AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

ARCHÍVUM

“batorsag”

batorsag67@freemail.hu részéreKöszönjük megkeresésüket!


Válaszok a következők:


  1. A pihenőidőről és a védőitalról a 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet rendelkezik az alábbiak szerint:


“15.§ (2) A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5-10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24oC (K) EM értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő munkahelyeken.

Hidegnek minősül a munkahely, ha a várható napi középhőmérséklet szabadtéri munkahelyeken a +4 oC—ot, illetve zárttéri munkahelyeken, ha a +10oC-ot a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban nem éri el.


(3) Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyeken a 24oC (K) EM értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16oC hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy mesterséges édesítőszerrel ízesített.


(4) A hidegnek minősülő munkahelyeken a munkavállalók részére +50oC hőmérsékletű teát kell szolgáltatni. A tea ízesítéséhez a (3) bekezdésben előírtak figyelembevételével cukrot, illetve megfelelő édesítőszert kell biztosítani.


(5) A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.”


Ezeket tehát biztosítani kell!


  1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a következők szerint rendelkezik:


“Mvt. 58. § (1) Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, külön dohányzóhelyet kell kijelölni.


(2) A nemdohányzók védelméről az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően minden munkahelyen dohányzóhelyek, -helyiségek kijelölésével vagy más szervezési intézkedéssel kell gondoskodni.”


A törvényben foglaltak be nem tartása lényegében a törvényi követelmények nem teljesítését jelenti.


Mind az 1.), mind a 2.) pontban leírtakat a területileg illetékes (megyei, városi, kerületi) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervei ellenőrzik, és ha kell kikényszerítik. Tehát ide kell fordulni.


  1. Az 1992. évi XXII. törvény, a Munka Törvénykönyve azt írja:


“117/B.§ (1) A teljes munkaidő mértéke napi nyolc, heti negyven óra.”


Ez a munkaidő, ebben az étkezési szünet nincs benne, az a munkaidőn felül van. Ettől kedvezőbb irányban csak a kollektív szerződésben, vagy más megállapodásban lehet.Budapest, 2004. január 13.


Tisztelettel:


Főcze LajosT. cím!

Érdeklődünk a targoncavezetői tanfolyamuk iránt.
Szeretnénk felvilágosítást kapni, hogy mikor, hol indítanak
tanfolyamot, és hogyan lehet rá jelentkezni.
Mennyibe kerül, és tájékoztatást kapni a részletekről.
Segítségüket előre is köszönöm.
Várom válaszukat: Bodáné Uri IbolyaA Vegyiprop Kft. országosan végzi a "Munkavédelmi képviselők" és a könnyűgépkezelők, ezen belül is a targoncavezetők képzését.
A képzés OKJ-ben szerepel és a végzettek szakmunkás oklevelet kapnak.
Részletkérdések tekintetében kérem, hívja a Vegyiprop Kft.-nél Péterfy Lajos ügyvezetőt a 4612-458 vagy a 06-20-9446-29.

Budapest, 2004. január 29.

Tisztelettel: Péterfy Lajos
ügyvezető igazgató


Tisztelt Uram/Hölgyem!

A segítségét szeretném kérni.

A problémám a következő: Munkahelyem épületetének építésekor sajnálatos módon azbesztet is használtak. Az utóbbi időben napvilágra került információk - mármint az azbeszt jelentős egészségkárosító hatása - miatt, elvégeztek nálunk is egy ilyen irányú szennyezettségi mérést. Sajnálatos módon ennek a vizsgálatnak az eredményét nem közölték a munkavállalókkal, és ez engem nem nyugtat meg. A kérdésem az lenne, hogy mint magánszemély, meg tudnék-e rendelni egy ilyen vizsgálatot, és ha igen kinél. Sajnos - vagy szerencsére - nem vagyok jártas ezen a téren, ezért kérem Önt, ha tud nekem javasolni olyan vállalatot/vállalkozót aki egy ilyen mérés lefolytatására képes, akkor azt egy válasz e-mailben legyen szíves közölje velem.

