AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

ARCHÍVUM


ORSZÁGOS FÓRUM

A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK X. ORSZÁGOS FÓRUMA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSA

T Á J É K O Z T A T Ó

 

1.)   Eseményekben gazdag év a 2004.

Hazánk 2004. május 1-jétől az Európai Unió tagja. Húsz éve jött létre az állami munkavédelmi, munkabiztonsági felügyelet. Tíz éves a munkavédelemről szóló törvény. Tíz éve működik a munkavédelmi képviseleti rendszer. Nagyút van mögöttünk, de több a tennivaló.

 

2.)   Tizedik alkalommal tanácskozott a munkavédelmi képviselők országos fóruma

2004. június 3-án és 4-én Siófokon tizedik alkalommal találkozott a munkavédelmi képviselők 240 fős „csapata”. A fórumot köszöntötte Csizmár Gábor, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium politikai államtitkára. A rendezvényen előadást tartott. dr. Varga László, az OMMF főosztályvezetője, dr. Nagy Imre, a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ főigazgató-helyettese, Borhidi Gábor, az OÉT Munkavédelmi Bizottság munkavállalói ügyvivője, Palotás Gábor, szakértő. A fórum résztvevői és a jelenlévő szakértők között élénk, sokrétű szakmai eszmecsere zajlott. A találkozón tíz kiállító mutatta be munkavédelmi termékeit és szolgáltatásait, és sor került lazító tornagyakorlatra is.

 

3.)   Eredményesen működik a „Munkavédelmi Képviselőkért” Alapítvány.

Az 1996-ban létrehozott civil alapítvány célja a munkavédelmi érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység segítése. Az alapítvány részese a hazai munkavédelmi fókuszpont hálózatnak, amely közvetlenül kapcsolódik az Európai Munkavédelmi Ügynökséghez (Bilbao). Szerepel az Országgyűlés elnöke által közzétett civil szervezetek listáján 455. sorszámmal. Elismert tagja a Nemzeti Civil Alapprogramnak. Tevékenysége kiterjed kiadványok kiadására, előadások, fórumok, konferenciák szervezésére, tanácsadásra. Működteti a munkavédelmi képviselők országos fórumait és az év közbeni konzultatív fórumokat. Ez utóbbi tagja lehet minden munkavédelmi bizottsági elnök (képviselő), ha közli az Alapítvánnyal nevét, címét, munkahelyét, telefonszámát, e-mail elérhetőségét.

Az ez irányú munkát Barabás Viktor koordinálja (anyagok küldése, vélemények összegyűjtése, stb.). Működik az Alapítvány honlapja (www.mvkepviselo.hu), amely külső megítélés szerint is az ország egyik legkomplexebb, friss munkavédelmi honlapja. Az Alapítvány működését pályázatokon nyert pénzekből, az 1%-os felajánlásokból és a cégek nyújtotta adományokból tudja fenntartani. Ez utóbbi két forrásra rendkívüli szükség van.

 

 

II.

Á L L Á S F O G L A L Á S

 

1.)    2004. évben változtak a munkavédelmi képviselet működésének jogi feltételei.

A munkavédelmi törvény ez évi módosítása nagy jelentőségű szabályozási változásokat jelent, és különösen méltányolandó a munkavállalók tekintetében. A munkavállalók alanyi jogon választhatnak munkavédelmi képviselőket, és munkavédelmi bizottságokat hozhatnak létre. Minden olyan vállalkozásnál, ahol a Munka Törvénykönyve alá tartozó, legalább ötven főt foglalkoztatnak, munkavédelmi képviselő választást kell tartani. Azokban a vállalkozásokban, intézményekben, ahol legalább ötven főt foglalkoztatnak és működik munkavédelmi képviselet, ott, létre kell hozni a paritásos munkavédelmi testületeket. A törvényi változás eredményeként javultak a munkavédelmi képviselők működési feltételei, képzésük, továbbképzésük keretei és lehetőségei. Ahol pedig valamilyen okból nem jön létre munkavédelmi képviselet, ott a munkáltató köteles meghatározott munkavédelmi kérdésekben tájékoztatást adni és konzultálni a munkavállalói kollektíva egészével.

