AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi képviselők működése egy erdőgazdasági vállalatnál.

Az Erdőgazdaságnál 212 főt foglalkoztatnak.

A megtartott munkavédelmi képviselő választáson a munkavállalók 2 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkavédelmi képviselők száma nem tette lehetővé bizottság létrehozását.

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval.

A munkáltatói döntések előkészítésében való képviselői részvétel nem valósul meg. A képviselőknek munkavédelmi hatóságokkal nincs kapcsolata.

 

A munkavédelmi képviselők havonkénti gyakorisággal végeznek ellenőrzést a hatáskörükbe tartozó területen. A képviselői ellenőrzések kiemelt témája az egyéni védőeszköz biztosítása és használata és a védőital juttatás a munkavállalók részére. A munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételeket.

 

A munkavédelmi képviselők a munkáltatótól eddig még nem kértek tájékoztatást.

 

A munkavédelmi képviselők intézkedéseinek kezdeményezése a védőeszköz, védőital biztosítással voltak kapcsolatosak. Az intézkedés kezdeményezés a munkavédelmi előadó felé irányult, ő a kapcsolattartója a munkavédelmi képviselőknek.

 

A munkáltató munkabaleset bekövetkezéséről minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi képviselőt. Ennek ellenére csak esetenként vettek részt a munkabaleset kivizsgálásában. A kivizsgálások alkalmával a képviselők általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival, külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvben egy esetben sem tüntettek fel.

 

Munkáltatói szabályozással való egyetértési jogot a munkavédelmi képviselők nem gyakoroltak. A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja, a munkavédelmi képviselők nem kezdeményezték annak kidolgozását.

 

Mivel a munkavédelmi képviselők együttműködési megállapodást nem kötöttek a munkáltatóval, ennek híján nincsenek rögzítve a munkavédelmi képviselők működésének feltételei. A képviselőknek nincs igényük az Internet használatra. Képzésüket és továbbképzésüket a munkáltató arra feljogosított intézmény közreműködésével biztosította.

 

A képviselők munkajogi védettsége együttműködési megállapodásban – annak hiánya miatt – nincs rögzítve, munkajogi védettségükkel kapcsolatban eddig nem merült fel probléma.

 

Munkavédelmi paritásos testületet nem hozták létre, mivel véleményük szerint ehhez kevés a képviselői létszám.

 

A munkavédelmi képviselők a munkavédelmi helyzet javításában kifejtett tevékenységüket megfelelőnek értékelik. Munkafeltételeikkel elégedettek.

 

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány tevékenységét nem ismerik teljes mértékben. Lehetőségük van arra, hogy az Alapítvány rendezvényein részt vehessenek, a rendezvényekkel elégedettek.

 

 

_____ . _____