AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

ARCHÍVUM


Barabás Viktor 1953-2010


A 2009. június 1-től történő MT.-változások


A 2008.évi LXI. sz. törvény 36.§-a


Módosított rendeletek


Tájékoztatás az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi Munkabiztonsági, Munkaügyi Felügyelőségeinek regionális átszervezéséről
A "Munkában megrokkantak és elhunytak XV. Nemzetközi Emléknapja"
2010. április 28-án (szerdán)

MEGHÍVÓ
PROGRAM
JELENTKEZÉSI LAP

"Munkavédelmi Képviselők Országos Konzultatív Fóruma"
2010. január 20-án (szerda) 9.00 órától

JELENTKEZÉSI LAP

2010. január 20. (szerda) P r o g r a m


JELENTKEZÉSI LAP
/Munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. számú törvényben előírt 8 órás képzésre/

MEGHÍVÓ

Munkavédelmi képviselők oktatása
/2010. január 19-20. (kedd, szerda) program/
Vegyiprop Kft. és a "Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért"
2009. II. félévi programja
(ELŐJELENTKEZÉSI LAP)


A+A 2009 – Düsseldorf
A 2009. év szakmai csúcstalálkozója az egyéni védýfelszerelések,
a munkahelyi biztonság és a foglalkozás-egészségügy területén


Munkavédelmi kiadványok a CompLex Kiadótól


Tájékoztatás a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása alapján kapott támogatás felhasználásáról.


A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
2008. évi tevékenysége.


Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására


SZAKKÉPZÉS MINŐSÉGI GARANCIÁVAL


Rendeletek változása

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról szóló 22/2005. (XII. 20.) FMM rendelettel a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tekintetében bevezetésre került az érintésvédelmi szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalma, valamint meghatározásra kerültek a munkáltató ezzel kapcsolatos kötelezettségei.

 

- A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról szóló 28/2005. (XII. 28.) FMM-EüM együttes rendelet a munkahelyi megvilágításra és a biztosítandó hőmérsékletre vonatkozó követelményeket határozza meg 2006. január 1-től.

 

- Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkabiztonsági, munkaügyi felügyelőségei székhelyét és illetékességi területét a 27/2005. (=XII. 27.) FMM rendelet jelöli ki.

 

- A 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelet 2005. Augusztus 17-től módosította a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendeletet.

Változnak a zajszabályok
Február közepétől változnak a zajterheléssel járó munkahelyek egészségügyi és munkabiztonsági követelményei
Az Európai Parlament és Tanács a zajterheléssel járó munkavégzésre vonatkozó minimális egészségügyi és munkabiztonsági követelményekről szóló 2003/10/EK irányelve alapján változik a hazai szabályozás, és módosul a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet is - hívta  fel a figyelmet közleményében a szaktárca.

          .
A jogszabály meghatározza a munkáltató kötelezettségeit: előírja a kockázatok felmérését, elkerülését, illetve csökkentését a megelőzés érdekében. A munkavállalók tájékoztatása és oktatása is nélkülözhetetlen, hogy a zajterhelésből származó ártalmakat elkerülhessük. Az előírások a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra és az őket foglalkoztató munkáltatókra vonatkoznak.


Az uniós irányelv - és ennek megfelelően a hazai szabályozás - három határértéket jelöl meg. Bizonyos preventív intézkedéseket már 80 dBAeq határértéknél (beavatkozási szint) életbe kell léptetni. (Néhány zajhatás erőssége: hangos beszéd 70-85 decibel, légkalapács 105 decibel, a fájdalomküszöb 130 decibel körüli.) Az eddig hatályos kötelező intézkedési határérték - 90 dBAeq - 85 dBAeq-ra csökken. A munkavállalók zajterhelése egyéni védőeszköz használata mellett sem lépheti túl a 87 dBAeq értéket.

 
A 80dBAeq expozíciós értéket meghaladó zajterhelés esetén - ez az intézkedést igénylő alsó, úgynevezett prevenciós szint - a munkáltató köteles a munkavállalókat tájékoztatni a túllépésről, a lehetséges kockázatokról, és igény esetén, egyéni védőeszközt, továbbá a célzott munka-alkalmassági vizsgálat lehetőségét - beleértve a hallásvizsgálatot is - biztosítani részükre. Fel kell tárni a túllépés okát, és a zajterhelés csökkentésének lehetőségeit.

