AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

ARCHÍVUM

A "Munkában megrokkantak és elhunytak XV. Nemzetközi Emléknapja"
2010. április 28-án (szerdán)

MEGHÍVÓ
PROGRAM
JELENTKEZÉSI LAP


"Munkavédelmi Képviselők Országos Konzultatív Fóruma"
2010. január 20-án (szerda) 9.00 órától

JELENTKEZÉSI LAP

2010. január 20. (szerda) P r o g r a m


Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására


JELENTKEZÉSI LAP
/Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. számú törvényben előírt 8 órás képzésre/

MEGHÍVÓ

Munkavédelmi képviselők oktatása
/2010. január 19-20. (kedd, szerda) program/


"Nefeledd" munkavédelmi klub

Jelentkezési lap a "Nefeledd" munkavédelmi klubba


Vegyiprop Kft. és a "Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért"
2009. II. félévi programja
(ELŐJELENTKEZÉSI LAP)


A+A 2009 – Düsseldorf
A 2009. év szakmai csúcstalálkozója az egyéni védýfelszerelések,
a munkahelyi biztonság és a foglalkozás-egészségügy területén


Módosított rendeletek


SZAKKÉPZÉS MINŐSÉGI GARANCIÁVAL


Az Európa-napon indul az első, biztonságos és egészséges
munkahelyekről szóló európai fotópályázat


MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK XV. ORSZÁGOS FÓRUMA
2009. június 4-5-én (csütörtök-péntek) 10.00 órától
Meghívó
Tematika
Jelentkezési lap


"Munkában megrokkantak és elhunytak" XIV. Nemzetközi Emléknapja
2009. április 28. (kedden)

JELENTKEZÉSI LAP

"Munkában megrokkantak és elhunytak" XIV. Nemzetközi Emléknapjának programja
2009. április 28. (kedden)


Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására


A VEGYIPROP KFT. és a Secumix '97. Biztonságtechnikai Bt. 2009. I. félévi képzési programjai


SZAKEMBEREK A MUNKABIZTONSÁGÉRT III.


Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi szakkiállítás


MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK XIV. ORSZÁGOS FÓRUMA - 2008. június 5-6-án


KONFERENCIA
Egészséges munkahelyek - Jó Önnek! Jó a vállalkozásnak! Európai kampány a kockázatértékelésről


A VEGYIPROP KFT. és a FŐCZE LAJOS ALAPÍTVÁNY A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKÉRT 2008. II. félévi programjai


Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására


Egészség és biztonság az építőiparban konferencia  #0

 

 


VEGYIPROP

Vegyipari Propaganda Központ Kft.                    Telefon: 4612-458.              Fax: 4612-485.

1068  Budapest,  Benczúr  u.  45.                                 E-mail: info@vegyiprop.t-online.hu

 

 


Tisztelt Kollega!

 

Az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldala és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség támogatásával kerül megrendezésre a

 

„MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK XIII. ORSZÁGOS FÓRUMA”

 

Időpont: 2007. június 7-8-án (csütörtök-péntek) 10.00 órától

 

Helyszín: Siófok-Aranypart Hotel Magistern, (Siófok,  Beszédes sétány 72.)

 

FÓRUM CÉLJA:

 

A munkavédelmi képviselők és a munkavédelmi szakemberek felkészítése 2007. január 1-től módosított 1993. évi XCIII. számú törvényből adódó legfontosabb feladatokra. Így például munkaegészségügy változásaira, az érdekképviselet új módszereire. A paritásos formában működő testületek működéséből adódó feladatokra.

 

A fórumra minden munkavédelmi képviselőt, munkavédelmi szaktevékenységet végző szakembert, gazdasági vezetőt és társadalmi tisztségviselőt szeretettel látunk.

 

A fórum részvételi költsége: 29.000,- Ft+Áfa/fő, valamint + szállodai költség kétágyas szobákban, egy éjszakára: 7.800,- Ft + Áfa/fő.

 

A részvételi költség tartalmazza a teljes ellátást, étkezést, valamint az alábbi kiadványokat:

 

-         Módszerek és javaslatok az érdekvédelmi és érdekegyeztető tevékenységhez kézikönyv.

-         Egyéni védőeszköz kiválasztási segédlet vagy CD.

-         Munkavédelmi oktatást segítő DVD.

-         Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok végzése.

-         Létrák és állványok biztonságos használata.

 

Az országos fórum keretében egyéni védőeszköz bemutatót és kiállítást is tartunk.

 

Részvétel esetén kérjük a jelentkezési lapot postafordultával címünkre vagy telefaxon: 4612-485 visszaküldeni szíveskedjenek.

