Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

Tisztelt Cím! 

A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért honlapjához ( www.mvkepviselo.hu) csatlakozó hírlevelünk 2006. évi 4. számában a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet:

-         Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 5/2002. (XI. 12.) FMM rendeletben foglaltak alapján – közzétette Pályázati felhívását a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására.

A Pályázatot honlapunk AKTUÁLIS, HÍREK alfejezetében olvashatja.

Támogatást belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, vagy költségvetési szerv kaphat.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. március 30.

-         Az Európai Parlament 2006. január 27-i ülésén jóváhagyta irányelvét, amely a munkavállalók mesterséges optikai sugárzás elleni védelmét határozza meg.

Az irányelv szerint első szempont a szem és a bőr védelme. Ezért egészségügyi határértéket kell megállapítani, megszabva, hogy mennyi expozíció érheti a mesterséges sugárzásnak kitett dolgozókat.

A  munkáltatónak – ha a munkavállalók mesterséges eredetű optikai sugárságnak vannak kitéve – becsléssel meg kell határoznia és szükség esetén meg kell mérnie, vagy ki kell számítania az optikai sugárzásnak szintjét, amelynek a munkavállalók ki vannak téve. Ennek alapján meg kell állapítaniuk és alkalmazniuk kell azokat az intézkedéseket, mellyel az expozíciót megfelelő határértékre korlátozhatják.

A munkavállalókat (vagy képviselőiket) tájékoztatni kell a kockázatértékelés eredményéről és a szükséges intézkedésekről.

Az Európai Unió Bizottsága az Irányelv végrehajtásának megkönnyítésére gyakorlati útmutatót dolgoz ki.

Az Irányelv honlapunk EURÓPAI UNIÓ alfejezetében olvasható.

-         Honlapunk JOGI ISMERETEK alfejezetében megtalálható „A munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszere” című táblázat frissített változata.

Kérjük, hogy adója 1%-át ajánlja fel Alapítványunk támogatására. Amennyiben alapítványunkat támogatásra méltónak találja, a FIGYELEMFELHÍVÁS alfejezetünkben megtalálja a szükséges rendelkező nyilatkozatot.

A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért nevében:

                                                                                                          Hartai Ferenc  

Hírlevelünkre fel- ill. leíratkozhat ide kattintva.