AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselő munkája egy mélyépítő tevékenységet folytató kft-nél.

 

A mélyépítő tevékenységet folytató kft-nél 69 fő munkavállalót foglalkoztatnak.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával l fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi bizottság létrehozására nem volt lehetőség.

 

A munkavédelmi képviselő nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködése rendszeres. Az együttműködés elsősorban a képviselő döntési folyamatba való részvételével, a munkáltatóval, illetve a képviselőjével közösen végzett ellenőrzésekben valósul meg.

A képviselőnek van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal, felmerülő kérdéseire a hatóságtól választ kap.

Az Alapítvány észrevétele: Egy fő munkavédelmi képviselő esetében is célszerű megkötni az együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

A munkavédelmi képviselő rendszeresen, minimum negyedévente tart ellenőrzéseket a hatáskörébe tartozó területeken. Ellenőrzéseinek fő témái:

-         a munkahelyek biztonsági állapota,

-         a munkakörülmények,

-         a munkavállalóknak biztosított juttatások,

-         a védőfelszerelésekkel való ellátás és azok használata.

A képviselő által végzett ellenőrzésekhez a munkáltató a szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkáltató biztosítja a képviselő számára, hogy munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében részt vehessen. Ez a következő kérdésekben valósult meg:

-         az új munkaszervezési intézkedések bevezetése,

-         a szakemberek előírt foglalkoztatása,

-         a munkavédelmi oktatás követelményei.

 

A munkavédelmi képviselő több (két-három) alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódás a munkavállalóknak biztosított juttatásokra irányultak.

 

A képviselő kezdeményezett intézkedéseket, melyek az előírt juttatások biztosítására irányultak.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a képviselőt, amikor a hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következett be. A képviselő minden alkalommal részt vett a bekövetkezett baleset kivizsgálásának teljes folyamatában. A kivizsgálás során általában egyetértett a munkáltató megállapításaival. Eltérő vélemény megállapítást a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntetett fel.

 

A munkavédelmi képviselő gyakorolta egyetértési jogát a munkáltatói szabályozással. Részt vett a szabályozás kidolgozásában.

Az egyetértés gyakorlása során a képviselő és a munkáltató között vita nem merült fel. Kialakult gyakorlat, hogy a vállalati szabályozást évente rendszeresen, illetve jogszabály változás esetén együttműködve felülvizsgálják és módosítják.

 

A munkáltató a képviselő számára biztosítja a működéséhez szükséges, törvényben előírt feltételeket. Lehetőséget biztosít az Internet használatára. Igény esetén lehetővé teszi a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

A munkavédelmi képviselő törvényben előírt alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárás módját nem rögzítették írásban. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

A munkavédelmi képviselő a kft. munkavédelmi helyzetének javításában való eredményét megfelelőnek értékeli. A képviselői munkájához biztosított feltételekkel elégedett.

 

A képviselő ismeri az Alapítvány tevékenységét, lehetősége van rendezvényein való részvételre.

Javasolja: az Alapítvány a munkája hatékonyságának növelése érdekében tegye közzé éves programját.

Az Alapítvány észrevétele: Az Alapítvány rendezvényeit – a körülmények és anyagi lehetőségek függvényében – fél évenként hirdeti meg honlapjának AKTUÁLIS fejezetében. A jelentősebb rendezvényekre – mint pld. Országos Fórum, Konzultatív Fórum – külön, a honlaphoz csatlakozó hírlevélben is felhívja a figyelmet.

 

A munkavédelmi képviselő az OÉT Munkavédelmi Bizottság részére eljuttatandó javaslatot nem tett.

 

_____ . _____