AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

Better regulation

 

A munkavédelem a munkabiztonság területén azt az elvet fogalmazták meg, hogy nem újabb szabályokra van szükség, hanem jobb minőségű szabályozásra. Az előzőekből is következik, hogy a jogalkotás terén a lisszaboni folyamat az úgynevezett „better regulation” jelszavában foglalható össze. Ez olyan jogalkotást jelent, amelynek révén a vállalkozások adminisztratív terhei legalább 25 százalékkal csökkenhetnek – a következő négy év alatt. Az egyes kormány- és minisztertanácsi határozatok hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2004. évi deregulációs programról szóló 1066/2004 (VII. 8) Korm. Határozatban a magyar kormányzat is hasonló célt tűzött maga elé. Jelenleg a lakosságra, valamint a különböző szervezetekre háruló adminisztratív terhek csökkentésére történő felkészülés első lépéseként a hatályos jogszabályokból fakadó adminisztratív kötelezettségek felmérése folyik.

Néhány konkrét terv: előkészületben van a Bizottságnál a munkaidő-irányelv módosítása, ennek megtárgyalása prioritást élvez a Parlament és a Tanács előtt. Készül továbbá az optikai sugárzás káros hatásai elleni védelemről, illetőleg a nők és a férfiak foglalkoztatás területén érvényesítendő egyenlő bánásmódjáról szóló iránytervezet. A munkahelyi szexuális zaklatással kapcsolatosan felméréseket kívánnak lefolytatni a tagállamokban, amelyek alapját képezhetik egy későbbi szabályozásnak.

A szabályozás mellett a holland elnökség munkamódszerében alapvető az úgynevezett „legjobb gyakorlatok” feltérképezése és közzététele annak érdekében, hogy a tagállamok egymástól megoldásokat vehessenek át.

2004. novemberére készül el a Wim Kok vezette munkacsoport által összeállított jelentés, amely a lisszaboni folyamat első felének eredményeit és hiányosságait összegzi és elemzi.

 

 


vissza