 
A 85 dBAeq értéket meghaladó zajterhelésnél a munkáltató köteles a terhelést műszaki zajcsökkentéssel minimalizálni, a munkahelyet megjelölni, s kötelezően előírni a védőeszköz használatát és a célzott munka-alkalmassági vizsgálatot.


A rendelet 2006. február 15-én lép hatályba és a Magyar Közlöny 166. számában található.Forrás: Egészségügyi Minisztérium


A VEGYIPROP KFT. és a Secumix '97. Biztonságtechnikai Bt. 2009. I. félévi képzési programjai


Regionális munkavédelmi fórum a munkajogi alapismeretek bővítése érdekében.
EMLÉKEZZ A HOLTAKRA – HARCOLJ AZ ÉLŐKÉRT - 1995. óta minden évben a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége (ICFTU) kezdeményezésére április 28-a a munkabalesetben elhunyt, vagy megsérült DOLGOZÓK EMLÉKNAPJAEMLÉKEZZ A HOLTAKRA – HARCOLJ AZ ÉLŐKÉRT


MEGEMLÉKEZTÜNK FŐCZE LAJOSRÓL


BIZTOS KEZDET Országos Munkavédelmi Fórum


Emlékeztünk...!


Megemlékezés Főcze Lajosról

Nemzetközi Emléknap -
Április 28. a munkahelyi balesetekben megsérült, vagy elhunyt munkavállalók emléknapja.

Megtartott rendezvények


Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi szakkiállítás


MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK XIV. ORSZÁGOS FÓRUMA - 2008. június 5-6-án


A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért 2007. évi tevékenysége


Beszámoló a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány 2006. évi tevékenységéről


ÁNTSZ-bírság a hideg munkahelyeknek

2006-02-10

Mintegy kétmillió forint bírságot szabtak ki az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) munkatársai az úgynevezett hideg munkahelyeken tartott országos ellenőrzéseik során - áll az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) csütörtöki közleményében. Az ellenőrzések során 265 munkahelyet ellenőriztek, ahol több mint négyezer munkavállalót foglalkoztatnak hidegnek minősülő munkakörnyezetben. ( Hideg munkahelyről akkor beszélünk, ha a munkaidő felében a napi középhőmérséklet szabadban a plusz négy fokot, zárt térben a plusz tíz fokot nem éri el.) A munkáltatók a munkahelyek 7,5 százalékában nem gondoskodtak a dolgozók megfelelő védőöltözetéről, 8,7 százalékuk nem biztosított melegedő és szociális helyiséget és 7,2 százalékuk nem adta ki az óránként járó pihenőidőt. A hideg munkahelyeken továbbá biztosítani kell a 50 Celsius fokos cukros teát, ezt a munkahelyek 16 százaléka mulasztotta el.

Forrás: HVG


  #0

 

 


VEGYIPROP

Vegyipari Propaganda Központ Kft.                    Telefon: 4612-458.              Fax: 4612-485.

1068  Budapest,  Benczúr  u.  45.                                 E-mail: info@vegyiprop.t-online.hu

 

 


Tisztelt Kollega!

 

Az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldala és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség támogatásával kerül megrendezésre a

 

„MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK XIII. ORSZÁGOS FÓRUMA”

 

Időpont: 2007. június 7-8-án (csütörtök-péntek) 10.00 órától

 

Helyszín: Siófok-Aranypart Hotel Magistern, (Siófok,  Beszédes sétány 72.)

 

FÓRUM CÉLJA:

 

A munkavédelmi képviselők és a munkavédelmi szakemberek felkészítése 2007. január 1-től módosított 1993. évi XCIII. számú törvényből adódó legfontosabb feladatokra. Így például munkaegészségügy változásaira, az érdekképviselet új módszereire. A paritásos formában működő testületek működéséből adódó feladatokra.

 

A fórumra minden munkavédelmi képviselőt, munkavédelmi szaktevékenységet végző szakembert, gazdasági vezetőt és társadalmi tisztségviselőt szeretettel látunk.

 

A fórum részvételi költsége: 29.000,- Ft+Áfa/fő, valamint + szállodai költség kétágyas szobákban, egy éjszakára: 7.800,- Ft + Áfa/fő.

