AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

EURÓPAI UNIÓ

A munkahelyi egészségvédelem új irányelve

2002 októberében az Európai Parlament és a Tanács irányelvetmegállapodást fogadott el a munkahelyi zajvédelemre vonatkozó minimális biztonság- és egészségvédelmi követelményekről.

A készülő irányelv, politikai megállapodás, melynek elfogadására - a Bizottság reményei szerint - még ez év vége előtt sor kerül, új, az eddigieknél szigorúbb határértékeket állapít meg a munkahelyi zajvédelemre vonatkozóan, ügyelve arra, hogy feleslegesen ne növelje a vállalatok adminisztratív terheit. A zajszint felső határértékét az irányelv egy munkahétre lebontva 87 dB-ben állapítja meg. Az irányelv az elfogadásától számított három éven belül lép hatályba, további két év türelmi időt biztosítva a zene- és a szórakoztatóipar munkáltatóinak. A jelenleg hatályos irányelvben előírt felső határ 90 dB, de mivel a decibeles skála logaritmusos és nem lineáris, a 87dB-ben megállapított határérték jóval nagyobb védelmet biztosít majd.

Anna Diamantopoulou szociális ügyi biztos szerint az irányelv jelen megállapodás a legújabb tudományos ismereteket alapul véve igyekszik a dolgozók munkahelyi egészségvédelmén javítani, ugyanakkor fenntartja az egyensúlyt a munkavállalók igényei és a vállalatok azon legitim óhaja között, hogy ne kelljen szükségtelen terheket magukra vállalniuk.

Az új irányelv valamennyi ágazat dolgozói számára nagyobb védelmet biztosít majd, így például a tengeri- és a légi közlekedés dolgozóinak (akik a 86/188/EU. számú jogszabályból irányelvből még kimaradtak), illetve a zene- és szórakoztatóiparban foglalkoztatottaknak (az új szabályok bevezetéséhez ötéves türelmi időt biztosítva). Ez utóbbi ágazat bevonását Anna Diamantopoulou külön eredménynek tartja, mivel arra számos országban (így Ausztriában, Németországban és Hollandiában) már ma is szigorúbb szabályok vonatkoznak (85dB), s mivel a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy az itt dolgozók hasonló és gyakran visszafordíthatatlan egészségkárosító hatásnak vannak kitéve, mint a közismerten veszélyes munkahelyek dolgozói.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/nov/182_fr.html


vissza