Akkreditált vizsgálólaboratórium

 

 

 

 

Tisztelt Partnerünk, Hölgyem/Uram!

 

Az AGROVÉD Kft. mint a Nemzeti Akkreditáló Testület által munkabiztonsági gépvizsgálatok végzésére akkreditált vizsgálólaboratórium (akkreditálási szám: NAT-1-1204/2003) a következő szolgáltatásokat kínálja:

 

 

Gépek munkabiztonsági vizsgálata

 

 

A gép gyártójának vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a 21/1998 (IV.17) IKIM rendelet szerinti megfelelőség-értékelési eljárás alapján a gép forgalomba hozatalához EK-Megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania, majd a gépet CE megfelelőségi jellel kell ellátnia.

 

A megfelelőség-értékelési eljárásban az AGROVÉD Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 

 

Fontos!           A fenti megfelelőség-értékelési eljárás a használt, felújított gép forgalmazójára

is vonatkozik.

 

Megjegyzés: a gépre vonatkozó gyártói műszaki dokumentációt és a megfelelőség-értékelési eljárás során keletkezett okmányokat a gyártónak meg kell őrizni és az illetékes hatóság számára hozzáférhetően kell tartani.

 

Új tevékenység:

 

A gazdasági és közlekedési miniszter kijelölése alapján (kijelölési szám: 083/2005) az Európai Közösség Brüsszeli Bizottsághoz bejelentett szervezetként végezzük a 21/1998 (IV.17.) IKIM rendeletben veszélyesnek minősített gépek vizsgálatát és tanúsítását.

 

            Tisztelettel:

                                                                                                    Sitkei József

                                                                                              ügyvezető igazgató

 

 

 

AGROVÉD Biztonságtechnikai Műszaki Fejlesztő és Minősítő Kft.

2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.     Tel: 28/511-720     Fax: 28/512-295

Email: agroved@agroved.hu                             Honlap: www.agroved.hu