AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy logisztikai tevékenységgel foglalkozó gazdálkodó szervezetnél.

 

 

A logisztikai tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél kb. 1000 főt foglalkoztatnak.

A megtartott munkavédelmi képviselő választáson a munkavállalók 15 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság megkötötte az együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

A munkáltatóval való együttműködést rendszeresnek értékelik. Ennek fő területei a munkáltatói döntések kidolgozásában való részvétel, a munkáltatóval, valamint annak képviselőjével együttműködve lefolytatott ellenőrzések.

 

A munkavédelmi bizottságnak van kapcsolata a munkavédelmi hatóságokkal, a hatósági ellenőrzések során közölhetik észrevételeiket az eljáró hatósági személyekkel.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi a tevékenységét. Évente átlagosan 3-4 alkalommal tartanak bizottsági üléseket.

A 2005-2006. évben tárgyalták többek között a következő kérdéseket:

            -     munkavédelmi szabályzat

-         foglalkozás-egészségügy helyzete;

-         védőruha ellátottság.

A munkavédelmi bizottság munkájához a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság meghatározta az egyes képviselők működési területét. A képviselők a saját területükön folyamatosan végzik az ellenőrzéseket. Elsősorban a munkahelyi környezet állapotát, a védőfelszerelés ellátottságot és azok használatát ellenőrzik.

A munkavédelmi képviselők ellenőrzéseihez a szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

A bizottságnak lehetősége van arra, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően részt vegyen a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében. Ez elsősorban az új munkaszervezési intézkedésekkel összefüggésben történt meg.

 

A munkavédelmi bizottság több alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól munkavédelemmel összefüggő kérdésekben. A tájékozódások a következő témákban történtek:

-         a biztonságos munkavégzés feltételei;

-         védőruha ellátás kérdései;

-         védőeszköz ellátás kérdései.

 

A munkavédelmi bizottság, valamint a munkavédelmi képviselők ez-ideig nem kezdeményeztek intézkedést.

 

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselők a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában minden esetben részt vesznek.

A munkavédelmi képviselők a kivizsgálás alkalmával a balesetet előidéző okok meghatározásában általában egyetértettek a munkáltatóval. Egyes esetekben fordultak csak elő viták az okok megállapításában. A munkáltatótól eltérő véleményt a képviselők egyetlen esetben sem tüntettek fel a munkabaleseti jegyzőkönyvben.

 

A munkavédelmi bizottság a munkavédelmi szabályzattal kapcsolatban gyakorolta egyetértési jogát. Részt vettek a munkavédelmi szabályzat kidolgozásában, ennek alapján rész-egyetértést is gyakoroltak. Ennek során viták is előfordultak.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők számára a jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselőknek lehetőségük van az internet használatára.

 

A képviselők törvényben előírt képzése megtörtént, arra feljogosított intézmény által.

 

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás rögzíti a képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket. Ilyen eljárásra sor került, ennek kimenetele, hogy sikerült a képviselő számára megfelelő munkakört biztosítani.

 

A munkáltató kezdeményezésére a munkavédelemről szóló törvény előírásainak megfelelően összmunkáltatói szinten létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet.

A paritásos testület tagjainak száma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait titkos szavazással választották meg, egyúttal póttagokat is választottak.

 

A munkavédelmi bizottság a munkahelyzet javítására irányuló tevékenységét megfelelőnek értékeli. A képviselői munkájához biztosított feltételekkel elégedett.

 

Az Alapítvány tevékenységét csak részben ismeri, rendezvényein való részvételre lehetősége van, azokkal elégedett.

 

Az Alapítvány tevékenységének javítására vonatkozóan nincs javaslatuk.

 

Nem tartották indokoltnak az OÉT Munkavédelmi Bizottság részére javaslat eljuttatását.

 

 

_____ . _____