 

A költségekről szóló számlát a mellékelt jelentkezési lap visszaküldését követően küldjük meg.

Reméljük, hogy a fórumon szerezhető ismereteket és tapasztalatokat a résztvevők gazdálkodó szervezeteiknél hasznosítva segítik majd az egészséges és biztonságos munkavégzést.

 

Budapest, 2007. május 2.                                 Tisztelettel:  Péterfy Lajos   

                       ügyvezető igazgató

 

A részletes programról tájékoztatást kaphat az alábbi címen: Ugyanott fogadják a jelentkezést is.

VEGYIPROP Kft.

1068 Budapest, Benczúr utca 45.

Tel: 06-1-461-2458

Fax: 06-1-461-2485

E-mail: info@vegyiprop.t-online.hu

 

Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lapon is.


Az OMMF Munkavédelmi Információs Szolgálata 2004. évi munkájáról szóló éves beszámoló jelentés.

 

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) a Munkavédelmi Információs Szolgálatot (MISZ) 2003. február 5-étől működteti.
A munkahelyi biztonsággal kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó, felvilágosító tevékenységet a szolgálat 2004-ben is az előző évhez hasonlóan a vonatkozó jogszabályi előírás (5/2002.(XI.12.) FMM rendelet), szakmai szabályok alkalmazásával valamint a működése során nyert tapasztalatok alapján végezte.

 

A működése második évében, a megkeresések számának több mint kétszeresére való növekedése a Szolgálat általános ismertségét, munkájának igényeltségét és elismertségét tükrözi.

 

I. Szakmai adatok

 

1. Az információ kérések számának alakulása

 

Az Információs Szolgálathoz 2004 évben 5401 megkeresés érkezett. Ez a szám a 2003. évi 2642-höz képest 2759 növekedést, azaz 104 %-os emelkedést jelent.

A hívások számát havi bontásban az alábbi ábra tartalmazza.

Az éves adatokból számolva a havi hívások száma átlagosan meghaladta a 450-et, amely 2003-ban 220 volt. A hívások számát befolyásolta a természetes naptári időszak és a munkavédelemmel kapcsolatos események. Átlag alatt volt az érdeklődés január és december hónapokban. A munkavédelmi törvénymódosítás és az európai uniós harmonizációs jogszabályok várása illetve megjelenése kimagasló érdeklődést jelez március, április május és június hónapokban. Az információt kérők száma ezekben a hónapokban meghaladta az 500-at.

A havi hívások száma a 2003-as évhez viszonyítva kiegyenlítettebbé vált. A híváscsúcsok hívásszáma kevesebb, mint 25 %-kal haladta meg a havi átlagot.

Annak ellenére, hogy a hívások témája széleskörű, észrevehető egy-egy munkabiztonsággal kapcsolatos jogszabály változásakor, módosításakor az aktuális témakörrel összefüggő megkeresések számának növekedése.

 

 

2. Információ kérések megoszlása az érdeklődők típusa alapján

 

Az elkülönítés történhet aszerint, hogy az információt kérő milyen réteget képvisel (munkáltató, munkavállaló, érdekképviselet illetve lehet egyéb vagy ismeretlen)

Érdeklődők típusa

2004

2003

Hívások száma (db)

%-os arány

Hívások száma (db)

%-os arány

munkáltató

3289

60,9

1357

51,3

munkavállaló

1203

22,3

982

37,2

érdekképviselet

49

0,9

21

0,8

egyéb és ismeretlen

860

15,9

282

10,7

Összesen

5401

100

2642

100

 

Megállapítható, hogy az érdeklődők legnagyobb arányban (2003-ban 51.3%; 2004-ben 60,9%) a munkáltatót képviselik. Meg kell jegyezni, hogy ide soroljuk a munkavédelmi vezető beosztású dolgozókat is. A munkáltatók számaránya 2004-ben növekedett. A munkavállalók száma viszont arányában csökkent 2004-ben. (2003-ban 37,2%; 2004-ben 22,3%) Az érdekképviseleti érdeklődők aránya lényegében nem változott, változatlanul alig éri el az 1%-ot.

Az információs szolgáltatás anonimitásából következik, hogy az érdeklődők 15,9%-a nem azonosítható be e tekintetben (egyéb vagy ismeretlen), 2003-ban ez 10,7% volt.

A hívó fél beosztása szerint további finomítást lehet kimutatni 2004-ben.

