AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Irodája: Budapest, 1078 István u. 8. Telefon, Fax: (36-1) 322-4111
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

A tagjelölt országok civil szervezeteinek bevonása az Európa jövőjéről folyó vitába


A Konventnek tudomást kell szereznie a tagjelölt országok civil szervezeteinek az Európai Unióval kapcsolatos elképzeléseiről és várakozásairól. Ez a mottója annak a szemináriumnak, melyet a Gazdasági és Szociális Bizottság (GSzB) január 30-án és 31-én rendez a belga fővárosban.

A "Csatlakozás előtt álló országok szervezett civil társadalma és Európa jövője" címmel megrendezésre kerülő szakmai szeminárium hármas célkitűzést követ. Elsőként a strukturált véleménynyilvánítást szeretné megkönnyíteni a tagjelölt országok civil szervezetei számára, s ezzel párhuzamosan előtérbe helyezni Európa jövőjéről alkotott nézeteiket. Másodsorban szeretné konkretizálni a csatlakozás előtt álló országok civil társadalmának bevonását az Európa jövőjéről folytatott vitába. Harmadrészt pedig arra kíván rávilágítani, mivel járul hozzá a GSzB az alkotmányozó gyűlés munkájához, különösen a döntéshozatali mechanizmus átláthatóságát illetően.

A szeminárium megnyitó ülését három kerekasztal-beszélgetés követi, melyeken a következő témák kerülnek napirendre: az európai szociális modell, azaz Európa, amilyennek a jövőben szeretnénk látni; a gazdasági és szociális kormányzás a kibővült Unióban; részvételi demokrácia és a GSzB szerepe.

A kétnapos szemináriumon a tagjelölt országok civil szervezetei mellett az érintett országok kormányainak és nemzeti parlamentjeinek képviselői is jelen lesznek, ahogy az európai intézmények, a közösségi szintű civil szervezetek és a Bizottság küldöttei is.


vissza