Segítségét előre is köszönöm,

Tisztelettel

Krämer András
1. Krámer András megkereséséből kitűnik, hogy munkahelyén korábban már végeztek azbeszt méréseket. Amennyiben ez valóban megtörtént és a mérési eredmények azbeszt expozíciót mutatnak, továbbá a munkavállalók azbeszt kockázatát a foglalkozás egészségügyi orvos is megerősíti, a rákkeltőkre vonatkozó jogszabályok értelmében a munkáltatónak erről tájékoztatni kell a munkavédelmi képviselőt.

Amennyiben erről nem kaptak tájékoztatást, a munkavédelmi képviselő kezdeményezze, hogy a munkáltató nyilatkozzon arról, hogy a mérések kiértékelése alapján az azbeszt rákkeltő kockázat fennáll-e. Erről egyébiránt a foglalkozás egészségügyi szolgálat orvosát is köteles tájékoztatni.

Ha fennáll a munkavállalók azbeszt kockázata és erről a munkáltató nem tájékoztatott, illetve intézkedést nem tett, bejelentést tehetnek az illetékes ÁNTSZ-nél.

 

 

2. A munkavállaló, mint magánszemély akkreditált laboratóriumnál megrendelhet azbeszt vizsgálatot. Ebben az esetben azonban a munkáltató a vizsgálatot nem köteles eltűrni.

Tehát magánkezdeményezésre végzett munkahelyi vizsgálatokhoz a munkáltató hozzájárulása szükséges, akinek biztosítania kell azokat a munkahelyi, munkakörnyezeti feltételeket is, amelyek a korrekt mintavételhez szükségesek.

(Az általam megkérdezettek a munkahelyen magán jellegű vizsgálatról még nem tudnak) Fel kell hívni a kérdező figyelmét arra is, hogy ezek a vizsgálatok (helyszíni mintavétel, kiértékelés) jelentős anyagi kihatással járnak.

Akkreditált azbeszt vizsgáló laboratórium működik a Fodor József Országos közegészségügyi Központ keretében is, amelyet elvileg bárki megbízhat vizsgálatok elvégzésével, azonban a vizsgálatok helyszíni feltételeit a megbízónak kell biztosítania.


Tiszteletem.

Én nemrég végeztem Felsőfokú Biztonságszervező szakon, de mindenképpen szeretném ezt kiegészíteni a közép és felsőfokú munka és tűz védelemmel, mivel az sokkal jobban érdekel.

A kérdésem csak az lenne, hogy hol szerveznek Budapesten ilyen tanfolyamokat?

Válaszukat előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Szőke Zoltán.

Középfokú munkavédelmi és tűzvédelmi szakképzésekkel cégünk, az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.) foglalkozik.

Felsőfokú munkavédelmi szakképzésre ugyancsak a cégünknél lehet jelentkezni.

Amennyiben a képzésekkel kapcsolatosan részletesen szeretne tájékozódni, kérem, hogy tekintse meg honlapunkat (www.omkt.bme.hu), vagy engem személyesen hívjon fel a
463-2709-es telefonon.

A felsőfokú tűzvédelmi szakképzésre csak azok jelentkezhetnek, akik középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel már rendelkeznek. Leveléből arra következtetek, hogy Ön ilyen képesítéssel még nem rendelkezik, ezért arról további tájékoztatást nem adok.

Üdvözlettel:

Schwarczenberger István oktatási igazgató


Tisztelt Valamennyien!

Ezúton kérek Önöktől tájékoztatást arról, hogy egy BOBCAT jellegű, önjáró, belső égésű motorral hajtott univerzális eszköz, mely földmunkára, kanalas és emelővillás hidraulikus emeléssel rakodásra alkalmas, milyen munkabiztonsági dokumentumokkal kell rendelkezzen, ezeknek milyen formátumuaknak kell lenniük, mennyi időnként kell ezeket megújítani, és mely szerv hivatott ennek kiadására? Mielőtt Önökhöz fordultam, nagyjából áttanulmányoztam a munkavédelmi törvényt, de az igazából nem adott tájékoztatást erről. Amennyiben Önök nem illetékesek ezen tájékoztatás megadására, kérem segítesenek abban, hogy kitől kérhetek ilyen tájékoztatót. Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm.

