AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület működése a STRABAG Rt-nél.

A Részvénytársaság tevékenységi köre kiterjed az építőipar valamennyi területére. (Magasépítés, mélyépítés, útépítés)

A foglalkoztatottak létszáma: 3600 fő.

Egyidejűleg átlagosan 130-160 munkahelyen dolgoznak.

A tevékenységi kör és a rendkívül tagolt munkahelyek indokolták a képviselői testület, illetve a munkavédelmi bizottság sajátos kialakítását.

A részvénytársaságnál 18 fő munkavédelmi képviselőt választottak meg.

A munkavédelmi képviselők képviselő testületet hoztak létre. A testület tagjai maguk közül titkosan 3 fős munkavédelmi bizottságot választottak. Ez a bizottság gyakorolja a törvény szerint megillető jogokat. A képviselő testület évente 3-4 alkalommal tanácskozik.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A bizottság elnökének véleménye szerint a munkáltató a munkavédelmi képviselők munkafeltételeit megfelelően biztosítja.

A kialakított gyakorlat szerint rendszeres az együttműködés a munkáltató, a munkáltató megbízottja és a munkavédelmi képviselők között.

A munkavédelmi bizottság elnöke és a Részvénytársaság megfelelő hatáskörrel rendelkező munkavédelmi vezetője között rendszeres kapcsolat valósul meg. Ez azt jelenti, hogy legalább hetenként találkoznak és megbeszélik az aktuális kérdéseket. A Részvénytársaság legfelső szintű vezetőjével a paritásos testület szintén folytat tanácskozást.

A vállalati szintű munkavédelmi vezetőn kívül 8 munkavédelmi vezető tevékenykedik, irányítják a 18 direkció munkavédelmi tevékenységét. Mindegyik direkcióban megválasztott munkavédelmi képviselő tevékenykedik. A direkció vezetők munkáltatói jogkört gyakorolnak, így intézkedési joggal rendelkező partnerei a munkavédelmi képviselőknek. A direkciók területén rendszeres – legalább heti – kapcsolat valósul meg a munkáltatói jogot gyakorló személy és a munkavédelmi képviselő között. Az együttműködés legfontosabb területe a közös ellenőrzés.

A hatóságokkal elsősorban az előre bejelentett ellenőrzések alkalmával kerülnek kapcsolatba a munkavédelmi képviselők. Előre be nem jelentett ellenőrzés alkalmával csak akkor létesül kapcsolat, ha a képviselő az adott időben elérhető. A hatósági ellenőrzések tapasztalatairól – határozat, intézkedés – a munkáltató minden esetben megadja a tájékoztatást az illetékes képviselő, a munkavédelmi bizottság számára.

 

A munkavédelmi bizottság rendelkezik ügyrenddel, tapasztalatok szerint ez az ügyrend a bizottság működését jól szabályozza. A bizottság átlagosan havonta ülésezik, ez alkalommal főleg napi problémákat tárgyalnak. Az elmúlt időszakban a bizottság az alábbi kérdésekkel foglalkozott:

-                                 paritásos munkavédelmi testület létrehozása,

-                                 a munkavédelmi szabályzat módosítása,

-                                 a munkavédelmi képviselők képzése,

-                                 a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás,

-                                 kiemelt ellenőrzési területek meghatározása a munkavédelmi képviselők számára.

A bizottság és a képviselők munkájának feltételeit a munkáltató teljes mértékben biztosítja.

 

A munkahelyek biztonsági feltételeinek ellenőrzése a képviselők legfontosabb és rendszeres tevékenysége. Az ellenőrzés kiemelt témáit a munkavédelmi bizottság meghatározta:

-                                 magasból való leesés elleni védekezés,

-                                 a munkahelyi közlekedés biztonsága.

A képviselők ellenőrzési tevékenységének feltételeit a munkáltató biztosítja.

 

A munkáltatói döntések előkészítésében való részvételt többnyire lehetővé teszik a bizottság számára. Ugyanakkor a munkavédelmi bizottság szükségesnek tartja az információáramlás javítását. A döntési folyamatban való részvétel az új munkahelyeknél megvalósult, ezzel szemben az új technológiák bevezetésekor előfordult, hogy a munkavédelmi bizottság megfelelő tájékoztatás hiányában nem tudott részt venni a döntés előkészítésében. A munkáltató lehetőséget biztosított a bizottság számára, hogy a törvény szerint meghatározott szaktevékenység ellátásával, munkavédelmi oktatással kapcsolatban részt vegyen a döntés kialakításában.

 

A munkavédelmi bizottság gyakran él a tájékozódási jogával. Ezt indokolják az új felvonulási területek, szervezeti változások. Tájékozódott a bizottság új telep, illetve új gyár létrehozásával kapcsolatban is.

