Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Irodája: Budapest, 1078 István u. 8. Telefon, Fax: (36-1) 322-4111
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

                 

Tisztelt Cím!

 

 

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány honlapjához (www.mvkepviselo.hu) kapcsolódó hírlevelünkben a jövőben negyedévenként rendszeres tájékoztatást adunk a munkabalesetek alakulásáról. Tájékoztatónkat az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) kiadványa alapján állítjuk össze.

Az OMMF 2005. augusztusi kiadványa szerint 2005. I. félévben a munkabalesetek száma a következőképpen alakult:

                                                      2004. I. f.év                        2005. I. f.év

Összes munkabaleset                      10.439                                11.151 +   6,3 %

Összes halálos munkabaleset               70                                     59  -  15,7 %

 

Figyelem! Megváltozott a Munkavédelmi Törvény.

Lényeges változás, hogy a területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőség felügyelője I. fokon jogosult „a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendeli, ha a bejelentést, vagy a kivizsgálást elmulasztották, vagy nem a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végezték, illetőleg ha a munkáltató a balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek” [(Mvt.84.§. 1. bekezdés i. pont)].

2005. II. negyedévében 23 halálos munkabaleset történt, az alábbi körülmények között, illetve okokból:

 

Sor-        A sérült                                    A baleset rövid leírása

szám   foglalkozása                                                                                                   

   1.     segédmunkás                A segédmunkás egy lakópark egyik épületének udvar

oldali III. emeleti szintjéről a leesés elleni védelem       hiánya miatt lezuhant, életét vesztette.

 

2.    segédmunkás                Az öntvénykészítő üzemben egy hideg öntvény megbillent és a dolgozóra esve annak halálát okozta.

 

3.     szerelő                             Egy hőközpont használaton kívüli szerelvényeinek bontását végezték. A kb. 2 tonnás rögzítetlen hőcserélő csőlíra bontás közben a szerelőre zuhant, aki a helyszínen életét vesztette.

 

4.                 erdészeti  referens                A   munkavállaló    az     engedéllyel    használt      saját személygépkocsijával a munkáltató székhelyére közlekedett, áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő mentőautóval. Az ütközés következtében a helyszínen életét vesztette.

 

5.      csoportvezető            A munkáltató hulladéktároló telephelyén az ATLAS 1602 E típusú rakodógép eddig ismeretlen körülmények között elindult. A csoportvezető, aki a balesetet megelőzően a motorház tetején tartózkodott, a rakodógép jobb oldali kerekei alá került Az elszenvedett sérülések következtében a helyszínen elhalálozott.

 

6.     gépkezelő                   A levegőbontó beruházási területén a 800 m2 álló henger alakú oxigéntároló kettősfalú tartály falai között betöltött perlitet minőségi probléma miatt ventillátor segítségével a veszélyes térbe beszállva ürítették (beszállási engedély és a tárgyi-, személyi feltételek megléte nélkül). A munkavállalók a tartályba a földtől számított 4,5 m magasságban lévő 1 m átmérőjű búvónyíláson mentek be. A perlitet tartálykocsival szállították. A tartálykocsi megtelt, ezért a ventillátort leállították és a munkaterületet elhagyták. A kiszállítást követően egyikük holttestét a tartály falai között a búvónyílással ellentétes oldalon lévő perlithalmaz alatt találták.

 

    7.    víz-, gáz-,                     Alvállalkozói     szerződéssel  egy  Rt.    fűtésvezetékét

             központifűtés               karbantartották.  A  keverőüzem  bejárójánál  2,6  m

             szerelő                        magasságban található fűtéscsövet festette a szerelő, amikor a létráról leesett. A biztonsági szolgálat hívott mentőt, akik kórházba szállították. A vizsgálat elől hazaszökött, ahol rosszul lett, az intenzív osztályra került, tartós agyhalált követően elhunyt.

 8. eladó, targoncavezető         mvkepviselo.hu - 2. sz. hírlevélA 4 m. magas, könnyűfémszerkezetes műtrágya raktárban targoncával rakodást végeztek. A targoncavezető az egyik alkalommal a tolatásnál nem engedte le szabályosan a villaágakat. A villaág tetején lévő rács a ferde irányú tolatás során elérte a tetőszerkezetet, amibe beleakadt, jobbra eltolta a villaág tetejét, aminek következtében a targonca borulni kezdett. A targoncavezető leugrott, majd a villaágak irányában elkezdett szaladni. A lendülettől előre esett és a villaág a dereka magasságában ráesett. Sérüléseibe még aznap belehalt.

 

9.    piackutató                    A Kft. tulajdonát képező gépkocsi vezetője a közúton egy útkereszteződésben nem adta meg az elsőbbséget egy tehergépjárműnek. Az ütközés következtében a munkavállaló a helyszínen életét vesztette.

 

10.    gépkezelő                    A gépkezelő munkatársával egy 3”-os tömlő alsó felépítését végezte. A felvezető gép leeresztő  berendezéséről fólia elválasztó réteggel ellátott szövetbetét vezetett fel. A gép irányítását a gép kezelőállásáról a gépkezelő végezte, míg a felvezetőgép mögötti részen a munkatársa húzta le a fóliát. Munkavégzés közben ismeretlen okból a gépkezelő mindkét keze a szövetbetét és a forgatott tömlő alépítmény közé szorult, kezeinél fogva a gép a dolgozót átfordította, a felépítő asztalhoz csapta.