Szilágyi Péter

Tisztelt Szilágyi Úr!

Kérésével forduljon az OMMF ingyenes zőldszámához:80-204 292 Köszönöm hogy megkereste Alapitványunkat.

FŐCZE LAJOS


Tisztelt Uram/Asszonyom!

Egy olyan problémával fordulok Önökhöz, hogy a munkáltatóm a szerződésben leírtak ellenére nem utalja a bankszámlámra a szerződésben megállapodott összeget. Az összeget minden hónap 5-éig kellene utalnia és ez sajnos nem történt meg.
Többszöri telefonon történő figyelmeztetés ellenére sem hajlandó fizetni.
Szeretnék tájékoztatást kérni hogy kihez fordulhatok ez ügyben és milyen dokumentumokra van szükség.

Kérem, szíveskedjenek mihamarabb tájékoztatni a jogaimmal kapcsolatban.

Köszönettel:
Hidasi Szilvia

Tisztelt Hidasi Szilvia!

Problémáját bejelentettem a Fővárosi Munkaügyi Felügyelőségnek.
Kérem forduljon Papp Istvánhoz a 323 2190-es telefonon.
A munkaszerződésére és a munkáltatója nevére és címére lesz szükség.

Űdvözlettel:FŐCZE LAJOS

Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány

Főcze Lajos
E-mail:
alapitvany@mvkepviselo.hu

2004-03-11Tisztelt Főcze Úr!Több száz alkalmazottal működő cégünknél múlt év óta működik munkavédelmi bizottság, melynek én is tagja vagyok. Bizottságunk nem munkavédelmi szakemberekből, hanem egyes területeken a munkaviszonyokat jól ismerő munkatársainkból áll. Információ keresgélés közben az Interneten találtam rá honlapukra. Érdeklődni szeretnék, hogy az alapítványi tagság milyen kötelezettségekkel és előnyökkel jár és a csatlakozásnak mik a feltételei és mi a módja.

Érdeklődve várom mielőbbi szíves válaszát.


Tisztelettel:


Pirchala M. Berta

Tisztelt Pirchala M. Berta!

Köszönöm megkeresését. Alapitványunk nonprofit szervezet. Pályázatokból,1%-os felajánlásokból és cégek adományaiból működik. Nincsenek csatlakozási feltételek. Felveszük Őnt a listára és Barabás Viktor koordinátortól kapni fogja az anyagokat Péterfy Lajos (Vegyiprop. Kft.) pedig kűldi a meghivókat a rendezvényekre.A honlap használatán túl ezek az elönyök. Kérem vegyenek részt a közös munkában.

Űdvözlettel: FŐCZE LAJOS. fl@axelero.hu


ADATKEZELÉSI TUDNIVALÓK

A KSZSZ egy konkrét ügy kapcsán kérdéssel fordult Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztoshoz. Mivel az adatvédelmi biztos válaszának egy része minden szakszervezet számára fontos lehet, ezért ezt a részt dr. Scheiling Ágoston, az Informatikai Szakszervezet elnökének köszönhetően - aki ezt e-mailben küldte el a Szakszervezetek.hu-nak -, közzétesszük.

"Az Avtv. 3. § (i) bekezdése lehetőséget biztosít a szakszervezetnek arra, hogy az egyes munkavállalókról személyes adatokat kezeljen, abban az esetben, ha ahhoz a munkavállalók az adatkezeléshez hozzá járulnak. A személyes adatok megadása előtt azonban a szakszervezetnek fel kell hívnia a munkavállalók figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, annak megtagadása esetén őket semmilyen hátrány nem érheti.