 

A részvételi költség tartalmazza a teljes ellátást, étkezést, valamint az alábbi kiadványokat:

 

-         Módszerek és javaslatok az érdekvédelmi és érdekegyeztető tevékenységhez kézikönyv.

-         Egyéni védőeszköz kiválasztási segédlet vagy CD.

-         Munkavédelmi oktatást segítő DVD.

-         Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok végzése.

-         Létrák és állványok biztonságos használata.

 

Az országos fórum keretében egyéni védőeszköz bemutatót és kiállítást is tartunk.

 

Részvétel esetén kérjük a jelentkezési lapot postafordultával címünkre vagy telefaxon: 4612-485 visszaküldeni szíveskedjenek.

 

A költségekről szóló számlát a mellékelt jelentkezési lap visszaküldését követően küldjük meg.

Reméljük, hogy a fórumon szerezhető ismereteket és tapasztalatokat a résztvevők gazdálkodó szervezeteiknél hasznosítva segítik majd az egészséges és biztonságos munkavégzést.

 

Budapest, 2007. május 2.                                 Tisztelettel:  Péterfy Lajos   

                       ügyvezető igazgató

 

A részletes programról tájékoztatást kaphat az alábbi címen: Ugyanott fogadják a jelentkezést is.

VEGYIPROP Kft.

1068 Budapest, Benczúr utca 45.

Tel: 06-1-461-2458

Fax: 06-1-461-2485

E-mail: info@vegyiprop.t-online.hu

 

Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lapon is.


A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány és a VEGYIPROP Kft által szervezett 2006. II. félévi fórumok és kiállítások


A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért konzultatív fóruma a következő ülését 2006. Október 20-án tartja.


Tisztelt Kolléga!

 

A 2006. I. félévi munkatervnek megfelelően az alábbi konferenciákkal egybekötött kiállításokat rendezzük:

 

  1. Országos munkavédelmi fórum és kiállítás Budapesten a „Vegyipar Házában”

2006. február 8. (szerda)                                          Várható létszám: 100-120 fő.

 

  1. Debrecenben regionális munkavédelmi fórumot és kiállítást tartunk (résztvevők: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdálkodó szervezetek képviselői).

2006. március 30. (csütörtök) Hotel Postásban        Várható létszám 100 fő.

 

  1. Miskolcon regionális munkavédelmi fórumot és kiállítást tartunk (résztvevők: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyei gazdálkodó szervezetek képviselői).

2006. április 27. (csütörtök) Nemzetközi Kereskedelmi Központban

                                                                                  Várható létszám: 100 fő.

 

  1. 2006. május 18. SECUREX - 2006. (Országos rendezvény) a HUNGEXPO 250 fős nagytermében.                                                         Várható létszám: 250 fő.

 

  1. Munkavédelmi Képviselők XII. Országos Munkavédelmi Fórum és Kiállítás

2006. június 8-9. (kétnapos rendezvény)  Siófok, Hotel Magisternben

                                                                                  Várható létszám: 200-250 fő.

 

A fórumok és kiállítások célja, hogy a munkavédelmi szakemberek megismerjék a munkavédelem terén történt változásokat (pld. az OMMF szervezeti változása, az OMMF új útmutatója a kockázatértékeléshez, a zajterheléssel járó munkavégzésre vonatkozó új szabályok, a munkavédelemről szóló törvény módosulása). Megismerhessék a legújabb védőeszközöket, választ kapjanak a gyakorlatban felmerült kérdésekre.

 

A fórumokon való részvétel térítéses. A résztvevők 4 db. aktuális munkavédelmi szakanyagot kapnak.

 

A fenti rendezvényeken túl 40-50 fős rendezvényeket tartunk (Kecskeméten, Győrben, Tatabányán, Szegeden, Harkányban, Szolnokon és Veszprémben).

Akit ezek a kis létszámú rendezvények érdekelnek, úgy azt személyesen vagy telefonon tudjuk egyeztetni.

Minden egyes rendezvényről külön-külön felhívást, illetve levelet küldünk.

 

Mindenkinek még egyszer eredményekben gazdag és boldog új esztendőt kívánunk.

 

Budapest, 2006. január 5.

