AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája egy víz- és csatorna szolgáltatással foglalkozó részvénytársaságnál.

 

 

 

A gazdálkodó szervezet 350 fő munkavállalót foglalkoztat. A munkavállalók 8 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

 

A képviselők nem hoztak létre munkavédelmi bizottságot.

 

Az Alapítvány észrevétele: A törvényes feltételek megléte esetén célszerű a munkavédelmi bizottság létrehozása a vállalati szintű jogok gyakorlása, a munka összehangolása érdekében.

 

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ennek hiányában is a munkájukhoz szükséges feltételek többnyire jók. A munkáltató által megbízott szakirányú tevékenységet ellátó személlyel jó a kapcsolatuk.

 

A munkavédelmi képviselőknek a hatóságokkal nincs kapcsolatuk.

 

A képviselők ellenőrzési jogukat évente gyakorolják. Az ellenőrzések alkalmával a munkafegyelemre vonatkozó előírások betartását, az előírt védőeszközök használatát ellenőrzik.

 

A munkavédelmi képviselőknek a munkáltatói döntésekben való részvétele elsősorban a védőeszközökkel kapcsolatban valósult meg. Javaslataik főként a védőeszközök beszerzésére, az azokkal kapcsolatban felmerült minőségi kifogások megszüntetésére irányultak.

A képviselők tájékozódási igénye elsősorban a továbbképzési lehetőségekre irányult.

 

A képviselők intézkedés-kezdeményezésének nincs kialakított formája. Kezdeményezték a védőberendezések, készülékek korszerűsítését.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a képviselőket munkabalesetek bekövetkezéséről. A képviselők minden baleset kivizsgálásában részt vesznek. A baleseteket előidéző okok megállapításában esetenként voltak viták a munkáltató és a képviselők között. Ennek ellenére a képviselők nem tüntettek fel eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi képviselők nem gyakorolták egyetértési jogukat a munkáltatói szabályozással kapcsolatban.

 

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi szabályzat hatályba lépéséhez a munkavédelmi képviselők egyetértése szükséges.

 

A munkáltató rendelkezik munkavédelmi programmal.

A munkavédelmi képviselők jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket – megállapodáson kívül – írásban rögzítették a munkavédelmi szabályzatban. A képviselőknek lehetőségük van az Internet használatára.

 

A képviselők előírt képzése és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A szükséges feltételek megléte és igény esetén a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárást írásban rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkavédelmi paritásos testületet nem hozták létre. „Még nem látják annak értelmét.”

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény előírása szerint azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, ahol a foglalkoztatottak létszáma az 50 főt meghaladja és munkavédelmi képviselők működnek, létre kell hozni a paritásos munkavédelmi testületet!

 

A képviselők nem ismerik az Alapítvány tevékenységét, annak rendezvényein való részvételre azonban lehetőségük van. Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsághoz eljuttatandó javaslatuk nincs.

 

 

_____ . _____