AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

 

 

MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

„A munkavállalókat megilleti az Unión belüli szabad mozgás joga" rögzíti az EU alkotmányos szerződése [III. 18. cikk (1) bekezdés]. Ugyanakkor ismert, hogy a csatlakozási tárgyalások során átmeneti korlátozó intézkedések születtek. Miért? A korlátozások Ciprusra és Máltára nem vonatkoznak. A nyugat-európai közvélemény az olcsó közép-kelet-európai munkaerő beáramlásától fél.

 

Meddig tart a korlátozás? Az átmeneti korlátozás legfeljebb hét évig tarthat. Ugyanakkor az első két év után az Európai Bizottság – országonként is – jelentést készít a munkaerő-piac helyzetéről. Ekkor bármely tagország további három évre meghosszabbíthatja az átmenetet, erről csupán értesítenie kell a bizottságot. Ám az ötödik év után – további két évre már csak akkor tarthatja fenn a korlátozást, ha bizonyítani tudja: a munkaerő-piacán komoly zavart okoz a 2004-ben felvett tagországok munkavállalóinak beáramlása.

 

Kire vonatkoznak a megszorítások? Mindenkire, aki munkaszerződést kíván kötni az EU 15-ök valamelyik munkaadójával. A viszonossági alapon Magyarország hasonló korlátozásokat vezetett be a 15-ök munkavállalóival szemben.

 

Hogyan érinti az esetleges munkavállalás a családtagokat? Amennyiben az új tagország állampolgára legalább tizenkét hónapos munkaszerződést kap az EU 15-ök valamelyik államában, ugyanott a családtagjai is munkát vállalhatnak még akkor is, ha a családtagok unión kívüli ország állampolgárai. Családtagnak számít a házastárs és a 21 éven aluli közös gyermek.

 

Milyen védelmet biztosít ezen munkavállalóknak az EU szabályozás? Az EU joganyaga tiltja a nemzeti alapon történő diszkriminációt. Az új tagállamokból érkező munkavállalók nem kaphatnak kevesebb fizetést, vagy nem lehetnek mások a munkavégzés feltételei, mint ugyanabban a munkakörben dolgozó régebbi tagállami munkavállalói (egyenlő elbánás elve). Az új tagállamokból érkezőket előnyben kell részesíteni az unión kívüliekkel szemben (közösségi preferencia elve).

 

 

AZ EGYES ORSZGOK FŐBB SZABÁLYAI

·        ·        Ausztria

A hétéves korlátozás fő kezdeményezője. Egyéni munkavállalási engedélyt kell kérni. Ugyanakkor növelt kvótával érvényben van az a két magyar-osztrák megállapodás, ami a határ menti munkavállalókról, illetve a gyakornokokról szól.

 

·        ·        Belgium

Legalább két évig munkavállalási engedélyt kell kérni. Az engedély kiadása előtt megvizsgálják az adott szektor vagy térség munkaerő-piaci helyzetét.

 

·        ·        Dánia

A magyarok lényegében szabadon vállalhatnak munkát, de a hatóságok a munkaszerződések révén ellenőrzik, hogy nem a hazai béreknél olcsóbban „adták-e el” magukat. A szociális ellátórendszert módosították a visszaélések elkerülése végett. A szigorítás valamennyi EU tagállamra vonatkozik.

 

·        ·        Finnország

Két évig egyéni munkavállalási engedélyt kell kérni. Ugyanakkor a gyakorlat rendkívül liberális. Tíz kérelemből nyolcat megadnak.

 

·        ·        Franciaország

Két évig egyéni munkavállalási engedélyt kell kérni. Megkönnyítették a diákok munkavállalását és kedvező elbírálást alkalmaznak akkor, ha valaki „a francia ipar érdekeinek megfelelő képzettséggel” bír.

 

·        ·        Görögország

Élni kívánnak a hétéves átmenet adta lehetőségekkel.

 

·        ·        Hollandia

Két évig egyéni munkavállalási engedélyt kell kérni. Azokban a szektorokban, ahol munkaerőhiány van, a munkaügyi központ nem köteles esetről esetre megvizsgálni van-e az adott állásra hazai jelentkező.

 

·        ·        Írország

Megnyitotta munkaerő-piacát, de a szociális ellátások igénybevételének előfeltétele két év jogszerű írországi tartózkodás. Ez a megszorítás valamennyi EU tagállamra vonatkozik.

 

·        ·        Luxemburg

Fenntartották a munkavállalási engedélyekre vonatkozó korábbi szabályozást.

 

·        ·        Nagy-Britannia

Engedélyezik az új tagállamok állampolgárainak munkavállalását, ugyanakkor korlátozták a szociális ellátórendszer igénybevételét. Két évig megvonják a jóléti juttatásokra – gyermeknevelési segély, lakhatási támogatás, stb. – való jogosultságot.

 

·        ·        Németország

A hétéves átmenetet alapvetően német hatásra fogadták el. Legalább két évig egyéni munkavállalási engedélyt kell kérni. Ugyanakkor fennmaradt az a két magyar-német megállapodás, amely a gyakornokokról, illetve azokról szól, akik egy magyar és egy német cég közötti szerződés alapján kívánnak dolgozni.

 

·        ·        Olaszország

Fenntartották a korábbi munkavállalási engedélyekre vonatkozó nemzeti szabályozást.

 

·        ·        Portugália

Fennmaradt az egyéni munkavállalási engedélyek rendszere.

 

·        ·        Spanyolország

Fennmaradt a nemzeti szabályozás, az egyéni munkavállalási engedélyek rendszere.

 

·        ·        Svédország

Legalább két évig munkavállalási engedélyt kérnek. A munkaszerződéseknek határozott időtartamúaknak kell lenniük és biztosítaniuk kell a munkavállalók megélhetését. Szigorították az EU valamennyi állampolgára irányába nagyvonalú társadalombiztosítási rendszerüket, hogy elkerüljék a visszaéléseket.

 

-   X   -

 

Tekintettel arra, hogy a munkavállalással kapcsolatos szabályozás a tárgyalások állandó témáját képezik, a leírtakhoz képest eltérő megállapodásokhoz vezethetnek, a szükséges további információk elérhetők

 

www.eu2004.hu

 

EU vonalon

 

 

-    X  X  X    -

 

 


vissza