AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

JOGI ISMERETEK


A MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RENDSZERE

Dr. Varga László által ismertetett jogeset. - A Munkavédelmi Képviselők XIII. Országos Fórumán. 2007. június 7. Siófok.

A munkavédelmi képviselők jogállása, jogvédelme

MUNKÁLTATÓK, MUNKAVÁLLALÓK: PARTNEREK A MUNKAVÉDELEMBEN

A MUNKABIZTONSÁGI SZAKEMBER LEGFONTOSABB FELADATAI

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSA munkavédelmi képviselő egyes jogszabályokban biztosított speciális jogai az eljárási kötelezettség keretében

Az eljárási kötelezettség keretjellegű feladat, amelyet konkrét jogi előírások töltenek ki tartalommal, azaz az Mvt.-beli felhatalmazások általános kereteit konkretizálva számos végrehajtási jellegű jogszabály állapít meg egyedi, speciális jogosítványt (egyben feladatot). A jogszabályok vegyes jelleggel részben munkabiztonsági (műszaki), részben munkaegészségügyi természetű kérdésekben biztosítanak eljárási lehetőséget.

Ezek közül a következőkre kell felhívni a figyelmet:

 • munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések vizsgálatában részvétel, amely az előbbi esetben egy részletesebben szabályozott, "erőteljes" részvétel, aláírási jog, második esetben inkább a kivizsgáló szerv által szükségképpeni, egyes tényekre, körülményekre vonatkozó felkérést jelent. (Mvt. 66. § (3), 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 4.-5. sz. melléklete, 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet, továbbá a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 5.§ (2) bekezdése),
 • tájékoztatáshoz, oktatáshoz, konzultációhoz való jog a hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás tekintetében (25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése)
 • a képernyő előtti munkavégzés munkavédelmi alapkövetelményei tekintetében előzetes tájékoztatási, oktatási és konzultációs jog (50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 8. §)
 • biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók védelme körében tájékozódási, képzéshez való jog (61/1999. (XII.1.) EüM rendelet 9.-10. §),
 • egyéni védőeszköz munkahelyi használata körében tájékozódás, konzultáció, kioktatás, belső szabályozásban részvétel, intézkedés kezdeményezésének joga (65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 9. §),
 • munkahelyi kémiai biztonság körében tájékozódási jog (25/2000. (IX. 30.) EüM - SZCSM e. rendelet 9. §),
 • rákkeltő anyagok elleni védekezés körében informálódási, vizsgálódási jog (26/2000.(IX.30) EüM rendelet 12.-15 §-ok),
 • egyes "fegyveres ágazati" rendeletek is tartalmaznak a munkavédelmi képviseletre vonatkozó utaló jogszabályt (15/2000. (V. 26.) BM rendelet, 21//2000. (VIII. 18.) HM rendelet, 8/2003. (VIII. 14.) MeHVM rendelet).
 • a veszélyes anyagok és készítmények alkalmazása körében toxikológiai kérdésekben tájékozódási jog az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól (44/2000. (XII.27) EüM rendelet 8. § (3) bekezdése i) pont.)
 • a munka közbeni zajexpozíció vizsgálatakor jelen lehet, azt véleményezheti, intézkedéseket kezdeményezhet, a mérési jegyzőkönyvet megkapja, és kifogása esetén az ÁNTSZ-nek megküldheti, általános joga van a tájékozódáshoz és kioktatáshoz, konzultációhoz a zajos munkahelyekkel és a védelemmel kapcsolatban (18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet)
 • egyeztetés és kapcsolattartás a halászhajó parancsnokával, üzembentartójával (4/2001. (IX. 26.) SZCSM-EüM e. rendelet 9. §)
 • tájékoztatáshoz, tanácskozáshoz való jog a munkahelyek kialakításával kapcsolatban (3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM e. rendelet 2. § (6) bekezdés d/-e/ pontok)
 • tájékoztatáshoz, tanácskozáshoz való jog az építési munkahelyek kialakításával, az építési munkafolyamatokkal kapcsolatban (4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM e. rendelet 12.-13. §-ok)
 • általános jog az ingyenes állami tájékoztatás igénybevételéhez (5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet 14. § (1) bekezdése)
 • tájékozódáshoz és a robbanásvédelmi dokumentáció megismeréséhez való jog a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyeken (3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet 7. § (3) bekezdés és a 9. § (4) bekezdés)

Hatósági útmutatások egyes feladatokhoz

 • kockázat-értékelésben közreműködés (OMMF útmutatás, Szociális és Munkavédelmi. Közlöny 2002/1. sz.)
 • előzetes bejelentéssel történő ("ún. rendszer-") ellenőrzés során jelenlét (OMMF Tájékoztatás, Szociális és Munkavédelmi. Közlöny 2001/10. sz.)

A Szociális Karta teljesítéséről készült jelentés-tervezet munkavédelmi része


vissza