AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

Adatkezelési tudnivalók szakszervezetek részére

szakszervezetek.hu

A KSZSZ egy konkrét ügy kapcsán kérdéssel fordult Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztoshoz. Mivel az adatvédelmi biztos válaszának egy része minden szakszervezet számára fontos lehet, ezért ezt a részt dr. Scheiling Ágoston, az Informatikai Szakszervezet elnökének köszönhetően - aki ezt e-mailben küldte el a Szakszervezetek.hu-nak -, közzétesszük.

"Az Avtv. 3. § (i) bekezdése lehetőséget biztosít a szakszervezetnek arra, hogy az egyes munkavállalókról személyes adatokat kezeljen, abban az esetben, ha ahhoz a munkavállalók az adatkezeléshez hozzá járulnak. A személyes adatok megadása előtt azonban a szakszervezetnek fel kell hívnia a munkavállalók figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, annak megtagadása esetén őket semmilyen hátrány nem érheti.

Abban az esetben, ha a munkavállalók felhatalmazzák a szakszervezetet a személyes adataik kezelésére, a szakszervezet a .kezelt adatokat köteles az Avtv. 5. § (1) bekezdése szerinti célhoz kötöttség elve szerint kezelni, vagyis az adatokat a felhatalmazástól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

A célhoz kötöttség elvéből következik továbbá az is, hogy amennyiben a szakszervezetek birtokában lévő adatok kezelésének célja megszűnt, az adatok kezelését meg kell szüntetniük, azokat a továbbiakban semmilyen formában nem tárolhatják. "


vissza