AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselő tevékenysége a CATERPILLAR Magyarország  ZRT-nél.

 

 

 

A földmunkagépeket, alkatrészeket, acélszerkezeteket gyártó kft-nél 428 főt foglalkoztatnak. A munkavállalók 1 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselő együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A képviselők és a munkáltató együttműködése rendszeres. Együttműködésük elsősorban a közös ellenőrzésekben és a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések kidolgozásában valósul meg.

 

A munkavédelmi képviselőnek lehetősége van arra, hogy a munkavédelmi   hatóságok ellenőrzése során közölheti az észrevételeit.

 

A munkavédelmi képviselő a törvényben biztosított jogait gyakorolja. Havonkénti rendszerességgel végzi az ellenőrzéseket. Ellenőrzésének fő területei az egyéni védőeszközökkel való ellátásnak és azok használatának ellenőrzése. A munkáltató a képviselő számára biztosítja az ellenőrzés lefolytatásának  ellenőrzéseit.

 

A munkáltató biztosította, hogy a munkavédelmi oktatással kapcsolatos döntés kidolgozásában a képviselő részt vehessen. A képviselő ez ideig munkavédelmi kérdésekben nem kért tájékoztatást a munkáltatótól.

 

A munkavédelmi képviselő az együttműködési megállapodás szerint meghatározott módon kezdeményez intézkedéseket. Intézkedései az elmúlt időszakban az egyéni védőfelszerelések juttatására és használatára irányultak.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a képviselőt, ha a hatáskörébe tartozó területen munkabaleset következett be. A képviselő tartósa betegsége miatt csak esetenként vett részt a munkabaleset kivizsgálásában. Azokban az esetekben, amikor részt vett a kivizsgálásban, általában egyetértett a munkáltató megállapításaival. Külön véleményt nem tüntetett fel a munkabaleseti jegyzőkönyvben.

 

A munkáltató belső szabályozásának kidolgozásában a képviselő nem vett részt. A belső szabályzat a képviselő egyetértésével lépett hatályba. A munkáltatói szabályozás módosítására időnként sor kerül, melyben a képviselő részt vesz.

 

 A munkáltató rendelkezik munkavédelmi programmal, melynek legfontosabb stratégiai eleme a munkavédelmi oktatás fejlesztése, a munkáltató és a munkavállalók közötti kommunikáció javítása. A program foglalkozik a munkavédelmi előírások betartására irányuló ösztönzéssel. A képviselő figyelemmel kíséri a programban foglaltak megvalósítását.

 

A munkavédelmi képviselő jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket nem rögzítették az együttműködési megállapodásban. A képviselő számára nem biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége.

 

A képviselő törvényben előírt – megválasztását követő 16 órás – képzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A munkáltató – a szükséges feltételek megléte esetén – biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

 

A munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket az együttműködési megállapodás nem tartalmazza. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

Munkavédelmi paritásos testület létrehozására – a törvényes feltételek hiánya miatt – nem volt lehetőség.

 

A képviselő úgy értékeli, hogy tevékenységével hozzájárult a vállalat munkavédelmi helyzetének javításához.

A képviselői munka végzéséhez biztosított feltételekkel elégedett. Lehetősége van arra, hogy az Alapítvány rendezvényein részt vegyen. Az alapítvány munkájával kapcsolatban nincsenek különös ismeretei.

 

 

_____ . _____