AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ


FŐCZE LAJOS: Az Európai Unióról: 8.AZ EURÓPAI UNIÓ JELKÉPEIAz Európai Uniónak – az európai államok egyre bővülő közösségének – létezik zászlója, címere, napja, pénze, de legfontosabb lelki-szellemi egyesítő és önmegmutató eleme: a himnusza.TIZENKÉT CSILLAGOS ZÁSZLÓ, CÍMER


Marad-e a bővítés után is a tizenkét csillag az Európai Unió zászlaján, címerén? – teszik fel sokszor a kérdést. A válasz: egyértelmű, igen.

A tizenkét csillagos zászló története 1955-ig nyúlik vissza. Először az Európa Tanács (ET) fogadta el, majd 1986 óta használják az Európai Unió hivatalos zászlajaként, címereként.


De miért éppen tizenkettő? A tizenkettes szám hagyományosan a tökéletesség, a teljesség és az egység szimbóluma. Az év is tizenkét hónapból áll, és ennyi órát ábrázol az óra számlapja. A kör szintén az egységre utal. A kék szín pedig hagyományosan a béke színe.

A kék alapon körbefutó tizenkét aranycsillag így nemcsak az Európai Unió, hanem szélesebb értelemben – az európai egység, az európai népek közötti harmónia jelképe.EURÓPA-NAP


Az Európa Napot – szintén egy 1985-ös döntés alapján – az egész unióban és a csatlakozó országokban május 9-én tartják. 1950-ben ezen a napon tette közzé Robert Schuman francia külügyminiszter nyilatkozatát, amely arra szólította fel Franciaországot, Németországot és más európai államokat, hogy egyesítsék szén- és acéltermelésüket. Ennek alapján jött létre 1951-ben a Montánunió, majd 1958-ban az Európai Gazdasági Közösség (EGK) az Európai Unió elődei.KÖZÖS PÉNZ: AZ EURÓ


Napjainkra az euró jelképe is - - az Európai Unió egyik legismertebb szimbólumává vált. Az 1990-es évek második felében született döntés szerint a jelképet a görög epszilon betű ihlette: ami egyszerre utal az európai civilizáció bölcsőjére és Európa kezdőbetűjére. A két párhuzamos vonal sem véletlen: a közös valuta stabilitását hivatott kifejezni. Az új fizetőeszköz rövidítése: EUR, amely megfelel a korábbi nemzeti valuták hárombetűs (DEM, FRF, stb.) rövidítéseinek.AZ EURÓPAI UNIÓ HIMNUSZA: ÖRÖMÓDA


Az Örömódát ugyancsak 1985-ben választották az unió himnuszává. Az ET már 1972-től európai himnusznak nyilvánította.

Ludwig von Beethoven 1823-ban alkotta a IX. szimfóniája utolsó tételében Friedrich von Schiller 1785-ben írt Örömódáját zenésítette meg. Az Európai Unió felkérésére a világhírű karmester Herbert von Karajan hangszerelte változat szavak nélkül, a zene nyelvén szól Európa alapértékeiről: a szabadságról, a békéről és a szolidaritásról. Természetesen az Örömóda nem helyettesíti a nemzeti himnuszokat, egymás mellett léteznek.EURÓPA JELMONDATA


Az Európai Konvent által kidolgozott Európai Unió Alkotmány-tervezete tartalmazza a jelmondatot. Eszerint az unió jelmondata:


Egység a sokféleségben/sokszínűségben!


Az EU hivatalos nyelvein:

Angolul: United in diversity

Dánul: Forenet i mangfoldighed

Finnül: Erilaisina yhdessä

Franciául: Unie dans la diversité

Hollandul Eenheid in verscheidenheid

Németül: In vielfalt geeint

Olaszul: Unita nella diversita

Portugálul: Unida na diversidade

Spanyolul: Unidos en la diversidad

Svédül: Förenat i mangfalden


Ma már csak arra van szükség, hogy az állam- és kormányfők elfogadják végre az Európai Unió Alkotmányát, hogy ez a fantáziadús szlogen érvényesülhessen.


