AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy villamos-energia termelő vállalatnál.

 

 

A villamos-energia termelő részvénytársaság 885 főt foglalkoztat. A megtartott választáson 23 fő munkavédelmi képviselőt választottak meg. A megválasztott képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködésüket rendszeresnek értékelik. A rendszeres együttműködés elsősorban a munkáltatóval közösen végzett ellenőrzésekben valósul meg.

A munkavédelmi bizottság munkavédelmi hatósággal való együttműködése a konzultációra szorítkozik.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. Üléseit negyedévente tartja.

Az elmúlt években többek között a következő napirendek szerepeltek a bizottság ülésein:

-         A megváltozott jogszabályok ismertetése,

-         a munkaeszközök biztonságos használatának feltétele,

-         a munkabalesetek kivizsgálása,

-         az anyagmozgatás, -tárolás, -szállítás, utak jelölése,

-         a villamos gépek, berendezések biztonságos kezelése,

-         a veszélyes anyagok használatának feltételei,

-         az egyéni védőeszközök használatának fontossága.

 

A munkavédelmi bizottság működéséhez a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők eseti jelleggel végeznek ellenőrzéseket. Ellenőrzéseik fő témái a munkahelyek biztonságának, a munkaeszközök megfelelőségének ellenőrzése.

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzésekhez a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

 

A munkavédelmi bizottságnak lehetősége van arra, hogy részt vegyen a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében. Ez a részvétel az új munkahelyek létesítésével, a munkavédelmi oktatással kapcsolatban valósult meg. Szakemberek előírt foglalkoztatására vonatkozó munkáltatói döntés előkészítésében nem vettek részt.

 

A bizottság több alkalommal élt tájékozódási jogával. Tájékoztatást kért a munkáltatótól a védőeszköz ellátással, anyagtárolással, villamos berendezések biztonságával kapcsolatban.

 

A munkavédelmi bizottság élt intézkedés kezdeményezési jogával, az intézkedés kezdeményezésnek kialakított formája van. Intézkedés kezdeményezésük komfortos védőeszköz bevezetésére irányult.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi képviselőt, ha hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következik be. A munkavédelmi képviselők minden esetben részt vesznek a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában.

A munkabalesetet előidéző okok megítélésében általában nem volt vita a munkáltató, illetve a munkavédelmi képviselő között. A felmerült vitákat tárgyalás útján rendezték. Mivel a baleseteket előidéző okok tekintetében az eltérő véleményeket tisztázták, megállapodásra jutottak, a munkabaleseti jegyzőkönyvön munkavédelmi képviselő egyet nem értő véleményt nem tüntetett fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató belső szabályozásával kapcsolatban. A részvénytársaságnál a MEBIR bevezetésre került.

 

A munkavédelmi bizottság folyamatosan részt vesz a munkáltatói szabályozás évi rendszeres, jogszabály vagy egyéb körülmény változása miatt szükségessé váló felülvizsgálatában, módosításában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. A bizottság részt vett a munkavédelmi program kidolgozásában és figyelemmel kíséri annak végrehajtását.

 

A munkavédelmi képviselők működéséhez szükséges feltételeket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők internethez való hozzáférési lehetőségének megvalósítása folyamatban van.

 

A képviselők választást követő egy éven belüli alapképzése és az évenkénti továbbképzése megvalósult. A képzést arra feljogosított intézmény végezte.

 

A munkáltató a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

Az együttműködési megállapodás rögzíti a munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket. Ilyen eljárásra ez ideig nem került sor.

 

A munkáltató a törvényben foglaltaknak megfelelően kezdeményezte a munkavédelmi paritásos testület megalakítását. Ennek alapján létrejött a paritásos testület.

 

A paritásos testület létszáma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait titkos szavazással delegálták. Póttagokat is választottak.

 

A munkáltatói oldal tagjai: az igazgató és a főmérnök.

Tanácskozási joggal résztvevők a munkáltatói oldalon a munkavédelmi szaktevékenységet ellátók.

A paritásos munkavédelmi testület ügyrendjének kidolgozása folyamatban van.

A tervezet tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlását, rendes póttagok számát, az elnöklési és működési rendet.

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. Eddig két alkalommal ülésezett.

Üléseik során a következő napirendeket tárgyalták:

        -  Munkavédelmi helyzetet, tevékenységet , a szükséges intézkedéseket;

        -  Munkavédelmi programot, annak végrehajtását.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy tevékenységével hozzájárul a vállalat munkavédelmi helyzetének javításához. Munkafeltételeikkel csak részben elégedettek. Fontosnak tartják, hogy biztosított legyen az internethez való hozzáférésük lehetősége.

 

A munkavédelmi bizottság ismeri az Alapítvány tevékenységét, annak rendezvényeivel elégedett. Az Alapítvány munkájának javításával kapcsolatban nincs javaslatuk.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság részére nem tartanak szükségesnek észrevételt, javaslatot eljuttatni.