AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

EURÓPAI UNIÓ

A munkahelyi stressz első európai hete

Októberben indították útjára azt az európai kampányt, mely az Európai Unió munkavállalóinak 28 százalékát sújtó munkahelyi stressz kezelését célozza.

A legfrissebb felmérések eredményei azt mutatják, hogy az Európai Unión belül közel 40 millió dolgozót érint a munkahelyi stressz problémája, ami a tagállamoknak évente körülbelül 20 milliárd eurós költségterhet jelent. A munkából való távolmaradások 50-60 százaléka tulajdonítható a munkahelyi stressznek. A jelenség kialakulásának egyik leggyakoribb okát a munkavégzés feletti kontroll elvesztésében kell keresnünk. A munkavállalók 35 százaléka . saját bevallása szerint . nem dönthet feladatainak ütemezéséről, és 55 százaléka nem rendelkezhet munkája időtartamáról. A monotónia, a szoros határidők (a dolgozók 29 százalékát érinti), valamint a munkahelyi zaklatás szintén jelentősen közrejátszik a probléma kialakulásában.

A Munkahelyi Egészség- és Biztonságvédelem Európai Ügynöksége által szervezett kampány, egy Európai Hét formájában, októberben vette kezdetét, és az Európai Unió egészére kiterjedt. A kampány keretében az Ügynökség egy sor olyan .nyomáscsökkentő. eszközt bocsátott a szervezetek, a munkavállalók, valamint a munkahelyi egészség- és biztonságvédelem szakértőinek rendelkezésére, melyek segítségével azonosíthatják a munkahelyi stressz kiváltó okait, és azokra megoldást kereshetnek.

A .Pszichoszociális problémák és a munkahelyi stressz. címmel publikált útmutató, mely az Ügynökség honlapjáról tölthető le, számos esettanulmányon keresztül mutatja be a probléma vállalati szinten történő kezelésének lehetőségeit. Ezt követően ismerteti a jó gyakorlatokat, valamint röviden áttekinti a vonatkozó nemzeti törvényi szabályozásokat.

A munkahelyi stressz diagnosztizálását és kezelését szolgálja az a kérdőív is, melynek segítségével a dolgozók maguk azonosíthatják a munkavégzéshez kapcsolódó stressz kialakulásának okait. A megoldások keresésébe azonban már a munkáltatók és a szakszervezetek bevonását is javasolják.

Az Ügynökség a kampány elindításával egy időben készítette el azt az első európai portált, mely a munkahelyi stressz témájában számos információval áll az érdeklődők rendelkezésére, úgymint a stressz csökkentésére tett javaslatokkal, kutatási eredményekkel, ágazatonként végzett elemzésekkel, valamint a kérdéskörre szakosodott honlapok linkjeivel (l. http://osha.eu.int/ew2002/).

A kampány keretében az Ügynökség nemzeti központjainak európai hálózata számos rendezvényt szervez, az Európai Unió tagállamaiban, az EFTA-tagországokban és a tagjelölt államokban egyaránt. Novemberben az Európai Hét záróakkordjaként kerül sor annak a díjnak az átadására, amely azokat a vállalatokat, illetve szervezeteket jutalmazza, akik hatékony és széles körben terjeszthető gyakorlatokat alakították ki a munkahelyi stressz csökkentésére.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/oct/174_fr.html


vissza