 

                                                                                              Tisztelettel:

 

                                                                                              Péterfy Lajos

                                                                                        ügyvezető igazgató

                                                                                               főrendező

 

Álláslehetőség

A spanyol Auren Consulting cég (Munkahelyi Kockázatmegelőzési Tanácsadó) magyarországi munkára konzultánsokat keres. A jelentkezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

- műszaki/ mérnöki vagy hasonló végzettség 

- munkavédelmi végzettség

- képesség a biztonsági és egészségvédelmi tervnek a hazai előírásokhoz és magyar nyelvre   történő adaptálására, és a projektmenedzserrel való együttműködésre a terv megvalósításában

- a munkavédelemre, valamint  az alvállalkozói szerződésekre vonatkozó jogszabályok és  előírások széleskörű ismerete

- legalább három éves építőipari koordinátori/felügyelői gyakorlat

- írott és beszélt angol és/vagy spanyol nyelvismeret.

 

A feladat teljes munkaidős építőipari koordinátori/felügyelői munka ellátása, biztosítva, hogy minden a hatályos munkavédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történjék.

 

További részletek megtudhatók:

 

Mr. Ricardo Rojí (Auren Consulting, Spanyolország)

Telefon: 00 34 944163766

e.mail: rroji@bio.auren.es

 

vagy a Magyarországi Fókuszponton keresztül:

 

Gádor János

Telefon: (1) 346 9454

e.mail: gador@ommf.hu

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására


MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK XII. ORSZÁGOS FÓRUMA


„KEZDEMÉNYEZÉS AZ EGÉSZSÉGES MUNKAHELYÉRT”


A munkavédelmi képviselők 1993. évi XCIII. számú törvény 75. §. előírása

 alapján történő oktatásának 2006. I. félévi ütemterve.

 

 

1.            2006. január 18-19-20.             Fővárosi munkavédelmi képviselők oktatása

Helyszín:                                   Munkavédelmi Képviselők Képzési Központja

                                               Budapest, VI. kerület Benczúr u. 45.

 

2.      2006. február 1-2-3.                 Pest és Nógrád megyei munkavédelmi képviselők oktatása

Helyszín:                        Munkavédelmi Képviselők Képzési Központja

                                                           Budapest, VI. kerület Benczúr u. 45.

 

3.      2006. február 15-16-17.           Bács-Kiskun megyei munkavédelmi képviselők oktatása

Helyszín:                        Kecskemét Hotel Sport, Izsáki út 15.

 

4.      2006. március 1-2-3.                Komárom-Esztergom megyei munkavédelmi képviselők

                                                           oktatása

         Helyszín:                         Tatabánya, Központi Művelődési Ház

 

5.      2006. március 8-9-10.               Győr-Moson-Sopron megyei munkavédelmi képviselők oktatása

         Helyszín:                         Győr, Hotel Konferencia szállodában

 

6.      2006. március 22-23-24.          Csongrád megyei munkavédelmi képviselők oktatása

         Helyszín:                         Szeged, Közművelődés Háza

 

7.      2006. április 5-6-7.                   Baranya megyei munkavédelmi képviselők oktatása

         Helyszín:                         Harkány, Hotel Platán

 

8.      2006. április 19-20-21.             Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkavédelmi képviselők oktatása

         Helyszín:                         Szolnok

 

9.      2006. május 3-4-5.                    Somogy, Tolna megyei munkavédelmi képviselők oktatása

         Helyszín:                         Siófok, Hotel Magistern

 

10.    2006. május 24-25-26.              Veszprém megyei munkavédelmi képviselők oktatása

         Helyszín:                         Veszprém, HEMO Művelődési Ház

 

11.    2006. június 8-9.                       Munkavédelmi Képviselők XII. Országos Fóruma

         Helyszín:                         Siófok, Hotel Magistern

 

 

Jelentkezni lehet a Vegyiprop Kft.-nél telefonon (4612-458; 06-20-9446-296) és faxon (4612-485). A meghívót és a programot postán kiküldjük minden egyes gazdálkodó szervezet vezetője részére.

 

Az oktatáson való részvétel térítéses. A résztvevők 5 db. oktató anyagot kapnak.

 A Munkavédelmi Képviselők X. Országos Fórumának

K E Z D E M É N Y E Z É S E

a fejvédő sisak rendeltetésszerű viseléséért

 

 

Évente több ezer munkavállaló és számos, a munkahelyre belépő ügyfél, beszállító, látogató szenved súlyos sérülést, és egyre többen lesznek végzetes munkahelyi baleset áldozatai a fejvédő sisak rendeltetésszerű viselésének elmulasztása miatt.

