AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI FÓRUM

A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért Konzultatív Fórumának 2010. január 20-i ülése.


XV. Országos Fórum

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány Konzultatív Fórumának 2008. december 12-i ülése


Tájékoztató a Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért Konzultatív Fórumának üléséről


Paritásos munkavédelmi testületek tanácskozásai


A munkavédelmi képviselők és a paritásos testületek tagjainak továbbképzése és tapasztalatcseréje a Nitrogénművekben

A Munkavédelmi Képviselők XIII. Országos Fóruma


Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért a Konzultatív Fórum 2006. október 20-i ülése


A Munkavédelmi Képviselők XII. Országos Fórumának tájékoztatója és állásfoglalása


MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK XI. ORSZÁGOS FÓRUMA
2005. június 1-2-án
került megrendezésre Siófokon a Hotel Magisternben

ORSZÁGOS FÓRUM A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK XI. ORSZÁGOS FÓRUMÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSA


A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK X. ORSZÁGOS FÓRUMA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSA


 • 2005. október 14-i ülés
  1. A Konzultatív Fórum kibővített ülését a Benczúr u. 41. sz. alatti (volt Vasutas Székház) tanácstermében tartotta. A Fórumon 85 fő munkavédelmi képviselő, illetve munkavédelmi bizottsági elnök vett részt.

   Barabás Viktor a Konzultatív Fórum vezetője emlékezett megFŐCZE LAJOSOSról, az Alapítvány kuratóriumának májusban elhunyt elnökéről.

   Megemlékezésében méltatta több évtizedes tevékenységét.

   FŐCZE LAJOSJOS 1997. és 1984 között a magyarországi munkavédelem irányító szerepét töltötte be. A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete főtitkárává történt megválasztását követően sem szakadt el a munkavédelemtől, az Országos Munkavédelmi Bizottság elnökeként tevékenykedett. 1999-től az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottságában a munkavállalói oldal ügyvivői szerepét töltötte be. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény megalkotásában tevékenyen részt vett, jelentős szerepe volt a munkavédelmi képviselői rendszer kidolgozásában. A továbbiakban is részt vett a munkavédelmi szabályozás korszerűsítésében, a munkavédelemről szóló törvény továbbfejlesztésében. 1996-ban mint alapító tag kezdeményezte a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány létrehozását, haláláig kuratóriumának elnöke volt. Személyéhez fűződik az Alapítvány Konzultatív Fórumának létrehozása, az internetes honlapjának kidolgozása, kezdeményezte az elektronikus hírlevél beindítását. A súlyos betegséggel küzdve élete legvégső szakaszáig mint szakértő részt vett az ÉT Munkavédelmi Bizottságának munkájában, fáradhatatlanul oktatta a munkavédelmi képviselőket. Nagy érdemeket szerzett a munkavállalók érdekérvényesítési rendszerének továbbfejlesztésében.

   A Konzultatív Fórum néma felállással emlékezett mFŐCZE LAJOSAJOSról.

   Papp István az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöke előadásának bevezetőjében az OMMF területén folyamatban lévő változásokról adott tájékoztatást.

   A szervezeti változások félúton járnak, kétirányú munka van folyamatban:

   - Szakmai struktúra változás

   - El akarják érni, hogy az OMMF két szakterületének a szervezeten belül legyen felelős vezetője. A külső szemlélő is érzékelje a különállást.

   A munkavédelmi szakterületen belül kiemelt fontosságú a Munkavédelem Országos Programjának végrehajtása, a társadalmi párbeszéd, a jogszabályalkotás. A munkaügyi feladatok a minisztériumra hárulnak, a felügyelőség feladata a végrehajtás és a számonkérés. A munkabiztonság területén fokozódik a tanácsadás szerepe, ezzel szemben a munkaügyben nem a hatóság feladata a tanácsadás.

   A szervezeti változások első nagy lépése volt, hogy Budapest-Pest megye területén megalakult az első regionális felügyelőség. Külön igazgatósága van a munkaügynek és a munkabiztonságnak. Mindkét terület szakmai színvonalát emelni kívánják, az OMMF szintjén nem válik szét a két terület. Tapasztalataik szerint ahol sok a törvénytelenül foglalkoztatott dolgozó, ott a munkakörülmények is rosszak és ez a megállapítás fordítva is igaz.

   A közös gondolkozáshoz szívesen veszik az ötleteket.

   Mi foglalkoztatja az OMMF-et?

   Meddig viselhetik el, nézhetik tétlenül, hogy a munkaügy maga alá gyűri a munkavédelmet?

