AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

KIADVÁNYOK SEGÉDLETEK

Munkavédelmi kiadványok a CompLex Kiadótól


ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF)

Magyar nyelvű külföldi kiadványok:

 • A teherfelvevő eszközök biztonságos használata (Finn, 2002.)
 • A munkavédelem és egsézségvédelem a gazdaságokban (Finn, 2002.)
 • A vegyszerek elleni védőkesztyűk kiválasztása (Finn, 2002.)
 • Az egyéni védőeszközök megfelelő kiválasztása és használata (Finn, 2002.)
 • Tíz fontos kérdés: Fakitermelési munkák minimális követelményei (Svéd, 2003.)
 • Tíz fontos kérdés: Az erdőben egyedül végezhető munkák minimális követlményei (Svéd, 2003.)

 • Érdeklődni lehet az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnél

MUNKAVÉDELMI KUTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY (MKK)

 • A „Munkavédelem helyzete Magyarországon”. felmérés, értékelés összehasonlítás. -című munka és kiadvány szintén a munkavédelmi bírságok során nyújtott támogatással készült. Az Európai Unió területén a belső piac létrejötte, kiteljesedése, valamint a szociális dimenzió előtérbe kerülése fokozta az összehasonlítható és homogén adatok iránti igényt. Ezek indokoltá tették hogy az Európai Uniós tagállamok között egy átfogóbb információ csere induljon meg a munkakörülmények alakulásáról. E törekvés során egyértelművé vált hogy ilyen információk, adatok vagy nincsenek, vagy nem hozzáférhetőek, vagy pedig az eltérő módszerek miatt nem összehasonlíthatóak. Ezért első alkalommal 1991-ben. került sor az Európai kérdőíves felmérésre amelyben alapvetően EU-s tagországok vettek részt. Az első felmérés tapasztalatai alapján kibővített kérdőív szerint. több országra kiterjedően 1995-1996-ban sor került a második felmérésre időközben az EU létrehozta az Európai Munkaegészségügyi -és Munkabiztonsági Ügynökséget (Bilbao) amely átvette a munkavédelem monitorozásával kapcsolatos feladatokat, és elkészítette az 1999-2000 évek „ A Munkavédelem Helyzete az Európai Unióban” című harmadik felmérés alapján készült dokumentumot. Hazánkban az OMMF megbízása alapján - Dr. Molnár Jenő témavezető irányításával - a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány más szervek (KSH, TÁRKI, ÁNTSZ, OMMF, OKK, stb.) adataira is támaszkodva kialakította az adat struktúrák és monitorozási módszerek fejlesztését és közelítését az EU gyakorlatához, valamint ennek alapján elvégezte a hazai - EU adataival összehasonlítható - kérdőíves felmérést. A kiadvány ennek a felmérésnek a kivonatos közlését tartalmazza.


 • Haubert Gábor "A munkahelyi kockázatértékelés és kezelés gyakorlati kézikönyve". (III. javított, bővített kiadás, 2003.)

 • Dr. Varga lászló: "Munkáltatók (cégek, egyéni vállalkozók) alaptevékenység megkezdésével kapcsolatos fontosabb munkavédelmi feladatai" (2002)

 • "A szerződéses munkakapcsolatok új formáinak munkavédelmi vonatkozásai" (Európai Munkavédelmi Ügynökség, Bilbao, 2003, magyar nyelvű kiadvány)

 • "A kémiai biztonság szabályai" (2003, CD lemez)
 • Érdeklődni lehet a Közalaptíványnál

VEGYIPROP KFT

  "Munkavédelmi Képviselők Kézikönyve" (2002)

Tekintettel arra, hogy a munkavédelem alapvető terepe a munkahely, s a munkáltatónak alárendelt munkavállaló a számára lehetséges helyen és adott körülmények között végzi munkáját, a megfelelő munkafeltételek biztosítása a munkáltató kötelessége. Ugyanakkor jelentős, s nem elhanyagolható a munkavállalók, illetve meghatalmazott képviselőik - a szakszervezetek, az üzemi tanácsok, a munkavédelmi képviselők - szerepe mind a szabályok kialakításában, mind a végrehajtás elősegítésében és ellenőrzésében. Ahhoz, hogy feladataikat a lehető legjobban elláthassák, szükséges a korrekt együttműködés, a megfelelő tájékoztatás, informáltság, s képzésük, továbbképzésük rendszeres biztosítása.