Abban az esetben, ha a munkavállalók felhatalmazzák a szakszervezetet a személyes adataik kezelésére, a szakszervezet a .kezelt adatokat köteles az Avtv. 5. § (1) bekezdése szerinti célhoz kötöttség elve szerint kezelni, vagyis az adatokat a felhatalmazástól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

A célhoz kötöttség elvéből következik továbbá az is, hogy amennyiben a szakszervezetek birtokában lévő adatok kezelésének célja megszűnt, az adatok kezelését meg kell szüntetniük, azokat a továbbiakban semmilyen formában nem tárolhatják. "

A munkavédelmi képviselőknek, bizottságoknak ezzel egyező eljárást kell felmutatniuk.

Tisztelt Uram!

Kérem, szíveskedjen tanácsot adni az alábbi munkajogi kérdésemmel kapcsolatban illetve tájékoztatni, hogy milyen lehetőségeim vannak a probléma megoldásához.

Már 2001. júniusa óta dolgozom a jelenleg kölcsönbevevő cégnél, amelynek a telephelye azonos 1114 Budapest, Bartók B. u. 15/A. A legelső munkaszerződésemen a Medwinners Kft. volt a munkáltatóm utánna átvett a Biogate Hungary Kft. majd a jelenlegi Contír Ker. Szolg. Kft (mint kölcsönbeadó-Pharmadose Kft.-mint kölcsönvevő).

A jelen munkaszerződésem szerint a munkáltatóm a Contír Ker. Szolg. Kft. , a Pharmadose Kft. mint munkaerőkölcsönző cég amelynek a telephelyén dolgozom mint kereskedelmi asszisztens. A munkaszerződésem határozott időtartamú munkaviszonyról szól 2003.11.01-2004.11.01.-ig.

2004.03.11-én mandulaműtéten estem át, ami miatt 2004.03.10- 2004.04.05-ig táppénzen voltam.
A mai napon (2004.04.01.) a Pharmadose Kft.-nél megjelentem, hogy leadjam a táppénzes papíromat, mint ahogy azt eddíg kellett, de a főnököm kijelentette, hogy nem fogadja el, mert nem neki kell leadnom, hanem a Contír Ker. Szolg. Kft.-nek vagy juttassam el az OEP felé. Ezenkívül a munkaviszonyomat április 1.-vel meg akarja szüntetni és kejelentette, hogy a márciusi béremet sem fizeti ki, mert nem fogadja el a táppénzemet és fizetés nélküli szabadságnak veszi.

Tanácstalan vagyok és nem tudom, hogy mihez kezdjek, kihez forduljak, mi a jogi útja a dolgoknak.
A táppénzes papírjaimat kinek kell ilyen esetben leadnom? Milyen jogi útja van annak, hogy fizetésemet megkapjam, amelyet a munkaszerződés szerint minden hó 5. napjáig át kell utalnia a bankszámlámra.

Szeretnék mihamarabbi tájékoztatást kérni az üggyel kapcsolatban az idő rövidsége miatt.


Köszönettel:
Erdős Lívia

Kérés továbbítva a Fővrosi Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségre sürgős, soron kívüli intézkedést kérve. A felügyelőség az ügyet soron kívül intézi.


2004. 04. 02.
FŐCZE LAJOS


A Bükön április 6-8-án megtartott "Munkavédelem-érdekvédelem" konferencián az egyik résztvevő a következő kérdésekben kért állásfoglalást:1/Ez év januárban érvényes választást tartottak, megalakult a munkavédelmi bizottság.Létrehozhatják-e a paritásos bizottságot,vagy meg kell várniuk a mandátum lejártát,ami esetükben közel három év?2/Ha igen,hogyan alakul a mandátum időtartama?Jó lenne,ha az OMB foglalkozna a kérdéssel,szerintem ez sokakat érint. Választ várja:Harmath Csaba AFL Hungary


„A törvény hatályba lépése – 2004 május 1-je előtt – megválasztott munkavédelmi képviselő és létrejött munkahelyi munkavédelmi bizottság esetében – ha még van kellő idő a működésre – bármikor létrejöhet a paritásos munkavédelmi testület, de annak mandátuma a képviselők megbízatásának idejéig (összesen három évig) érvényes.”


vissza