- X -


E jelképek kialakulásának története is mutatja, hogy korunk történelmét a globális és lokális tényezők küzdelme határozza meg. Az európai eszme erősödése, a nemzetállamok sajátos átalakulása, a régiók hálózatának kialakulása, a gazdasági internacionalizáció és a kulturális decentralizáció jellemző e küzdelemre. Reméljük ez az Európa-gondolat a jövőben is képes lesz olyan értékeket felmutatni, amelyek közösen átélt élményként jelennek meg az Unióhoz tartozó polgárok tudatában.


- X X X -
Friedrich von Schiller:
ÖRÖMÓDA
Lángolj fel a lelkünkben szép

Égi szikra szent öröm,

Térj be hozzánk drága vendég

Tündökölj ránk fényözön.


Egyesítsed szellemeddel,

Mit zord erkölcs szétszakít,

Testvér lészen minden ember,

Merre lengnek szárnyaid.


Gyúlj ki, égi szikra lángja,

szent öröm te drága, szép!

Bűvkörödbe, ég leánya,

ittas szívünk vágyva lép.

Újra fonjuk szent kötésed,

mit szokásunk szétszabott,

egy-testvér lesz minden ember

hol te szárnyad nyugtatod.

Milliók ti, kart a karba!

Gyúljon csók az ajkakon!

Túl a csillagsátoron

él mindnyájunk édesatyja!


Ha célt ért a férfi végül:

társa mellett hű barát,

s kedves nőt nyert hitveséül,

zengje vélünk víg dalát,

s minden szív, ha dobban érte

szív csak egy a földtekén!

Ám ki ezt még el nem érte,

sírva fusson el szegény.

Mind a roppant kör lakóit

szent rokonszenv hassa át!

Csillagokba vonz át

a rejtelmes égi trónig.


Isszuk mind e drága nedvet

a természet keblein.

Jók és rosszak ott repesnek

könnyű rózsaléptein.

Zsenge fürttel, csókkal áldott,

szív hű lángra tőle gyúl:

kéjben úsznak a parányok,

s kerub zengi: szent az Úr!

Milliók ti, porba hulltok?

Érzed, élet, alkotód?

Rejtik őt a csillagok!

Sátrukon túl, él az Úr ott!


Ő a rugó, ő az élet,

ösztökéje: az öröm;

tőle, tőle jár a létnek

óraműve bölcs körön;

csíra szárba tőle csökken,

mennynek napja tőle kél;

szférákat hajt mély ködökben,

hova látcső el nem ér.

Boldogan, mint napja lobban

s száll az ég dús térein,

járjatok ti, véreim,

mint a hősök utatokban.


Az igazság tükre mélyén

a tudóssal szembenéz.

Hív erénye szikla élén

óvja azt, ki tűrni kész.

Fönn a hitnek fényes ormán

lengedeznek zászlai,

s látni ott a szív omoltán

angyalok közt állani.

Milliók ti, tűrjetek csak,

míg a jobb kor napja gyúl.

Csillagsátron túl az Úr

megjutalmaz érte egy nap.


Isteneknek nincs mit adni;

istenülni nagy dolog.

Gyász, szegénység, jöjj: vigadni

várnak ím a boldogok!

Fátyol hulljon bűnre, bajra,

ellenednek megbocsáss:

szívét többé könny ne marja,

ne rágódjék rajta gyász.

Adóskönyvünk elenyésszen,

béküljön meg, aki él.

Mint mi egymást, úgy ítél

minket Isten fenn az égben.


Szent öröm vet borba lángot;

arany fürtünk nedve bő;

békét isznak kannibálok,

hősi vért a kétkedő.

Ünnepeljünk mind felállva,

Míg a kelyhünk körbe megy.

Csapjon égig habja lángja!

Áldjuk a Jó Szellemet!

Kit a csillagár dicsér fenn

és szeráfok zengenek:

áldjuk a Jó Szellemet

csillagsátrán túl az égben!


Bátor szív a szenvedésben,

oltalom, ha árva hív,

sírig hűség esküvésben,

mindig nyílt és tiszta szív,

trón előtt is férfi-fenség,

vér, vagyon kell érte bár,

szolgálatnak hű fizetség,

s árulónak rút halál!

Mondjuk e szent kört bezárva

tűz borunkra esküvést,

híven álljuk e kötést;

esküdjünk az ég Urára!

/1785./


  • X -vissza