 

 

 

A hívó fél típusa

2004

ügyvezető

675

12,5%

munkavédelmi vezető

2453

45,4%

dolgozó

1320

24,4%

szülő, rokon

112

2,1%

állampolgár

188

3,5%

mv-i szakértő, vállalkozó

241

4,5%

egyéb vállalkozó

175

3,2%

ismeretlen

237

4,4%

összesen

5401

100,0%

 

 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy a Szolgálattól leginkább a munkavédelmi szakemberek (munkavédelmi vezetők) igénylik az információt, ezt követik a dolgozói, illetve a cégvezetői hívások

 

 

3. Anonimitásukat kérők aránya

 

A 2004. évben az információt kérők 13.2%-a kérte a beszélgetés rögzítését, tehát a döntő többség nem.   Akik kérték a rögzítést, azok 53,8 %-a  munkáltató,  24, 6%-a  dolgozó.

A 2003. évben a rögzítést választók aránya magasabb, 43,6% volt. Az információs szolgálat beköszönő szövege arra szólít fel, hogy aki kéri a rögzítést, az jelezze; 2003-ban ez még fordítva volt (ha nem kéri a rögzítést, jelezze) Nyilvánvalóan ez a módosítás hatással volt az arányokra.

 

 

4. Érdeklődések száma a főbb nemzetgazdasági ágazatok alapján

 

Sem 2003-ban, sem 2004-ben nem végeztünk ilyen megfigyelést, illetve elemzést. Az anonimitásra vonatkozó feltétel nehezíti ilyen adat gyűjtését. Lehetőség volt viszont az információt kérők területek szerinti megoszlásának nem teljes körű feltérképezésére.

 

 

 

 

 

Hívások száma megyénként

Főváros

2689

49,8%

Pest

498

9,2%

Ismeretlen

349

6,5%

Borsod

202

3,7%

Csongrád

161

3,0%

Fejér

140

2,6%

Veszprém

127

2,4%

Komárom

126

2,3%

Bács

121

2,2%

Győr

116

2,1%

Hajdú

104

1,9%

Zala

104

1,9%

Heves

97

1,8%

Szolnok

84

1,6%

Nógrád

82

1,5%

Szabolcs

82

1,5%

Békés

76

1,4%

Tolna

73

1,4%

Somogy

63

1,2%

Baranya

59

1,1%

Vas

48

0,9%

összesen:

5401

100,0%

 

A táblázatból látható, hogy a hívások több mint fele a Fővárosból és Pest megyéből történt. A többi megyéből viszonylag kiegyensúlyozott, (1-4 % között) volt a megkeresések aránya. Legkevesebb megkeresés Vas megyéből érkezett, ahol az 1 %-ot sem érte el.

 

5. Érdeklődések megoszlása annak főbb témakörei szerint

 

A témakörök szerinti érdeklődés sorrendje nyilván az aktualitásoknak köszönhetően a 2003. évhez képest jelentősen átrendeződött. Továbbra is jelentős, de csökkenő arányú a munkaügyi információ kérése. A munkaügy az ÁNTSZ, más hatóság illetve egyébbe sorolható érdeklődésekkel együtt kb. 30% volt.

 

sor-rend

Főbb témakörök

2004

2003

sor-rend

1.

Munkavédelmi törvény módosítása

454

8,4%

 

 

-

2.

Szabványok, jogszabályok

419

7,8%

65

2,5%

6.

3.

Munkabaleset értelmezése, kivizsgálása

406

7,5%

242

9,2%

2.

4.

Munkakörhöz szüks. képesítések

356

6,6%

67

2,5%

5.

5.

Munkáltató mv-i kötelezettségei

346

6,4%

 

 

-

6.

Nevek, címek kérése

291

5,4%

 

 

-

7.

Védőeszköz, munkaruha

276

5,1%

105

4,0%

3.

8.

Új munkabaleseti jegyzőkönyv

219

4,1%

 

 

-

9.

Üzembe helyezés

178

3,3%

82

3,1%

4.

10.

Bejelentések, panaszok

168

3,1%

 

 

-

11.

Kockázatértékelés

165

3,1%

256

9,7%

1.

12.

Munkahely kialakításával kapcs.

124

2,3%

 

 

-

13.

Munkavédelmi oktatás

81

1,5%

 

 

-

14.

EU csatlakozással kapcsolatos

64

1,2%

 

 

-

15.

Képernyő előtti munkavégzés

43

0,8%

59

2,2%

7.

 

2004. évben a slágertéma a Munkavédelmi törvény módosítása volt és az ehhez szorosan kapcsolódó szabályok, jogszabályok iránti érdeklődés. Változatlanul napi aktuális téma a munkabalesetek értelmezése, kivizsgálása. A 2003-ban listavezető (kockázatértékelés) visszaesett a 11. helyre. Változatlan arányú az egyéni védőeszközökre, az üzembe helyezésekre vonatkozó kérdés.