   A jelenlegei helyzetben sok kár éri a munkaügyet, azonban nagyobb baj a baleset, főleg a súlyos, halálos baleset.

   A munkaügy meghatározott célja a fekete munka visszaszorítására való törekvés. Munkavédelem területén azonban nincs ilyen markánsan meghatározott cél.

   Kérte, hogy segítsük 2006-ra a célok kijelölését!

   Ezzel kapcsolatban az OMMF-nek a következő ötletei vannak:

   - Másképp kellene megfogalmazni a tanácsadást. Jelenleg vagy az ellenőrzés helyett akarnak tanácsot adni, vagy nem mernek bírságolni.

   - Olyan tanácsadási formát kell találni, hogy befolyásolni tudjuk a munkahelyek viszonyait.

   - Próbáljuk meg közösen befolyásolni a munkáltatót, például annak érdekében, hogy kérjék számon azokat a szolgáltatásokat, amiért fizetnek. (Külső szolgáltatók munkabiztonsági, - foglalkozás-egészségügyi szaktevékenysége!)

   - Létezik egy kockázatértékelési rendszer, de vele szemben hiányzik a balesetbiztosítás. Támogatjuk, szorgalmazzuk együtt a balesetbiztosítás kialakítását.

   - Fokozottan támaszkodnak a munkavédelmi képviselőkre. 2005-ben a munkabiztonsági ellenőrzések 50 %-ában közreműködött a munkavédelmi képviselő. Tapasztalataik szerint a képviselők dilemmája, hogy részt vesznek az ellenőrzésben, de nem mondanak semmit, illetve nem vesznek részt az ellenőrzésben, de kifogásolják ezt a helyzetet. A Felügyelőség kérése, hogy működjünk közre az ellenőrzésekben, tegyük közzé ismereteinket.

   - A Felügyelőség tapasztalatai szerint sok helyen hiányzik az egyéni védőeszköz gazdálkodás szabályozása.

   - Tegyünk észrevételt, igényeljük a munkáltató intézkedéseit.

   - Nagyobb rangot kell adni az ellenőrzésnek. A hatóság tekintélyét aláássa, ha a munkáltató „át tudja verni” a felügyelőt. Például gép működés felfüggesztését követően, vagy védőeszköz nélküli munkavégzés miatti intézkedés után a munkáltató nem hajtja végre a határozatban foglaltakat. Ne csak a határozat bűvöletében éljünk, győződjünk meg a végrehajtásról is. A végrehajtás elmulasztásának legyenek súlyos következményei.

   Befejezésként a Felügyelőség elnöke hangsúlyozta a tanácsadás és a megelőzés fontosságát. Utolsó lehetőség a szankcionálás. Ne várják el a munkáltatók, hogy ha a tanácsadás ellenére nem tartják be az előírásokat, a felügyelők eltekintenek a felelősségre vonástól. (Például dúcolatlan munkaárok, szabálytalan állványozás, stb…) A Felügyelőség törekvése, hogy súlyos szabálysértést ne lehessen megúszni néhány 100 ezer forintos bírsággal. Kérte a munkavédelmi képviselőket, hogy a jobbításra vonatkozó ötleteiket továbbítsák a Felügyelőségnek. Támogatni kívánják a képviselőket, rendszeresebb, jobb együttműködést szeretnének kialakítani.

   A résztvevők a következő javaslatokat tették, illetve kérdéseket intézték a Felügyelőség elnökéhez:

   - A felügyelők értesítsék a képviselőket az ellenőrzések megtartásáról. (ELMÜ Rt)

   Válasz: Dolgozzuk ki ennek a módszerét. Lehet olyan eset, amikor nem célszerű előre bejelenteni az ellenőrzést. A felügyelőnek aszerint kell eljárnia, hogy milyen célból megy ki: tanácsadás, ellenőrzés vagy visszaellenőrzés. A tanácsadás színtere a felügyelő irodája legyen. El kell kerülni, hogy a tanácsadás ellenőrzésbe csússzon át, vagy a fordított eset álljon elő: az ellenőrzés helyett a felügyelő tanácsot ad!

   - A közbeszerzési eljárásoknál vegyék figyelembe a munkavédelmet (STRABAG Rt)

   Válasz: Rendszerbe kell rakni, hogyan lehet ezt figyelembe venni a törvényalkotásnál.

   - Hogyan érinti a Felügyelőség regionális átszervezése a hatósági ellenőrzést? (VÉRTES Volán Rt.)

