AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája egy kereskedelmi és logisztikai tevékenységet folytató vállalatnál.

 

 

 

A kereskedelmi és logisztikai tevékenységet folytató vállalat mintegy 1000 fő munkavállalót foglalkoztat.

A képviselő választás alkalmával 2 fő munkavédelmi képviselőt választottak. Mivel a választott létszám a törvényben meghatározott létszámot nem éri el, munkavédelmi bizottságot nem hoztak létre.

Az Alapítvány észrevétele: Az alkalmazotti létszám és a kereskedelmi tevékenység – mely az egész országra kiterjed – nagyobb létszámú képviselői hálózat kiépítését teszi indokolttá. A két képviselő tevékenysége ennek hiányában csak a logisztika területére terjed ki. A kereskedelmi egységek területén nem érvényesül a munkavédelmi képviselet.

 

A megválasztott képviselők és a hatáskörükbe tartozó területet irányító vezető kapcsolatát „kiváló”-nak értékelik. A munkáltató képviselőjével közös ellenőrzéseket végeznek.

 

A képviselőknek a munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolatuk.

 

A munkavédelmi képviselők havonkénti gyakorisággal, ezen kívül szükség szerint végeznek ellenőrzéseket. Az ellenőrzések lefedik a teljes logisztikai területet, ugyanakkor a kereskedelmi egységek  ellenőrzésére nem kerül sor. A képviselők elsősorban a magasba történő emelést, a karbantartást, az árukiadás körülményeit ellenőrzik.

 

A munkáltatói intézkedés-tervezetek közül az új munkahelyek létesítésére, új munkaszervezési intézkedések bevezetésére és a munkavédelmi oktatás fejlesztésére irányulókat véleményezték a képviselők. A véleményüket a szakszervezettel együttműködve alakították ki.

 

Az elmúlt években négy alkalommal kértek a képviselők tájékoztatást a munkáltatótól. A munkaruha és a védőruha juttatással és a védőruhák tisztításával, karbantartással összefüggő kérdéseket tűzték napirendre.

 

Intézkedést a képviselők nem kezdeményeztek.

 

A munkabalesetek bekövetkezéséről – a logisztikai területen – tájékoztatják a képviselőket. Minden esetben részt vettek a kivizsgálásban. Ennek során általában egyetértettek a munkáltatóval. Eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.

 

A munkáltatói szabályozással kapcsolatos egyetértési jogukat a képviselők nem gyakorolták.

 

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja.

 

Az együttműködési megállapodásban rögzítették a képviselők munkájához biztosított feltételeket. Az internetet a képviselők nem használják, arra nincs lehetőségük.

 

A képviselők alap- és továbbképzése – arra feljogosított intézmény közreműködésével – megtörtént. Szakirányú továbbképzésüket a munkáltató nem biztosítja.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárást az együttműködési megállapodás nem tartalmazza. Ilyen eljárásra nem került sor.

 

A munkavédelmi képviselők kezdeményezték a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. Ennek ellenére a testület nem jött létre.

 Az Alapítvány észrevétele: A törvényes feltételek megléte esetén a munkáltató feladata a paritásos testület létrehozásának kezdeményezése, a testület működéséhez szükséges feltételek biztosítása.

 

A képviselők csak felszínesen ismerik az Alapítvány tevékenységét. Rendezvényein való részvételük lehetősége biztosított, azokkal elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára nincs javaslatuk.

 

 

_____ . _____