Akkreditált vizsgálólaboratórium

 

 

 

Tisztelt Partnerünk, Hölgyem/Uram!

 

Az AGROVÉD Kft. mint a Nemzeti Akkreditáló Testület által munkabiztonsági vizsgálatok végzésére akkreditált vizsgálólaboratórium (akkreditálási szám: NAT-1-1204/2003), a következő szolgáltatásokat kínálja tisztelt partnereinek:

 

 

Üzemek munkabiztonsági vizsgálata

 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott 5/1993 (XII. 26.) MüM sz. rendelet szerint az Önök üzemében is előforduló különböző veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését az üzemeltetőnek írásban el kell rendelnie. A törvény előírásai szerint a munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése. A törvény ezt a munkát munkabiztonsági szaktevékenységnek minősíti.

 

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok körében az AGROVÉD Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 

 

Társaságunk vállalja továbbá a munkavédelmi törvényben (M.tv.) munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített egyéb feladatok ellátását:

 

·         veszélyes technológiák, valamint az erre kijelölt munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata M.tv. 23. §.

 

 

 

 

 

 

AGROVÉD Biztonságtechnikai Műszaki Fejlesztő és Minősítő Kft.

2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.     Tel: 28/511-720     Fax: 28/512-295

Email: agroved@agroved.hu                          Honlap: www.agroved.hu