Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Irodája: Budapest, 1078 István u. 8. Telefon, Fax: (36-1) 322-4111
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: † FŐCZE LAJOS

Tisztelt Cím!

  A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány honlapjához - www.mvkepviselo.hu - csatlakozó hírlevelünk újabb számában az Alapítvány Konzultatív Fórumának üléséről, valamint az Alapítvány kuratóriumának változásáról adunk tájékoztatást.

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány kibővített Konzultatív Fóruma 2005. október 14-én tartotta 2005. évi második ülését.

A Konzultatív Fórumon a következő napirendek szerepeltek:

1.)      Megemlékezés Főcze Lajosról, az Alapítvány alapító tagjáról és kuratóriumának elhunyt elnökéről.

Előadó: Barabás Viktor a Konzultatív Fórum vezetője.

2.)      Aktuális munkavédelmi feladatok, a Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség átszervezése.

A munkavédelmi felügyelők együttműködése a munkavédelmi képviselőkkel.

Előadó: Papp István az OMMF elnöke

3.)      A paritásos testületek megalakításának és működésének tapasztalatai. A gazdasági vezetés hozzáállása a paritásos testületek megalakításához. A munkavédelmi képviselők jogvédelmével összefüggő esetek ismertetése.

Előadó: Dr. Varga László az OMMF főosztályvezetője.

4.)      A munkavédelmi képviselők képzésének, továbbképzésének tapasztalatai.

Előadó: Dr. Váró György az OMKTK Kft. igazgatója.

5.)      Kérdések, előadói válaszok.

A Konzultatív Fórumról részletes tájékoztatást talál az Alapítvány honlapján - www.mvkepviselo.hu - a Képviselői Fórumok alcímen.

 

Az Alapítvány irányításában történt változások:

Az Alapítvány alapítói értekezlete  2005. szeptember 29-én ülést tartott.

Áttekintette a kuratóriumban szükségessé vált változásokat, melyeket Főcze Lajos elnök elhunyta, illetve Dr. Kertész László felmentési kérelme tett szükségessé.

Az alapítói értekezlet helyt adott Dr. Kertész László felmentési kérelmének, megköszönve eddigi tevékenységét. Ezt követően kuratóriumi taggá választotta Dr. Váró Györgyöt az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. igazgatóját és Solymosi István munkavédelmi szakmérnököt.

A megválasztott új tagok a megbízatást elfogadták, majd  az új összetételű kuratórium elnökének megválasztotta Dr. Váró Györgyöt.

Az új kuratórium javasolta, hogy az Alapítvány változtassa meg nevét, a jövőben Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért néven folytassa tevékenységét. Ezt a névváltoztatást a munkavédelmi képviselők XI. Országos Fóruma teljes egyetértésben támogatta.

 Az Alapítvány új kuratóriuma felkérte Dr. Várkonyi Tamás jogi képviselőt, hogy tegye meg a szükséges jogi lépéseket a bekövetkezett változásokkal kapcsolatban.

 A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány nevében:

                                                                           Hartai Ferenc