AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy autóüléseket gyártó vállalatnál.

 

 

Az autóülések gyártásával (hegesztés, habosítás, varrás) foglalkozó gazdálkodó szervezetnél 970 fő munkavállalót foglalkoztatnak.

A képviselőválasztások alkalmával 8 fő képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A bizottság és a munkáltató együttműködését jónak értékelik.  Az együttműködésük kiterjed a bizottság döntési folyamatban való részvételére, a közösen végzett ellenőrzésekre.

 

A bizottságnak nincs kapcsolata munkavédelmi hatósággal. Megalakulásuk óta még egyik hatóság sem kereste meg a munkavédelmi bizottságot a lefolytatott ellenőrzések alkalmával.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját.

A bizottsági üléseket három havonta tartják.

A 2005-2006. évben a bizottság a következő témákat tárgyalta:

-         az egyéni védőeszközökkel való ellátottság és azok használata,

-         kötelező orvosi vizsgálatok elvégzése,

-         a vállalat munkavédelmi helyzete.

 

A bizottság munkájához a munkáltató a szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők negyedévente végeznek ellenőrzéseket. Ellenőrzéseik fő témája az egyéni védőeszközök biztosítása és azok használata.

 

A képviselők által végzett ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató biztosítja a bizottság részvételét döntések előkészítésében, ez a munkavédelmi oktatással kapcsolatban történt meg.

 

A munkavédelmi bizottság három alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódás a következő kérdésekre irányult:

-         hideg időben a védőital biztosítása,

-         egészségre ártalmas anyagok adatlapjainak megléte,

-         védőkesztyűk megfelelő minőségben történő biztosítása.

 

A képviselők, illetve a bizottság több alkalommal kezdeményezte intézkedés megtételét. Intézkedés kezdeményezésüket szóban tették meg.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselők minden esetben részt vettek a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában.  A munkabalesetek kivizsgálása alkalmával jó együttműködés valósult meg a munkavédelmi képviselő és a munkáltató képviselője között.

 

A képviselő észrevételét figyelembe vették, a feltárt hibák megszüntetésére a munkáltató intézkedett. A balesetet előidéző okok megítélésében esetenként előfordultak viták a képviselő és a munkáltató között. A képviselő esetleges egyet nem értését a munkabaleseti jegyzőkönyvön feltüntette.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató szabályozásával. Részt vettek a munkavédelmi szabályzat kidolgozásában. Egyetértésüket munkavédelmi bizottság ülésén adták meg.

 

A munkavédelmi bizottság részt vesz a munkavédelmi szabályzat évi rendszeres, vagy egyéb körülmények miatt szükségessé váló felülvizsgálatában.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket együttműködési megállapodásban rögzítették.

 

A munkáltató biztosítja a képviselők számára az internethez való hozzáférés lehetőségét.

 

A munkavédelmi képviselők megválasztását követő alapképzése és továbbképzése megtörtént. Az alapképzést arra feljogosított intézmény végezte, a továbbképzést a vállalat saját hatáskörében biztosította.

 

A szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza. A képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárás nem volt.

 

A gazdálkodó szervezetnél megalakult a paritásos munkavédelmi testület. A testület tagjainak száma 10 fő.

 

A munkavállalói oldal tagjait a képviselők maguk közül, titkos szavazással választották meg.  Póttagokat is választottak.

 

A munkáltatói oldal tagjai: 3 fő szakterületi igazgató, 1 fő EBK vezető, 1 fő munkavédelmi szakember.

 

A paritásos munkavédelmi testület kidolgozott ügyrendje szerint dolgozik, az ügyrend tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlásának módját, működési rendet, tagok és póttagok számát.

A testület negyedévente ülésezik.  Eddigi ülései alkalmával a következő napirendeket tárgyalta:

-         a munkavédelmi helyzetet,

-         a szükséges intézkedéseket,

-         a munkavédelmi programot és annak végrehajtását,

-         a testület állást foglalt a belső szabályozásról.

 

A paritásos testület megtárgyalta a hatósági vizsgálatok által megállapított hibákat és az előírások időbeni végrehajtását.

Tárgyaltak az orvosi vizsgálatokról, az új dolgozókra vonatkozó szigorú egészségi követelményekről.

 

A bizottság a munkáját eredményesnek értékeli, elismerve, hogy még van tennivalójuk a munkavédelmi helyzet javításában.

Munkafeltételeikkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik. Lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre, azokkal elégedettek.

Javasolják, hogy az Alapítvány lehetőleg még több tájékoztatást adjon a munkavédelmet érintő törvényekről, azok végrehajtásáról, és az új törvények bevezetéséről.

 

 

 

_____ . _____