AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Tájékoztatás

 

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Munkavédelmi Szakosztálya 2002. május 8-i rendkívüli szakosztályi értekezleten úgy döntött, hogy munkáját a továbbiakban a

GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG SZÖVETSÉGE

(GTTSZ)

MUNKAVÉDELMI TAGOZATAKÉNT

folytatja. A GTTSZ illetékes testülete a kérelmet 2002. július 5-én elfogadta.

Indokolttá tette ezt a lépést a munkavédelem korszerű felfogása, valamint a munkavédelem - öt évre szóló - országos programja, amely a munkavédelmet a nemzetgazdaság valamennyi ága, továbbá a gazdasági és a gazdálkodási folyamatok integrált részének tekinti.

A Munkavédelmi Tagozat vezetői:

Elnök: dr. Váró György
Vezetőségi tagok:

Hartai Ferenc Munkavédelmi Képvislőkért Alapítvány alapító tagja
Haubert Gábor Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány főmunkatársa
Scwarczenberger István Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. oktatási igazgatója

Varga István MUVAPI Kft. (Békéscsaba) ügyvezető igazgatója

Felügyelő és Ellenőrző Bizottság

elnök: Répa Imre
Franyó Gyula

Etikai Bizottság

Elnök: Szántói József
tag: Péterfy Lajos

Levelezési címek: dr. Váró György: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.

A tagozat vezetősége felkéri a munkavédelmi szakembereket, képviselőket - tiszteletben tartva kinek-kinek a szakmai tagságát - , hogy lépjenek be a GTTSZ-be is. A tagság a mellékelt (letölthető) "Egyéni belépési nyilatkozat" kitöltésével, a GTTSZ címére történő megküldésével, valamint a megküldött csekken a tagsági befizetésével jön létre. A tagsági díj egy évre aktív ragoknál 1000 ft/fő, nyugdíjasoknál ennek 10 százaléka, azaz 100 ft/fő. A tagok a GTTSZ valamennyi - nem csak munkavédelmi tárgyú - rendezvényére ingyenes meghívást kapnak, a megkapják a GTTSZ írásos anyagait (konferenciák összefoglalói, hírlevél, stb. ).


vissza