AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

RENDELET TERVEZETEK

 

 MELLÉKLET a ../2006. (  ) EüM rendelethez

 

 

Ajánlások az azbeszt-expozíciónak kitett munkavállalók munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatához

 

 

1.) A jelenlegi ismeretek szerint az azbeszt-expozíció a következő betegségeket okozhatja:

        azbesztózist,

        mesotheliomát,

        hörgőkarcinómát,

        gyomor-bélcsatorna, epehólyag karcinómát.

E megbetegedéseket külön jogszabály szerint be kell jelenteni és ki kell vizsgálni.

 

2.) Az azbeszt-expozícóban foglalkoztatott munkavállalók vizsgálatát végző orvosnak ismernie kell az egyes munkavállalókat érintő expozíció feltételeit és körülményeit.

 

3.) A munkavállalók orvosi vizsgálatát a foglalkozás-orvostan elveinek és gyakorlatának megfelelően kell elvégezni. A vizsgálatnak magába kell foglalnia legalább a következő intézkedéseket:

        nyilvántartás vezetése a munkavállaló kórtörténetéről, korábbi foglalkozásairól, munkaköreiről,

        személyes kikérdezés,

        általános klinikai vizsgálat, különös tekintettel a mellkas vizsgálatára,

        légzésfunkciós vizsgálatok.

 

4.) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa dönt a további vizsgálatokról (pl. köpetcitológiai vizsgálat, CT) a foglalkozás-orvostan mindenkori állásának megfelelően.