AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A BSS 2000 Kft-nél megalakult a Paritásos Munkavédelmi Testület

 

 

A Munkavédelmi törvény 70/B. § (2) szerint, a paritásos munkavédelmi testületben, mindkét oldal azonos létszámmal képviselteti magát, mely a BSS 2000 PMT. esetében az egyezség szerint, összesen négy fő. A rendes tagok mellett, négy fő póttagot is kijelölt, illetve választott a Munkáltató és a Munkavédelmi Képviselet.

 ”A testület létrehozásának célja a munkáltató és a munkavállalók között, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos, hatékony és folyamatos párbeszéd, valamint a döntés-előkészítés intézményes fórumának megteremtése.  A testületet a legalább ötven főt foglalkoztató munkáltatónál, összmunkáltatói szinten kell létrehozni. A munkahelyeken ilyen formájú dipartit rendszer az Uniós csatlakozás előtt nem volt.  „Ez a rendszer a jövőben, hosszú éveken keresztül meghatározza a munkavédelmi érdekképviseletet és érdekegyeztetést, annak színvonalát, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit.” 

A BSS-nél, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jog és érdekérvényesítésben, a munkáltatóval való kapcsolat folyamatos és hatékony. Így biztosítottnak látszik, hogy a paritásos munkavédelmi testületben, (amiben a feladat, felelősség és az előnyök egyenlők, hisz az alapja a paritás) szintén partnerként működik a két oldal.

Több olyan gazdasági társaság alakult, illetve kerültek át jogutódlással munkavállalók különböző gazdasági társaságokba, ahol a paritásos munkavédelmi testület megalakítása szintén kötelezettségként jelentkezik a munkáltatók számára. Amely munkáltató az Mvt. 70/B. § szerint eleget tesz kötelezettségének, ott biztosított a rendszeres és közvetlen párbeszéd a munkáltató és a munkavállalók képviselői között, melynek során együttesen kell hogy törekedjen a két fél, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében.

Amely munkáltatónál nem éri el a munkavállalói létszám legalább az ötven főt és nem választottak munkavédelmi képviselőt, ott az Mvt. 70.§ szerint köteles a munkáltató tárgyalni a munkavállalókkal, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában. Annál a munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 50 fő és nem működik munkavédelmi képviselő, a 2004. évi XI. Törvény hatálybalépésétől, legkésőbb az attól számított hat hónapon belül,  [ Mvt. 70/A.§ (1) a) ] meg kell tartani a munkavédelmi képviselő választást. Ezután meg kell alakítani a paritásos munkavédelmi testületet.  Sajnálatos, hogy az elmúlt tizenkét évben, országos szinten, jóval alacsonyabb százalékban választottak képviselőt, mint az elvárható lett volna. Ezért is volt szükséges kötelezővé tenni a választásokat annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább 50 fő.

Tapasztalva az előzményeket, már nem kizárólag azt fogalmazza meg a törvény, hogy ahol legalább 50 fő a foglalkoztatott munkavállaló ott meg kell tartani a választást, hanem kötelezi a munkáltatót a választás után kétoldalú testület létrehozására, illetve annak működtetésére, meghatározva az évenként legalább egyszeri ülés megtartását. Továbbá az Mvt meghatározza azt is, hogy egyebek mellett legalább mely témákban kötelező a tárgyalás. Ezzel a törvény mintegy nyomatékosítja a folyamatos párbeszéd szükségét és célszerűségét. A munkavédelmi képviselő választás esetében a feltételek biztosítása mellett a munkáltatónak legfeljebb felhívási kötelezettsége van a munkavállalók felé a választást tekintve, ha nem működik üzemi tanács és szakszervezet.

Paritásos Munkavédelmi Testület esetén a szavazás lebonyolítása, a testület megalakítása, a működés feltételei és a testület működtetése, mind munkáltatói kötelezettség. Kivételt képezhet, ha a testület elfogadott ügyrendje másként osztja fel a feladatokat, pl. a rotációs elnökléssel összefüggésben. Megfelelő munkavállalói hozzáállás mellett, ahol alakítottak PMT-t, ott biztosított nem kizárólag egy választás lebonyolítása, de az együttmunkálkodás is az egészség és biztonság érdekében. Így egyszer majd azt mondhatjuk, hogy a munkavállalók egészsége (mely jelenleg a munkahelyeken megy tönkre ) több figyelmet kap és a folyamatos párbeszéddel,  kollektíve teszünk érte. 

Pék Károly Ágoston

        Munkavédelmi Képviselő      

         pekkaroly@freemail.hu

A szerkesztő megjegyzése: A szerző egy 140 főt foglalkoztató,

energetikai szolgáltatást végző kft-nél működő munkavédelmi

bizottság elnöke.