AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselő tevékenysége egy mezőgazdasági Zrt-nél.

 

 

 

A mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató részvénytársaság 106 munkavállalót foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 1 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

 

A munkavédelmi képviselő nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ennek híján is a munkáltatóval való együttműködését rendszeresnek értékeli. Az együttműködés a munkáltatóval közösen végzett ellenőrzésekben valósul meg.

 

A munkavédelmi képviselőnek nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi képviselő havonkénti gyakorisággal végez ellenőrzéseket. Ellenőrzései elsősorban az egyéni védőeszközök meglétére és azok használatára irányulnak. Rendszeresen ellenőrzi a munkavállalók meg nem engedett zajterhelés elleni védelmét.

 

A munkavédelmi képviselő számára az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselő a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében nem vesz részt.

 

A munkavédelmi képviselő két alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékoztatások a következő kérdésekre irányultak:

-         légszennyezettség,

-         védőruha minősége.

 

A munkavédelmi képviselő eddig még nem kezdeményezett intézkedést a munkáltatónál.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi képviselőt, ha a hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következik be. A képviselő minden esetben részt vesz a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában. Esetenként előfordult vita a munkáltató és a képviselő között a munkabalesetet előidéző okok megállapítása során.

 

A munkabaleseti jegyzőkönyvben a képviselő a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntetett fel.

 

A munkavédelmi képviselő gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató szabályozásával kapcsolatban. A szabályzat kidolgozásában részt vett, ez alkalommal előfordultak viták a munkáltatóval.

A munkavédelmi képviselő részt vesz a munkáltatói szabályozás évi rendszeres felülvizsgálatában. Felülvizsgálják a munkáltatói szabályozást jogszabály, vagy egyéb körülmény változásakor.

 

 

A munkavédelmi képviselő munkájához szükséges feltételeket – együttműködési megállapodás híján is – a munkáltató biztosítja. A képviselő számára biztosított az Internet használata.

 

A munkavédelmi képviselő törvényben előírt képzése és továbbképzése megvalósult, a képzést és továbbképzést arra feljogosított intézmény végezte.

A munkáltató – a szükséges feltételek megléte esetén – biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárás nem lett rögzítve. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A paritásos munkavédelmi testület létrehozása – a törvényes feltételek hiánya miatt – nem történt meg.

 

A munkavédelmi képviselő a tevékenységét eredményesnek értékeli.

„Az eredményt egyrészt abban látom, hogy a dolgozók meggyőzése a munkavédelmi szabályok és berendezések, védőfelszerelések használatának fontosságában történt előre lépés.”

 

A munkavédelmi képviselő a munkafeltételeivel elégedett. Lehetősége van az Alapítvány rendezvényein való részvételre.

Az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot nem tett.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsághoz eljuttatandó javaslata nincs.