 

A Munkavédelmi Képviselők X. Országos Fóruma résztvevői, dolgozótársaik egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzése iránti felelősségükből kiindulva kezdeményezik a fejvédő sisak rendeltetésszerű viselését szolgáló országos kampány megindítását. Ennek érdekében felkérik:

 

·        ·        a munkáltatókat

-         -         biztosítsanak, ahol annak viselése előírt, megfelelő minőségű és védőképességű védősisakot a munkavállalók, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodók részére,

-         -         példát mutatva a munkahelyi vezetők viseljék a védősisakot,

-         -         követeljék meg a munkavállalóktól a védősisak viselését, lépjenek fel az azt elmulasztókkal szemben;

 

·        ·        a munkavállalókat

-         -         igényeljék, hogy megkapják a megfelelő védőképességű és kialakítású higiénikus állapotú védősisakot,

-         -         figyelmeztessék a védősisak viselését elmulasztó munkatársaikat;

 

·        ·        a munkavédelmi képviselőket

-         -         mutassanak példát a védősisak viselésével,

-         -         igényeljék, hogy a munkáltatók teljesítsék feladataikat és dolgozótársaik legyenek fegyelmezett viselői a védősisaknak,

-         -         támogassák azokat a munkahelyi vezetőket, akik biztosítva a megfelelő védősisakot, következetesen számon kérik annak használatát.

 

·        ·        a munkavédelmi hatóságokat

-         -         kísérjék figyelemmel és segítsék elő felügyeleti munkájuk során a védősisakok rendeltetésszerű biztosítását és fegyelmezett viselését.

 

Siófok, 2004. június 4.

 


Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
pályázati felhívásaa munkavédelmi jellegű bírságok felhasználásáraAz Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 80. § (2) bekezdése, valamint az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendeletben foglaltak alapján

pályázatot hirdetaz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására.I. Általános feltételek1. A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje
- A pályázatokat az OMMF-hez (1024 Budapest, Margit krt. 85., 1399 Budapest, Pf. 639.) 6 példányban kell benyújtani.

A benyújtás határideje: 2005. április 5.
- A megjelölt határidő után érkezett, a támogatható célok közé nem sorolható, valamint az előírtakhoz képest hiányosan beérkező pályázatok nem vehetők figyelembe.
- A támogatásról a munkavédelmi felügyeletet ellátó hatóságok véleményének, valamint az OÉT Munkavédelmi Bizottsága javaslatának figyelembevételével a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter a benyújtás határidejét követő 60 napon belül dönt.
- A döntésről a pályázók levélben értesülnek, a pályázat eredményének hivatalos lapban történő közzétételéről az OMMF gondoskodik.

2. A támogatás célja, keretösszege
- A pályázatra fordítható összeg (2004. II. félévi) 150 millió Ft, mely keretösszeg kamatmentesen visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatásként is adható.
- A támogatás az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására használható fel. A megjelölt célon belül különösen a munkaeszközök és védőeszközök, technológiák munkavédelmi célú kutatására, fejlesztésére, a foglalkozási veszélyek és ártalmak megelőzését szolgáló tájékoztatásra, ismeretterjesztésre, képzésre, valamint az Európai Közösség munkavédelmi előírásainak való megfelelés megteremtésére a vállalkozások és a munkavédelemben érintett társadalmi szervezetek ez irányú felkészítésére használható fel.
- Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek besorolhatóak a II/2. pontban felsorolt kiemelt témakörök valamelyikébe.

