A Magyar Közlöny hírei:
A Magyar Közlöny 2020/19. (II. 6.) számában megjelent az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről, amely 2020. február 7-én hatályba is lépett és hatályon kívül helyezte a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendeletet:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20019.pdf

– 2020/20. (II. 7.) számában megjelent a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20020.pdf

– 19. számában megjelent az EU 2020/103 végrehajtási rendelet a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek a hatóanyagok harmonizált besorolása tekintetében történő módosításáról:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0103&from=HU

– 35. számában megjelent az EU 2020/171 rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=HU

– A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet indokolását:
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/85AUGnoX6AphIHgE4UIX5e303b116efc8/dokumentumok/a0f461515958b9d55f9ffdfc3e16f65bde1e3629/letoltes