AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem tanácskozó bizottság 67. ülése
(Luxemburg, 2003. 11. 19-20)

Az első napon a különböző országok szociális partnerei érdekcsoportokként külön-külön értekezletet tartottak. A második napon, a plenáris ülésen, a három érdekcsoportot a szóvivője képviselte, a szakszervezeti csoport esetében Marc Sapir (aki egyben az ETUC TUTB vezetője).

Az ülésre meghívták a csatlakozó országok képviselőit is. A hazai munkavállalókat Borbély Szilvia és Gergely Pál, a munkaadókat Szabadkai Antal, a kormányt pedig Békés András képviselte.

A bizottság munkamódszeréhez hozzátartozik az egy-egy aktuális témát egy vagy több munkaértekezleten megvitató és véleményt alkotó ad hoc munkacsoportok létrehozása. 2003-ban a következő ad hoc munkacsoportok működtek:

- Tervezés ad hoc munkacsoport (négyszer ülésezett)

- Vegyi anyagok a munkahelyen (háromszor ülésezett)

- Munka a magasban (egyszer ülésezett)

- Rezgés (egyszer ülésezett)

- Bővítés (kétszer ülésezett)

Az ad hoc munkacsoportok által elkészített véleménytervezetet az érdekcsoportok ülésén vitatják meg és fogadják el, illetve a plenáris ülésen a munkacsoportok beszámoltak a munkaprogram végrehajtásáról.

A jelenlegi ülésen - először az érdekcsoportok külön-külön tartott ülésein, majd a plenáris ülésen - a következő fontosabb munkaanyagok megvitatására és gondolat megfogalmazására került sor1 :

- "Vegyi anyagok a munkahelyeken" ad hoc munkacsoport véleménytervezete.

A vegyi anyagok illetően legalább annyira fontos a nem vegyipari munkahelyek vizsgálata, mint a vegyipariaké. A vegyi veszély valamennyi szektort érinti. Kérdésként merült fel az, hogy ha a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos témákat a Bizottság a törvénykezés vagy a szociális dialógus segítségével kezelje-e? A határértékek meghatározásánál milyen szempontok legyenek mérvadóak, a tudományos értékek vagy a gazdaságiak? A munkavállalói csoport aláhúzza, hogy ez utóbbi esetében veszélyhelyzet állhat elő. A határértékeket is előíró, a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos irányelvnek éppen ezért úgymond szociális irányelvnek kell lennie. Kétségtelen azonban, hogy számolni kell ennek az irányelvnek a foglalkoztatásra is kifejtett hatásával.

- "Bővítés" ad hoc munkacsoport véleménytervezete

Az újonnan csatlakozó országok részvétel a munkacsoportban új helyzetet teremt. A munkacsoport 2003-ban kétszer is ülésezett, s fő feladata az volt, hogy kialakítsa az újonnan csatlakozó országok bevonását a munkacsoportba. Javasolja, hogy a Bizottság információs szemináriummal és információ cserével segítse a csatlakozók felkészítését. Az ad hoc munkacsoport 2004-ben már a csatlakozó országok bevonásával folytatódna. A következő témakörökben javasolnak információcserét:

- a munkavédelem konkrét módszerei

- a munkavédelmi felügyelet kérdései

- a foglalkozási megbetegedések és balesetek megelőzésének módszerei, foglalkozási megbetegedések kezelése (üzemi orvosok)

- munkahelyi balesetek bejelentésének módszerei, információs rendszer, statisztika

- munkahelyi balesetbiztosítási rendszerek

Az információ csere résztvevői a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésével foglalkozó szereplő lennének, a munkaügyi felügyelők, az üzemi orvosok, a szakszervezetek, a munkavédelmi megbízottak, stb.

- A Bilbao-i ügynökség 2004 évi munkaprogramja és a Tanács 206/94-es rendelet módosítás tervezete

A Bilbao-i ügynökség tevékenységét a munkavállalói oldal spanyol résztvevője erőteljes kritikával illette, véleménye szerint az ügynökség nem azzal foglalkozik, amivel kellene (információ terjesztése, illetve konkrét információk nyújtása), hanem pl. díjak osztogatásával. A plenáris ülésen az ügynökség igazgatója a 2004 évi program bemutatásánál - a 2004-ben induló témákba már az új tagállamokat is teljes mértékben bevonják (esetükben a pozitív diszkriminációt szeretnék alkalmazni) - felhívta a figyelmet arra, hogy az EU Bizottság által javasolt költségvetés tervezete a legrosszabb szcenárió szerint egyharmaddal alacsonyabb, mint a 2003 évi. Ez a megvalósíthatóságot veszélyezteti, különös tekintettel arra, hogy jóval több országot kell bevonni az információ áramba. Kéri, hogy a bizottság tagjai lehetőségük szerint fejtsenek ki lobby tevékenységet az EU Parlamentben az ügynökség költségvetése érdekében. A csökkentett költségvetés esetében az ügynökség két lényeges pontra koncentrálna, az egyik az un. Fókusz pontok (WEB lap), a másik az Európai Hét elnevezésű kampány hét. Az új témák: 1. A gazdasági ösztönzők hatékonysága ( új prevenciós stratégiák és politikák; 2. Biztonság és egészség kultúra monitoringja (Zajártalom a munkahelyeken), 3. Kockázatos ágazatok: jó példák a mezőgazdaságban, 4 Előkészítő lépések a "Kockázat obszervatórium" létrehozásához.

A Dublini alapítvány munkájáról szóló beszámoló

2004 tavaszán a Dublini Alapítvány konferenciát szervez a tagállamok helyzetével kapcsolatban. Külön figyelmet fordítanak a "Füst a munkahelyen" témának.

- A munkahelyi egészség és biztonság témájában az USA és az EU közötti együttműködés a lemnos-i konferencia anyaga alapján

- Információ a SLIC (Senior munkavédelmi felügyelők bizottsága) működéséről

A SLIC az ILO-val rendez közös konferenciát a munkahelyi rákkeltő anyagokról.

- Az új - 2004 január elsejével - felálló bizottság eljárási és működési rendje és jövőbeli tevékenysége.

- 2004 január 30-31-én Brüsszelben "Közös foglalkozási egészségvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos (OSH) stratégia a kibővített Európában" címmel rendez európai konferenciát az ETUC-TUTB. 2005 január 25-27-én pedig Helsinkiben rendezik meg az OSH nemzetközi konferenciát.


vissza