Ehhez nyújt segítséget a „MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK KÉZIKÖNYVE”. Immár 1994., 1998. után most harmadik alkalommal kiadásra kerülő kézikönyv felhasználta a korábbiakban, valamint a témában megjelent más kiadványokban leírtakat, s azok tapasztalatait.


A kézikönyv gyakorlati hasznosíthatósága érdekében a jogszabályok szó szerinti idézetét kurzív (dőlt) betűtípussal írtuk. A lényegi kiemeléseket kövér (vastag) betűfajtával vagy nagybetűvel írtuk. A legfontosabb megállapításokat, tételeket, figyelemfelhívásokat pedig keretbe helyeztük el. A függelékben pedig számos folyamatábrát, iratmintát közlünk. S végül a könyv végén lévő tartalomjegyzék nyújt eligazítást az egyes fejeztetekben található tartalomról.

Könyv megrendelőlap


Érdeklődni lehet a Vegyiprop Kft-nél


NÉPSZAVA KÖNYV KFT

 • Legfontosabb munkavédelmi jogszabályok (2004. május 1.)


 • Varga István: "A munkáltatók legfontosabb munkavédelmi feladatai" (2003)
 • "Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben" (dr. Koch Méria, 2003.)

Érdeklődni lehet a Kft-nél.


ROBOTEX Kiadói Üzletág Kft.


ITDH EURO INFO KÖZPONT


„Európa Füzetek” sorozatban, a „CE jelölés az ipari termékeken” kiadványok.

1. Alapvető tudnivalók (2001) Abos Brúnó, Baranyai György, Krantz Domokos, Dac Björkiöl, Winkler Istvánné
2. Gépek biztonsági követelményei (2002) Gáspár Imre
3. Villamos termékek biztonsági követelményei - LVD (2002) Lazur Lajos
4. Elektromágneses összeférhetőség - EMC (2002) Gáspár Imre
5. Gázfogyasztó készülékek (2002) Békési László - dr. Zentai Károly
6. Melegvízkazánok (2002) Békési László - dr. Zentai Károly
7. Orvostechnikai eszközök (2002) Raduj László
8. Játékszerek biztonságossága (2002) Winkler Istvánné
9. Nyomástartó edények, nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményei (2002) Békési László - dr. Zentai Károly
10. Robbanásbiztos berendezések, védelmi rendszerek biztonsági követelményei (ATEX) (2003) Hankó János
11. Rádióberendezések és távközlő végberendezések (R&TTE)(2003) Szathmáry Csaba)
12. Nem automatikus működésű mérlegek (NAW)Mórus Ferenc
13. Egyéni védőeszközök (PPE) (2003) Eöri Tiborné Máté Éva

Információkat ad: a Központ (1061, Andrássy út. 12.


AUTONÓM SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE


 • Az EU tagországok és jelöltek munkaügyi mutatóinak összehasonlítása (2003) Gergely Pál
 • A munkaidő és a munkaügyi bizottság, valamint a dolgozók egészségi állapotaának összefüggése (2003) Gergely Pál


 • Információkat ad: Az ASZSZ (1068 Benczur u. 45.)
 • Foglalkozás-egészségügy: Nyolc kiemelt tevékenységi terület a Közösség politikája számára (2004, TUTB)
 • REACH a munkahelyen: Milyen előnyök származnak a munkavállalónak a vegyszerekkel kapcsoltos új európai politikából (2005, TUTB)
 • Munkavédelem kisvállalatoknál Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban, Egyesült Királyságban. (2004.)


vissza