 

A Munkavédelmi Képviselők X. Országos Fóruma külön felhívással fordul a munka világa szereplőihez a munkavédelmi képviseleti munka kibontakoztatása érdekében.

 

2.)    2004. év „Európában a „Biztonságosabban építkezni – ideje, hogy többet tegyünk” gondolat jegyében szerveződik.

Évente több ezer építőmunkás és más területen dolgozó munkavállaló szenved súlyos sérülést, és sokan lesznek végzetes munkahelyi baleset áldozatai, mert nem viselték a fejvédő sisakot. Ez a veszély leselkedik az építési vállalkozóra, a munkaterületre belépő ügyfélre, beszállítóra, látogatóra. A körültekintő és fegyelmezett munka életeket menthet, csökkentheti az emberi szenvedést és a költségeket is. Ezért a Munkavédelmi Képviselők X. Országos Fóruma külön kezdeményezést tesz a fejvédő sisakok szakszerű viselése érdekében.

 

3.)    A munkavédelmi képviselők két kérdésben választ várnak a munkavédelemért felelős tárcától a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumtól.

 

3.1            A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkavédelem a munkabiztonságot és a munkaegészségügyet foglalja magába. Ezen európai felfogásnak megfelelően az ILO tripartit missziója már 1992-ben szorgalmazta, hogy Magyarországon is jöjjön létre egy egységes munkavédelmi felügyelet. A Fórum résztvevői ismerik, hogy a szakszervezeti konföderációk szüntelenül kezdeményezik a munkaügyi ellenőrzés önállósítását és megerősítését.

 

Kérdés: várható-e egy integrált, egységes, alapvetően régiókra épülő munkabiztonsági és munkaegészségügyi felügyelet kialakítása, és ha igen, akkor az mikorra várható?

 

3.2            A kötelező munkahelyi balesetbiztosítási rendszer kialakításáról az Országgyűlés 2001-ben határozott. Nem véletlenül, a balesetbiztosítás a munkavédelem országos programjában szerepel. Hiszen a munkavédelem jogi, műszaki, egészségügyi eszközei mellett ma hiányzik a megelőzést szolgáló gazdasági ösztönző eszköz. A balesetbiztosítás pedig hazánkban 1907 és 1948 között ezt jelentette, és Európában ma is ezt jelenti. A számos elemében kidolgozott balesetbiztosítás bevezetését a résztvevők sürgették. Megfogalmazták, hogy a kormány vagy módosíttassa az országgyűlési határozatot, amit a résztvevők hibásnak tartanának, vagy határozott lépéseket téve gyorsítsa meg bevezetését. A jelenlegi se igen, se nem lebegtető állapot elfogadhatatlan.

 

Kérdés: mikorra várható, hogy a kormány zöld utat ad a kötelező munkahelyi balesetbiztosítási rendszer bevezetésének?

 

4.)    A X. Országos Fórum felkéri:

 

4.1            az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot, vizsgálja meg, hogy az egészségügyi főiskolát végzettek milyen kiegészítő képzést követően végezhetnek a munkahelyeken munkaegészségügyi szaktevékenységet?

 

4.2            a MÁV Rt-t, továbbá az Rt-nél érintett összes szereplőt, hogy – a jogviták helyett – segítsék elő a törvényi előírásoknak megfelelően ismételten létrejövő munkavédelmi képviseleti rendszer kialakítását és további eredményes működését.

 

A jelen dokumentumot a Munkavédelmi Képviselők X. Országos Fóruma egyhangúlag elfogadta.

 

Siófok, 2004. június 4.

 

 

-   X X X   -

 


vissza