 

Az intézkedés kezdeményezés a képviselők, illetve a bizottság részéről szóban és írásban is megtörténik. Tapasztalatok szerint a szóbeli kezdeményezések is megfelelő eredménnyel jártak. Fontosabb kezdeményezések az elmúlt időben:

-                                 a munkavédelmi szabályzat módosítása,

-                                 az egyéni védőeszköz ellátás fejlesztése,

-                                 zuhanásgátló alkalmazása,

-                                 munkagép kezelőfülkéjének légkondicionálása.

 

A munkabalesetek bekövetkezéséről a munkáltató minden esetben értesíti a munkavédelmi képviselőt. A munkavédelmi képviselők saját direkciójukban részt vesznek a kivizsgálás teljes folyamatában. Kialakított gyakorlat, hogy alvállalkozónál bekövetkezett munkabaleset kivizsgálásában is részt vesznek a Részvénytársaság képviselői, ha az halálos baleset volt. A munkabalesetek kivizsgálása alkalmával a képviselők és a munkáltató megbízottjai között konfliktus nem merült fel. Egyetértő véleményüket a képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvben feltüntették, külön véleményt nem fogalmaztak meg.

A munkavédelmi bizottság eddigi tapasztalatai szerint a bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálása során lefolytatott eljárás, az okok megállapítása és a megtett intézkedések a követelményeknek megfeleltek.

 

A munkáltatói szabályozás kidolgozásában a munkavédelmi bizottság részt vett és minden kérdésben gyakorolta egyetértési jogát.

 

A Részvénytársaság nem készít munkavédelmi programot, a bizottság nem gyakorolta ezzel összefüggő kezdeményezési jogát. Véleményük szerint a MEBIR irányítási rendszer biztosítja a munkavédelem fejlesztését.

 

A munkavédelmi bizottság és a munkáltató között együttműködési megállapodást nem kötöttek. Ettől függetlenül a bizottság véleménye szerint a képviselők jogaik gyakorlásához megfelelő feltételekkel rendelkeznek:

-                                 végrehajtották a képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzését,

-                                 biztosítják a képviselőknek Internet hozzáférési lehetőségét,

-                                 a képviselőket ellátták mobil-telefonnal,

-                                 biztosítják a képviselők közlekedési feltételeit.

A munkavédelmi képviselők képzését a Részvénytársaság saját hatáskörében oldotta meg, de bevontak külső előadókat is. (OMMF, Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltató, ÉT Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldal)

Munkavédelmi képviselő számára szakirányú munkavédelmi továbbképzést ez-ideig nem biztosítottak.

Munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével kapcsolatos eljárás ez-ideig nem volt.

 

A Részvénytársaságnál a munkáltató kezdeményezése alapján létrehozták a munkavédelmi paritásos testületet. A paritásos testület 4 fős (2 póttaggal).

A munkavállalói oldal tagjait titkosan választották.

A munkáltatói oldalon a konszern igazgatója és munkavédelmi vezetője foglal helyet.

A paritásos testületnek van ügyrendje, amely tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlását, a rendes- és póttagok számát, az elnöklési és működési rendet.

A paritásos testület érdemben működik, például 2006. júniusában tárgyalták a Részvénytársaság munkavédelmi helyzetét, elemezték a bekövetkezett munkabaleseteket. Ezeket a témákat a munkáltató előterjesztése alapján tárgyalta a testület. A munkáltató által kidolgozott elemzést eljuttatták a testület állásfoglalásával együtt valamennyi munkavédelmi képviselőnek. Fentieken túl a paritásos testület állásfoglalást alakított ki a munkavédelmi szabályzat átdolgozásáról. A paritásos testület üléséről emlékeztetőt készítettek.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenysége eredményeként értékeli, hogy sikerült megszervezni és érdemben működtetni az országos szinten működő részvénytársaságnál a munkavédelmi képviselői testületet, munkavédelmi bizottságot.

Közreműködésükkel hozzájárultak a Részvénytársaság munkavédelmi szervezetének fejlődéséhez. (Személyi feltételek bővítése, szervezeti hovatartozás.)

A bizottság munkafeltételeit jónak értékeli.

 

A munkavédelmi bizottság ismeri a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány tevékenységét, rendszeresen részt vesz rendezvényein, jónak értékeli azokat.

Ugyanakkor javasolja, hogy a munkavédelem gyakorlati kérdéseiről beszéljünk többet, hatékonyabban használjuk fel és terjesszük a nagyvállalatok tapasztalatait, elsősorban azokat, ahol a munkavédelmi képviselet érdemben működik.

 

 

____ . ____

 

 

 


vissza