AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

AKTUÁLIS


A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért 2009. évi tevékenysége.Az Alapítvány kuratóriuma 2010. január 8-án tartott ülésén értékelte az Alapítvány 2009. évben végzett munkáját. A kuratórium ülésén részt vettek az Alapítvány alapítói is.
A kuratórium ülését dr. Váró György nyitotta meg, üdvözölte a résztvevőket. Megállapította, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes.

Ezt követően Péterfy Lajos, az Alapítvány titkára adott tájékoztatást az Alapítvány 2009. évi munkájáról:

Megállapította, hogy az Alapítvány a 2009. évben is az alapítók által meghatározott céloknak megfelelően végezte munkáját. Az alábbi fontosabb feladatokat hajtotta végre:

- 2009. január 15-én megtartotta a Munkavédelmi Képviselők Konzultatív Fórumának Országos Értekezletét. A Fórum, amelyen 210 fő munkavédelmi képviselő vett részt - rendkívül sikeres volt.
- A 2009. évben is működtette az Alapítvány a www.mvkepviselo.hu honlapját, ezért köszönetet mondott Hartai Ferenc úrnak, aki a Dura Stúdióval együttműködve, naprakész állapotban tartotta a honlapot. Nyolc alkalommal hírlevélben tájékoztatta a képviselőket a munkavédelem aktuális kérdéseiről, rendezvényekről, jogszabályok változásáról. Az Alapítványhoz forduló képviselők számára a szükséges tájékoztatást, segítséget megadta.
- Az Alapítvány az OMMF által meghirdetett pályázati felhívásra két pályázatot adott be. A két beadott pályázat közül az egyik nyert.
A pályázatban meghatározott feladatot az Alapítvány végrehajtotta: Három regionális oktatást tartott (október 09. Bükfürdő, október 30. Székesfehérvár, november 30. Kecskemét) a munkavédelmi képviselők számára. A megtartott oktatásokon 375 fő munkavédelmi képviselő vett részt. A képviselők tájékoztatást kaptak a munkavédelem és ezen belül a munkavédelmi képviselet aktuális feladatainak ellátásáról.
- Az Alapítvány megtartotta az eddigi hagyományoknak megfelelően, a Munkavédelmi Képviselők Országos Fórumát.
A Siófokon megtartott XV. Országos Fórumon 150 fő - munkavédelmi képviselő, gazdasági szakember - vett részt. A Fórumot részvételével, illetve előadás megtartásával megtisztelte az OMMF elnöke és vezető munkatársai. A rendkívül sikeres fórumról részletes ismertetés található Alapítványunk honlapján.
- Az Alapítvány 2009-ben kiemelt figyelmet fordított a munkavédelmi képviselők munkajogi védettsége terén felmerülő problémák kezelésére. Dr. Bonifert György ügyvéd társadalmi munkában vállalta és sikeresen végezte ezt a feladatot, amelyért az Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezte ki.
- 2009. április 27-én az Alapítvány megszervezte a "Munkában megrokkantak és elhunytak nemzetközi emléknapját" a Vasas Szakszervezet székházában. A megemlékezésen 200 fő gazdasági vezető, munkavédelmi szakember és munkavédelmi képviselő vett részt.
- 2009. május 3-án - az előző évek gyakorlatának megfelelően az Alapítvány alapítói, kuratóriumának tagjai, volt munkatársai halálának évfordulóján megemlékeztek Főcze Lajosról, az Alapítvány kuratóriumának volt elnökéről.

- 2009-ben súlyos veszteség érte a munkavédelmet: elhunyt Dr. Varga László, az OMMF főosztályvezetője. Dr. Varga László munkássága során önzetlenül segítette a munkavédelmi képviseletet, tanácsaival, a munkavédelmi képviselői rendezvényeken való részvételével nagymértékben hozzájárult a munkavédelmi képviselők képzéséhez, munkafeltételeik biztosításához.
A kuratórium tagjai részt vettek temetésén, a kuratórium kegyelettel emlékezett Dr. Varga Lászlóra.
- A kuratórium köszönetét fejezte ki a Sperian Protection Hungária Kft. vezetésének, amiért 2009. évben nagy összeggel támogatták a Konzultatív Fórum megtartását.
Budapest, 2010. január 11.

Péterfy Lajos
az Alapítvány Kuratóriumának titkára