 

11.         tehergépkocsi               Pótkocsis  nyerges  vontatóval  épület-fémváz

vezető                          elszállítását akarta elvégezni. A más cég munkavállalói által 30 kg-os, kúp alakú sajtolt fémlemezekkel megrakott pótkocsi felcsukott oldalfalát – a rakodással ellentétes oldalon – megrántással akarta kinyitni. A másodszori rántásnál az oldalfal lecsapódott és két fémelem a dolgozóra zuhant, a beton padozathoz nyomta. A ráborult anyagok miatt koponyasérülést szenvedett, csigolyája eltörött, súlyos belső sérüléseket szenvedett, 11 nappal később sérüléseibe belehalt.

12.    gépszerelő           A homokbányában T 100 típusú lánctalpas traktorral végzett    az építési törmelék beszállítást követő  –talajegyengetés után visszaindult a marhatelepre. A     nyomvályús úton a tolólapot letéve hátramenetben azt ki akarta egyengetni. Ismeretlen okból kiszállt a gépből és mögé került, az alapjáraton, hátramenetben haladó traktor bal lánctalpa a földre került gépszerelőn átment, halálos sérülést okozott.

 

  13.    kőműves                       Munkaterületről a munkáltató tulajdonát képező gépjárművel közlekedett, közúti balesetet szenvedett, melynek következtében a helyszínen életét vesztette.

 

  14.    kőműves                       Munkaterületről a munkáltató tulajdonát képező gépjárművel közlekedett, közúti balesetet szenvedett, melynek következtében a helyszínen életét vesztette.

 

  15.   gépkocsivezető              A gépkocsivezető műanyag nyílászárókat szállított a megrendelőhöz. Lerakodás közben az autó platóján lévő baloldali ablakköteg eldőlt és a vezetőt nekiszorította a jobb oldali nyílászáró kötegnek. Az elbillent anyag tömege (összes) kb. 2000-2500 kg volt. Mire a sérültet kiszabadították, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

 

 16.    gépkocsi rakodó            Egy Steyr típusú forgódobos öntömörítő hulladékgyűjtő járművel kommunális hulladékgyűjtést végeztek. A munkavállaló a lassan közlekedő jármű hátsó tartózkodóhelyéről leesett, fejét az aszfalt burkolatú felületbe beütötte. Hat nappal később sérüléseibe belehalt.

   17.    szerelő                         A 20 kV-os légvezeték egyik oszlopán a szerelőnek légvezeték összekötést kellett volna végeznie. Telefonon a kikapcsolást végzők a kikapcsolást jelentették. Ezután a szerelő felment az oszlopra, biztonsági övvel biztosította magát, majd hozzáért a mégis feszültség alatt maradt középső fázishoz, halálos áramütést szenvedett. Az oszlop kapcsoló középső fázisánál a  mechanikus szerkezet meghibásodott és nem nyitott az érintkező, de ezt a kapcsolást végzők nem vették észre, feszültség kémlelést egyikük sem végzett.

 

 18.    hírlapárus                       Hírlapárusként dolgozott a munkavállaló egy újságárusító pavilonban. Ezen tevékenység közben megtámadták és megfojtották.

 

19.  Építőipari segédmunkás    Építőipari kivitelezési munkaterületen negyedmagával tégla   falazatú 4,3x3,25 m alapterületű beton födémmel rendelkező épület bontását végezték. A kőfalak kibontását követően a pillérek megbontásakor a födém leszakadt és az egyik munkavállalóra omlott, aki a helyszínen életét vesztette.

 

 20.    állatgondozó                  Az üszőtelepen két takarmányos munkavállaló traktor vontatású 3,5 tonnás pótkocsin lévő siló etetőútra szedését végezte. Az istálló végénél a traktor úgy állt meg az istálló ajtajában, hogy a traktor már kint volt az istállóból, de a pótkocsi még bent. Az egyik munkavállaló a menetirány szerinti jobb oldalon a traktor indulása előtt váratlanul visszalépett. Megkísérelte felcsukni a pótkocsi menetirány szerinti jobb oldalát. A mozduló pótkocsi az istálló ajtó melletti falához szorította, az orvoshoz szállítást követően belehalt sérüléseibe.

 

  21.    csőszerelő                     A Kft. tulajdonát képező tehergépkocsival a munkavállalók munkavégzés után lakásukra indultak. Tisztázatlan okok miatt a gépkocsi vezetője áttért az út menetirány szerinti bal oldalra, ahol a szemből szabályosan közlekedő kamionnal frontálisan ütközött, a munkavállaló halálos sérüléseket szenvedett.

 

  22.    targoncavezető              Az Rt. téglagyárában a munkavállaló délutános műszakban egy LINDE típusú dízel üzemű emelővillás targoncán targoncásként dolgozott. Egy hölgy ismerőse bement hozzá a üzem területére, akinek a munkavállaló átadta a targonca vezetését. A targoncavezető a téglagyár szabadtéri csomagolt tégla tárolójánál eddig ismeretlen okok miatt a téglarakat és a jobbra forduló targonca ellensúly bal része közé szorult, amelynek következtében olyan súlyos belső- és fejsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

 

  23.    ács                               Építési munkahelyen egy favázas fedett terasz ács munkáit végezték. Az ács át akart menni a faszerkezeten egy másik munkapozícióba. Nem a munkaszintként használt állványon közlekedett, hanem a 2,8 m magas talpszelemenen. Helyváltoztatás közben egyensúlyát vesztette és 2,8 m magasból, háttal a beton padozatra zuhant. Az esés következtében súlyos koponyasérülést szenvedett, 9 nappal később sérüléseibe belehalt.

 

 

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány nevében:

 

                                                                                                          Hartai Ferenc