Továbbra is az a tapasztalat, hogy az ingyenes "zöld" telefonszámon a munkahelyen válasz nélkül maradt kérdéseket bátrabban teszik fel, de gyakran derül ki a beszélgetések alkalmával a kérdezők jelentős szakmai ismeretének hiánya is.

 

 

6. Illetékes hatóságokhoz történő átirányítás

 

Az OMMF hatásköréből és téves információkból adódóan a legtöbb más hatásköri kérdés munkaügyre vonatkozik. Az érdeklődőket átirányítjuk a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Ügyfélszolgálatára. A visszajelzések szerint ez a szolgálat gyakran nehezen elérhető.

A munkavédelem fogalmából adódóan gyakori az ÁNTSZ hatáskörébe tartozó kérdésfeltétel. Meg kell említeni, hogy előfordultak a tűzvédelem, környezetvédelem, adó, társadalombiztosítás és a Műszaki Biztonsági Felügyelet hatáskörébe tartozó megkeresések. Ezen esetekben lehetőség szerint címmel illetve telefonszámmal segítjük az érdeklődőket.

 

 

II. Működési adatok

 

1. Szolgálatot ellátók szakmai képzettsége

 

A Szolgálat 2003. év elejei indulásához képest változás nem történt.

A megkeresésekre 2 fő szakreferens válaszol, mindketten felsőfokú állami illetve felsőfokú munkavédelmi képesítéssel és több évtizedes munkavédelmi szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A szolgálat ügyviteli tevékenységét (a nyilvántartásokat, a számítógépes adatbázisokat, a szabvány beszerzést, a munkaügyi ügyintézést stb.) ugyancsak felsőfokú állami és munkavédelmi végzettséggel rendelkező munkatársnő látja el.

 

A 3 fő az elvárásoknak eleget tud tenni. Ritkán, de a hívások véletlenszerű torlódása esetén előfordul, hogy a negyediknek bejelentkező hívást nem tudjuk fogadni. A telefon alközpont hívásvárakoztatási programmal nem rendelkezik.

A működtetéshez biztosított létszám elegendő az évi több ezer érdeklődő részére a szükséges információk megadására. A tárgyi feltételek adottak, a teljes körű információadásnak nincs akadálya.

 

 

2. A szolgálat működési költségeinek összegzése

 

Az OMMF Gazdasági Főosztálya nyilvántartása szerint.

 

 

III. Szöveges értékelés

 

1. A tevékenység általános ismertetése

 

A Munkavédelmi Információs Szolgálat továbbra is kizárólag telefonos ügyfélforgalmat bonyolít. Az ingyenesen hívható zöld szám egyidőben több hívás fogadására alkalmas. Az információt kérő anonimitása biztosítva van, a választ adó munkatárs azonban minden esetben bemutatkozik. A beszélgetés hangrögzítésére lehetőség van, ez a szolgálattól nem befolyásolható, kizárólag a hívó fél tudja irányítani. A kérdések megválaszolására döntő többségben a beszélgetés időpontjában sor kerül. Ha a szakszerű válasz utánanézést igényel (ez nem éri el az esetek 1 %-át), az érdeklődőt visszahívjuk vagy későbbi időpontban ismételt hívást kérünk.

Gyakran fordul elő, hogy a megjelölt időtartamon kívül is (munkaidő kezdete előtt, vagy még utána is) megkeresik a Szolgálatunkat.                                   

A Szolgálat tevékenységét DVD Jogtár, Magyar Szabványok jegyzéke, CD, internetes hozzáférés, szabványok, közlönyök, szakfolyóiratok és kiadványok segítik.

Az OMMF illetékes főosztályaival rendszeres a munkakapcsolat segédanyagok juttatása és konzultációk tekintetében.

Az információ kérők gyakran konkrét nevet és címet szeretnének kapni a szolgálat munkatársaitól munkavédelmi szakember alkalmazására, kockázatértékelés elvégzésére stb. Az ilyen igényeket nem áll módunkban kielégíteni. Közérdekű kérdésekben azonban (pl. hol lehet munkavédelmi szakképesítést szerezni, hol találhatók a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai végzettséget nyújtó intézmények, gép vagy egyéni védőeszköz megfelelőség tanúsítására kijelölt intézetek) kivételt tettünk. Ennek érdekében munkakapcsolatot alakítottunk ki az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Központtal, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal stb.