3. Általános támogatási feltételek
- Támogatást belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéni vállalkozó kaphat.
Költségvetési szerv pályázatának benyújtásához a felügyeleti szervének jóváhagyó nyilatkozata szükséges.
- Jelen pályázati felhívás alapján elnyert (vállalkozásoknak nyújtott) támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 96/2001/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági, illetve halászati termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében. A kedvezményezettnek a támogatást nyújtó kérésére nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés megkötését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült.
- A támogatás csak eseti lehet, nem nyújtható folyamatosan és nem szolgálhatja a pályázó alapvető gazdasági működésének fenntartását.
- Nem támogatható az olyan pályázat, amely olyan alapvető (minimális) munkavédelmi követelmények megvalósításnak támogatását igényli, amelyek teljesítésére a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottak alapján egyébként is köteles.
- Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akit a pályázat benyújtása előtti két évben a munkavédelmi jogszabályok (pl. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény) megsértése miatt jogerősen legalább 300 000 forint munkavédelmi bírság megfizetésére köteleztek.
- A pályázaton felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló, illetve köztartozással bíró gazdálkodó szervezet nem vehet részt.
- A saját és egyéb források, valamint az igényelt támogatás együttesen fedezetet kell hogy teremtsenek a pályázati cél megvalósulására.
- A támogatás elsősorban olyan pályaműre nyújtható (legyen az technikai vagy módszert kidolgozó), amelynek megvalósítása a benyújtás időpontjában még nem kezdődött meg. Megkezdett és még be nem fejezett megvalósításhoz csak kivételesen adható támogatás.
- Az odaítélt támogatás rendeltetésének megfelelően, megállapodás szerinti ütemezésben használható fel, átütemezésére csak elháríthatatlan ok alapján kerülhet sor.
A kedvezményezettel az OMMF szerződést köt a támogatás felhasználására. E szerződés tartalmazza a támogatás felhasználásával, annak ellenőrzésével és folyósításával kapcsolatos feltételeket, a szerződés megszegésének következményeit (pl. a támogatás visszavonása).

II. Részletes feltételek és bírálati szempontok1. A támogatás mértéke
- A pályázó számára nyereséget célzó pályázat esetén a támogatás a megvalósítás költségeinek és ráfordításainak legfeljebb 70%-áig nyújtható. Nyereségesre tervezett pályázathoz kizárólag visszatérítendő támogatás nyújtható.

2. Kiemelten támogatható célok
- Munka-egészségügyi és munkabiztonsági szakemberek képzésének, továbbképzésének korszerűsítése, az oktatás módszereinek fejlesztése. (Multidiszciplináris képzés, írásos és multimédiás oktatási anyag elkészítése stb.)
- A munkavédelmi felügyeletek szakembereinek regionális képzése a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség színvonalas ellátására.
- Kommunikációs készségfejlesztő képzés, amely igazodik a választott munkavédelmi képviselők konfliktuskezelő igényeihez, illetve javítja a hatósági felügyeleti munka hatékonyságát.
- Az építőipari, szerelőipari, bányászati egészségügyi és karbantartási munkahelyeken a munkabiztonsági helyzet javítása. Oktatási, képzési programok elkészítése, felvilágosító, tapasztalat átadó akciók szervezése különös tekintettel az építőipari kis- és középvállalkozásokra.
- A megújult, harmonizált munkavédelmi követelmények gyakorlati megvalósításához a közép- és felső vezetők felkészítése, a megelőzés elsőbbségét hangsúlyozó munkavédelmi ismeretek átadása.
- A fentieken túlmenően a munkavédelem országos programja 2004. évi intézkedési és ütemtervéről szóló 2010/2004. (I. 22.) Korm. határozathoz kapcsolódó egyes speciális szakmai területek (pl. munkavédelmi képzés, oktatás helyzete, a munkavédelmi képviselők kötelező választása) kutatási igényű feldolgozása és szakmai javaslat kialakítása.
- A foglalkozás-egészségügyi orvosok (szolgálat) és a munkabiztonsági szakemberek szerepének meghatározása a munkahelyi kockázatok - a munkavédelem országos programjában foglaltak és a megváltozott munkavédelmi törvény szerinti - kezelésében (becslésében és értékelésében), kapcsolódva a munkahelyi egészségkárosodások biztosítási, illetve megtérítési rendszere működtetéséhez (a pályázat megvalósulhat például oktatás, képzés, kutatási igényű szakmai tanulmányok, elemzések készítése, modellezések alkalmazása formájában).

