E-mail címünk: mvkepviseloalapitvany@gmail.com
Címünk: Budapest, 1068 Benczúr u. 45
Facebook fiókunk: www.facebook.com/foczemvkepviselo
Az alapítvány adószáma: 18157059-1-42
Az Alapítvány számlaszáma:
11706016-20784849- 00000000