A szolgálat hatáskörébe nem tartozó kérdésekben is próbálunk útbaigazítást adni az érdeklődőknek, lehetőleg cím, telefon megjelölésével. (pl.: Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, KERMI, MSZT, Magyar Mérnöki Kamara, Országos Egészségbiztosító Pénztár, Országos Nyugdíjfolyósító, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, APEH, Munkaügyi Központok stb.)

 

 

2. Együttműködés a szolgálatok között

 

A szolgálatok között személyes tapasztalatcserére ez idáig nem került sor. Az ÁNTSZ illetve MBH MISZ munkatársait ismerjük, együttműködésre eseti jelleggel telefonon kerül sor.

 

 

3. Különleges érdeklődési körök

 

Tekintettel arra, hogy a munkavédelmi információs tevékenységet az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség működteti, a kérdezők jelentős része abban a hiedelemben van, hogy munkaügyi kérdéseire is kap, választ. Nem  veszik jó néven az elutasítást, főleg, ha valahol kimondottan ide irányították vagy már több helyen elzárkóztak a válaszadástól. A munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseken túl előfordul munkaerő közvetítésére, külföldi munkavállalásra, munkavállaló bejelentési kötelezettségére (Egységes Munkaügyi Nyilvántartás) stb. vonatkozó igény.

Gyakori a munkavállalói segítség, tanács kérése táppénz, kártérítési igény, nyugdíj, adó ügyekben.

Lakossági megkeresések történnek nem a szervezett munkavégzés körébe tartozó kérdésekben, pl. zajos a szomszéd, büdös szagot terjesztő tevékenységet szeretne betiltatni, építkezés zavarja a lakók nyugalmát, köz- illetve reklámvilágítás bevilágít a lakásba, trafóállomás van az épület földszintjén és félti az egészségét stb.

Az elmúlt évben is előfordultak a szakmai érdeklődéseken kívüli, érdekes, egyedi jellegű hívások, pl.:

-          Az egyik fél tűzoltó szeretett volna lenni. érdeklődött, hogy hova forduljon.

-          Egy kíváncsi érdeklődő megkérdezte, hogy milyen anyagból készül az autók légzsákja.

-          Érdeklődtek arról is, hogy a virágkötészeti tanfolyam és a vizsga mire jogosítja fel a dolgozót.

-          Az egyik telefonáló panasszal fordult a MISZ-hez, mert véleménye szerint az ittas eladó többet számlázott részére.

-          Az egyik hívó fél az után érdeklődött, hogy hová költözött a XI. kerületi Bocskai útról a Takarító Központ.

-          Olyan érdeklődő is volt, aki megkérdezte, hogy mit csináljon a madárürülékkel.

-          Az egyik vendéglőben az ittas vendég felkapta a felszolgálót, majd elejtette. A tulajdonos érdeklődött, hogy a baleset minek minősül.

-          Egy munkavállaló munkahelyi telefonját szabadsága alatt leszerelte és áthelyezte a munkáltatója. Kérdezte, hogy mit tegyen, mert az új helyzetben lépcsőn kell a telefonhoz mennie és az fárasztó.

-          Két telefonáló közölte, hogy nem kéri segítségként a MISZ által megadott telefonszámot, mert nem ingyenes.

A kirívó eseteken túlmenően voltak jó érzésről tanúskodó telefonálások is, pl.

-          Egy beteg kisfiú a MISZ működéséhez sok sikert kívánva köszönte meg az édesapja részére adott tájékoztatásunkat.

-          Egy régi telefonáló a MISZ egész kollektívájának B.Ú.É.K.-ot kívánt.

 

Szakmai szempontból a legérdekesebb kérdések a munkabaleset megítélésével kapcsolatban érkeztek

-          Cégautóval szabadsága alatt baleset éri.

-          Művelődési házban megbízásos szerződéses jegyszedő balesete munkabaleset-e?

-          Óraleolvasó leolvasó körútja közben hazament ebédelni. Közben megsérült.

-          A cég szerszámával otthon dolgozik, baleset éri.

-          WC használata közben gerincbecsípődést szenved.

-          Művészeti képzésben táncóra közben baleset éri.

-          Nyugdíjas munkabaleset kiesett idejére kap-e táppénzt vagy bért?

 

A munkavédelem területén szakmailag a legkülönbözőbb érdekes kérdések merültek fel. Pl.:

-          A mozdony telepített munkahely vagy mobil eszköz?

-          Rövidnadrágban megjelenő buszsofőrt eltiltották a munkavégzéstől.

-          A kockázatértékelés a bérbeadó vagy a bérlő kötelezettsége?

-          Excenterprés kezelése közben szabad-e walkmant hallgatni?

 

 

 

 

Budapest, 2005. január 27.


vissza