AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET TERVEZETEK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

ÜZLETI VILÁG

 

BÁRCZY Kft.

Környezetvédelem

1143 Budapest, XIV. Gizella u. 37.

Tel/fax: (1)251-2451, (1)273-1414

iroda@barczy.hu www.barczy.hu

 

 

Több mint 15 éve forgalmazunk munkahelyeken használandó környezetvédelmi anyagokat, amelyek a munkahelyi rend és tisztaság fenntartásának elősegítésével a balesetek megelőzésére, munkahelyi károsodások elhárítására, a környezetszennyezés megakadályozására, hatékonyabb hulladékgazdálkodásra alkalmasak.

 

 

FELITATÓ ANYAGOK

Olyan speciális termékek, amelyek a folyadék felitatásra használt anyagokhoz (homok, fűrészpor, perlit, géprongy, textília, stb.) képest többszörös folyadékfelszívó és -megtartó tulajdonságokkal rendelkeznek. Alkalmasak bármilyen folyadék – olajok, oldószerek, hűtőfolyadékok, emulziók, agresszív vegyszerek - felitatására.

 

FELITATÓ ANYAGOK A VÍZFELSZÍNRE KERÜLT OLAJ ELTÁVOLÍTÁSÁRA

A víznél könnyebb szórható, vagy textil jellegű olajszelektív felitató anyagok a baleset, meghibásodás, katasztrófa következtében vízre került olajos szennyeződés felszedésére.

 

KÁRMENTESÍTŐ KÉSZLETEK

A baleset, vagy váratlan folyadékkifolyások esetén történő azonnali beavatkozás céljára összeállított készletek. A veszély gyors elhárításához szükséges minden anyagot és eszközt tartalmaznak.

 

LÉKTÖMÍTŐK, CSATORNAVÉDŐK

Eredeti állapotukban, vagy vízzel keverve gyurma-szerűen képlékenyen használható anyagok, amelyek rések, repedések, alacsony nyomású gázvezetékek szivárgásának ideiglenes eltömítésére alkalmazhatók, a folyadékok hordókból, tartályokból való kifolyásának elzárására. Lapokban kiszerelt változatuk víznyelők, csatornák védelmére: rendkívüli helyzetben veszélyes anyag csatornába jutásának megakadályozására.

 

BIZTONSÁGOS VEGYIFÉNY

Teljesen biztonságos, egyszerűen kezelhető fényforrás, amely mindenféle körülmények között alkalmazható: szélben, esőben, víz alatt, robbanásveszély esetén, tűz esetén. Működés közben nem melegszik, nem mérgező, nem tűzveszélyes, nem kíván karbantartást. Fénye nagy távolságról látható, folyamatos, egyenletes fényerővel, kellő ideig világít.

 

 

 

Útmutató a hon lapunkhoz való csatlakozáshoz

 

A fenti szövegben megadott hívószavak

A téma elérhetőségének útvonala a honlapunkon

FELITATÓ ANYAGOK

Termékek/felitató anyagok

bármilyen folyadék

Termékek/felitató anyagok/általános

agresszív vegyszerek

Termékek/felitató anyagok/vegyszerálló

szórható

Termékek/felitató anyagok/szórható itatósok

olajszelektív

Termékek/felitató anyagok/olajszelektív

KÁRMENTESÍTŐ KÉSZLETEK

Termékek/felitató anyagok/havária készletek

LÉKTÖMÍTŐK, CSATORNAVÉDŐK

Termékek/ léktömítők, csatornavédők

BIZTONSÁGOS VEGYIFÉNY

Termékek/egyéb kiegészítő eszközök/Omniglow hidegfény