   Válasz: A jelenlegi megyerendszer hosszabb távon nem tartható fenn. Több éves átszervezési folyamatról van szó, a regionális átalakítás várhatóan 2007-ben fejeződik be. Egyelőre látványos változás nem várható, de változni fog a felügyelő jogköre. Például szervezett munkavégzéssé minősítheti a jelenlegi „kényszer vállalkozói” munkavégzést.

   - A munkavédelemről szóló törvény csak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó területeken teszi kötelezővé a képviselő választást. Mi a helyes eljárás például a köztisztviselői területen? (OEP)

   Válasz: Vitathatatlan, hogy a képviselői munka a munkáltatónak pénzbe kerül. Biztosítani kell a tárgyi feltételeket, munkaidő kieséssel is számolni kell. Ezeket a kiadásokat a költségvetés nem biztosítja, ezért a közalkalmazotti-köztisztviselői területen a törvény nem teszi kötelezővé a választás megtartását. Ugyanakkor nem is vonja el ezeken a területeken dolgozóktól a képviselő választás alanyi jogát.

   Helyes megoldás, ha az ezeken a területeken dolgozók szorgalmazzák a képviselő választást, például dolgozói nyilatkozattal. A képviselő választás megtartását kezdeményezhetik a szakszervezetek is. A képviselők megválasztása érdeke a munkáltatónak is, mivel annak hiányában a törvény előírása szerint valamennyi munkavállalóval tanácskoznia kell.

   - A BKV Rt munkavédelmi bizottsága a következő javaslatokat tette:

   - Készüljön egy vitaanyag a munkaügy és a munkavédelem tartalmáról, beleértve a munkavédelem munkabiztonsági és munkaegészségügyi területét;

   - A munkáltatók ismereteit bővíteni szükséges. Ehhez megfelelő módszer lehetne, ha részükre önértékelési szempontok kerülnének kidolgozásra.

   - Többszintű gazdálkodó szervezetnél a munkavédelem irányítója ahhoz értő szakember legyen.

   - Munkavédelmi bírság kiszabásakor a felügyelőségek vizsgálják azt a folyamatot, amely olyan helyzetet teremtett, hogy bírságot kellett alkalmazni.

   Az OMMF képviselői a javaslatokkal egyetértettek, jelezve, hogy szívesen vennék azok részletes kidolgozását. A Konzultatív Fórum javaslatát várják azzal kapcsolatban is, hogy a felügyelőségek adjanak tájékoztatást megállapításaikról és intézkedéseikről a munkavédelmi képviselőknek.

   Dr.Varga László az OMMF főosztályvezetője a paritásos munkavédelmi testületekről szólva hangsúlyozta, hogy új, konkrét párbeszédi intézményről van szó. Az Európai Unió 89/391 sz. irányelvének 11. cikkelye szerint a munkaadó és a munkavállalók képviselőinek egyenlő létszámát kellett biztosítani.

   A paritásos testületek működésének fő céljai:

   - A munkavédelem tendenciáinak áttekintése.

   - Problémák feltárása, azok megoldásához szükséges feladatok meghatározása.

   - A munkavédelem fejlesztési irányainak meghatározása.

   - Negatív jelenségek megszüntetése.

   A rendszeresen megtartott ülések témái közé tartozik:

   - a válságok megoldása,

   - munkahelyi munkavédelmi program kérdései,

   - a belső szabályozás,

   - nem csak a munkavédelmi szabályzatot értjük ez alatt, minden munkavédelmet érintő, illetve befolyásoló szabályzat a testület napirendjére tartozik. (Előfordulhat a kollektív szerződés tervezetének megvitatása is!)

   - A munkavédelmi helyzet értékelése.

   A munkavédelmi képviselők munkajogi védelmével kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a munkáltató jogsértő magatartása esetén a képviselő bírói úton munkajogi vitát kezdeményezhet. A munkavédelmi bizottságnak a munkáltató intézkedésével kapcsolatos véleményét 8, illetve joghátrány esetében 3 napon belül kell közölnie. Az egyetértésnek, vagy az egyet nem értésnek konkrétnak, megalapozottnak kell lennie.

   Dr.Váró György az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. igazgatója a munkavédelmi képviselők képzése során szerzett tapasztalatokról számolt be. Véleménye szerint a törvény szerinti 16 órás alapképzés kevés. Kedvező irányzat, hogy a munkáltatók egyre inkább igénylik a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését. Intézetük új képzési programot dolgozott ki az Európai Unió irányelveinek megfelelően. Az intézetben folyó képzésekről az érdeklődők részletes tájékoztatást kaphatnak honlapjukon: http://www.omkt.bme.hu

vissza