AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája egy villamossági szerelvényeket, szerelési anyagokat gyártó kft-nél.

 

 

 

A villamossági szerelvényeket és szerelési anyagokat gyártó kft-nél 420 főt foglalkoztatnak. A munkavédelmi képviselő választáson két fő munkavédelmi képviselőt választottak meg.

Mivel a képviselők száma a törvényben előírt küszöbértéket nem érte el, nem alakítottak munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkáltatóval, illetve annak megbízottjával az együttműködést jónak értékelik, de véleményük szerint az lehetne jobb is. A munkavédelmi képviselőknek van kapcsolatuk a munkavédelmi hatósággal. Hatósági ellenőrzés során észrevételeit közölhetik velük. A hatóságtól eddig intézkedést nem kértek.

 

A munkavédelmi képviselők heti gyakorisággal végeznek ellenőrzéseket a hatáskörükbe tartozó területen. Az ellenőrzések során a következő kérdéseket vizsgálják kiemelten:

-         Az előírt egyéni védőeszközök biztosítása és azok használata

-         A munkaruházatok megfelelősége

-         Gépek biztonsági állapota

-         Védőberendezések megléte.

A munkavédelmi képviselők számára az ellenőrzések végzéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató lehetővé teszi, hogy a képviselők a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében részt vehessenek. Ez elsősorban az új munkahelyek létesítésére, új technológia bevezetésére irányuló döntésekben való részvételben valósult meg.

 

A képviselők több alkalommal kértek tájékoztatást a munkáltatótól. Az adott tájékoztatások a munkáltató és a képviselők közti kapcsolatnak egy rendszeres és fontos eleme. Ez alkalomkor kiemelten foglalkoztak a munkabiztonságot érintő kérdésekkel.

 

A munkavédelmi képviselők nem kezdeményeztek intézkedéseket. Az intézkedés kezdeményezésnek nincs kialakított formája.

 

A munkáltató nem minden esetben tájékoztatta a képviselőket munkabaleset bekövetkezéséről. Ez a tájékoztatás csak esetenként valósult meg, ebből következően a munkavédelmi képviselők nem vettek részt minden munkabaleset kivizsgálásában. Azokban az esetekben, amikor a baleset kivizsgálásában részt vettek, általában egyetértettek a munkáltató, illetve képviselőjének megállapításaival, viták nem fordultak elő. A munkabaleset kivizsgálásában résztvevő képviselő a munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntetett fel.

 

A munkavédelmi képviselők gyakorolták egyetértési jogukat a munkáltató szabályozásával kapcsolatban. Az egyetértési eljárás során a munkáltatóval nem fordult elő vita.

 

A munkavédelmi képviselők számára biztosítandó munkafeltételeket írásban nem rögzítették. A munkáltató a törvényben előírt minimális feltételeket biztosítja.

A munkavédelmi képviselők nem rendelkeznek Internet használat lehetőségével.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- illetve továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A munkáltató a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzésének lehetőségét.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket írásban nem rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkavédelmi paritásos testület létrehozását a munkáltató nem kezdeményezte, az nem jött létre.

Az Alapítvány észrevétele: A kapott  tájékoztatás alapján a kft-nél a paritásos munkavédelmi testület létrehozásához szükséges feltételek megvannak. A munkavédelemről szóló törvény szerint a testületet létre kell hozni.

 

A munkavédelmi képviselők munkájukat úgy értékelik, hogy részben eredményes. Munkafeltételeikkel azonban nem elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét nem ismerik. Rendezvényein való részvételre nincs lehetőségük.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára eljuttatandó javaslatuk nincs.

 

 

_____ . _____