AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

Üzleti érvek a biztonságos és egészséges munka mellett

 

 

Author:  

Az Ügynökség legújabb jelentése a munkahelyi biztonság és egészségvédelem 10 olyan ismérvét határozza meg, amelyek alátámasztják a „vállalati szociális felelősséget”. Egy másik vizsgálat szoros összefüggést állapított meg a munka minősége és a termelékenység között.

 

A vállalati szociális felelősség (VSZF) vezető európai képviselőinek keresztmetszetén végzett vizsgálat rávilágított a hatékony VSZF-stratégia legfontosabb összetevőire, beleértve a munkahelyi biztonság és egészségvédelem (MBE) 10 olyan mozzanatát, amelyeket figyelembe kell venni.  

 

A bilbaói központú Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség által közzétett kutatás olyan felmérésen alapul, amely az európai vállalkozásokat vizsgálta, kezdve a multinacionális vállalatoktól (például a Volkswagen) egészen a kis- és középvállalkozásokig (például az egyesült királysági számítástechnika-oktatási vállalkozás,a Happy Computers). A vállalati szociális felelősség és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem című 126 oldalas jelentés nemcsak rávilágít a VSZF-hez szükséges 10 alapvető MBE-összetevőre, hanem 11 vállalkozás VSZF-tevékenységét is elemzi, továbbá áttekinti a VSZF előmozdítására indított világ-, európai és nemzeti szintű kezdeményezéseket.  

 

A VSZF-tevékenységek sikeréhez szükséges 10 MBE-ismérv magában foglalja egyebek mellett a következőket: 

 

  • az MBE-célok összehangolása a vállalat hosszú távú stratégiai és környezeti céljaival;
  • az MBE beillesztése a legfontosabb részlegek, például a humán erőforrással és a marketinggel foglalkozó osztályok tevékenységébe;
  • az MBE külső vonatkozásainak a belsőkéhez hasonló figyelembevétele, beleértve annak biztosítását, hogy a szállítók szintén törekedjenek ugyanazon MBE-színvonal elérésére;
  • mind a külső, mind a belső érdekelt felek tájékoztatása az MBE-vel kapcsolatos fejleményekről.

Mint azt a jelentés megállapítja, a jól fölépített, az MBE-t is magában foglaló VSZF-stratégia kereskedelmi kihatása igen jelentékeny lehet. A Happy Computersnek sikerült a hanyatló piaci környezet ellenére nemcsak növekednie, hanem mindössze 8%-os, az ágazati átlag felének megfelelő munkahelyi fluktuációt elérnie.  

 

Az Ügynökség a vállalati termelékenység és az MBE összefüggéseit vizsgáló munkatanulmányt is kiadott. A munkakörnyezet minősége és a termelékenység című stúdium szoros kapcsolatot állapít meg a kettő között: minél magasabb az MBE színvonala, annál magasabb a termelékenységé is. És ez megfordítva is áll. Bizonyos esetekben valamely vállalat jó munkabiztonsági előélete alapján majdani jövedelmezőségére lehet következtetni.  

 

A tanulmány szerint a termelékenységnövekedést eredményező magas MBE-követelmények egyebek közt a következőket foglalják magukban: a vállalatvezetés és az alkalmazottak szorosabb együttműködése, a személyzet nagyobb önállósággal való felruházása és komolyabb feladatokkal való megbízása, illetve ergonomikusabb munkamódszerek és munkaeszközök bevezetése.  

 

„Mindkét, a vállalati szociális felelősségről, illetve a termelékenységről szóló jelentés külön kiemeli, hogy a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos fejlesztéseket versenyképesség-növelő beruházásként, nem pedig költségként kell értékelni,” mondja Hans-Horst Konkolewsky, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója. „Világosan kimutatja mindkét tanulmány, hogy az ilyen jellegű fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnak egy vállalatnak mind a pénzügyi egészségéhez, mind pedig alkalmazottai személyes biztonságához és egészségéhez: az ilyen intézkedéseken tehát mindenki csak nyerhet.”