3. A pályázat tartalmi követelményei
- A pályázatokat a felhívásban megadott határidőig - a melléklet szerinti, kitöltött adatlappal együtt kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell
a) a pályázónak a cégnyilvántartásba vételt igazoló okiratát, továbbá az esetleges hatósági engedélyek három hónapnál nem régebbi, hiteles másolatát;
b) a pályázónak és vezetőinek, tulajdonosainak, tulajdonosi szerkezetének rövid bemutatását, főbb gazdálkodási adatait;
c) fejlesztési célú támogatás igénylése esetén a pályázónak tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó üzleti tervét;
d) a pályázat tárgyát képező, támogatandó cél bemutatását, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, tételes költségvetését, saját forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásának formáját és összegét, amennyiben a pályázati cél szakanyag elkészítése, kiadása (pl. tájékoztató füzet, videó film, CD) akkor a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kiadványhoz való hozzáférés és a terjesztés módját;
e) a megpályázott támogatás összegére vonatkozó igényt;
f) költségvetési szerv esetén a felügyeleti szervnek a pályázaton való részvételt jóváhagyó nyilatkozatát;
g) a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges egyéb adatot vagy dokumentumot (rajzot, fényképet stb.).

4. Bírálat
- A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok közül a szakmailag megalapozott, alkotó, újszerű, valamint a megelőzést szolgáló megoldások, a támogatás megítélésénél előnyben részesülnek.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az OMMF Jogi és Humánpolitikai Főosztály telefonszámán (346-9549, 346-9485 és 346-9481).MellékletADATLAP
a munkavédelmi jellegű bírság felhasználására benyújtott pályázathoz az az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alkalmazásában

ADATLAP
a munkavédelmi jellegű bírság felhasználására benyújtott pályázathoz az az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alkalmazásában1. A pályázó megnevezése:
címe, székhelye:
cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó regisztrációs száma vagy egyéb nyilvántartásba vételi száma:
statisztikai számjele:
bankszámlájának száma:
felelős vezetője vagy ügyintézőjének neve:
telefon- és faxszáma; e-mailje:

2. A pályázati program címe, a pályázati cél megnevezése:3. A támogatás finanszírozása

A pályázati ajánlat teljes költsége: ........................... E Ft
Saját forrás: ........................... E Ft
Egyéb forrás: ........................... E Ft
Igényelt támogatás: ........................... E Ft
ebből:
kamatmentesen visszatérítendő ........................... E Ft
vissza nem térítendő ........................... E Ft

4. Az igényelt támogatás formája, az igénybevétel ütemezése, visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetés ütemezése és garanciái:

5.* A pályázó eddigi tevékenységének rövid ismertetése, tulajdonosi, gazdálkodási és foglalkoztatási adatai, pénzügyi helyzetének rövid összefoglalása, valamint nyilatkozata az alábbiakról:
- elszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll és nincs köztartozása;
- a megjelölt pályázati célra mikor és hol nyújtott be eredményesen pályázatot;
- a pályázati cél keretein belül visszaigényelhető általános forgalmi adó összege, amivel a támogatást csökkentett összegben veszi igénybe;
- annak tudomásulvétele, hogy a támogatásról szerződésben kell megállapodni (9. §), a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya és a támogatás összege nyilvánosságra hozható;
- nyilatkozat arról, hogy szállítási ágazatban tevékenységet nem folytat és a támogatást nem fordítja exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységre.

6. Nyilatkozat a kizáró körülményekről [5. § (1) bekezdés]:**

a) Rendelkezik-e hatósági engedéllyel azon tevékenység megkezdéséhez vagy végzéséhez, amelyre a pályázatát benyújtotta?

c

b) Áll-e felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt?

c

c) Megállapította-e a támogatást nyújtó szerv Önnel szemben, hogy a pályázat benyújtását megelőző öt naptári éven belül költségvetésből juttatott bármely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette?

c

d) Fennáll-e lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, nem vitatott vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)?

c

e) Kötelezték-e a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül jogerősen legalább 300 000 Ft összegű munkavédelmi bírság megfizetésére?

c

f) Az elbírálást megelőző 5 éven belül volt-e olyan pályázat útján elnyert támogatása, amelyet szerződésszegés miatt (11. §) visszavontak?

c


7. A pályázatban ajánlott program lebonyolítása:
- a program kezdési időpontja: ...........................
- a befejezés időpontja: ...........................

..........................., .......... év .......... hónap .......... nap


P. H.

..........................................cégszerű aláírás


*

Az 5. pont tekintetében a pályázó külön íven csatolja az adatlaphoz kért tájékoztatást, nyilatkozatot.

**

,,igen" válasznál a o-be írjon 1-est,"nem" válasznál a o-be írjon 2-est.


 


vissza