AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi bizottság és a munkavédelmi paritásos testület működése a Magyar Televízió  Zrt-nél.

 

 

Az MTV Zrt-nek megközelítőleg 1900 fős dolgozója van. Ennek függvényében 12 munkavédelmi képviselőt választottak a munkavállalók.

A választást követően a képviselők  megválasztották a bizottság elnökét, a   tisztségviselőket és létrehozták a munkavédelmi bizottságot. 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkáltatóval történő együttműködés elfogadható és rendszeres.

A hatóságok (OMF, ÁNTSZ) ellenőrzéseik során meghallgatják a munkavédelmi képviselők véleményét.

 A munkavédelmi bizottság főképpen az aktuális ügyekkel foglalkozik és havonta egyszer ülésezik. Rendkívüli esetben. vagy szükség esetén ennél gyakrabban is tartanak ülést.

A munkavédelmi bizottság működésének megkezdése óta a következő nagyobb jelentőségű napirendi pontokat tárgyalta:

1.   az intézmény teljes munkavédelmi szabályzatának módosítása, amelyet   több ülésen keresztül tárgyaltak meg,

2.  a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg juttatásával kapcsolatos elnöki utasítás kidolgozása.

A munkavédelmi bizottság munkájának, tevékenységének feltételei megfelelően biztosítottak.

 A munkavédelmi képviselők az ellenőrzéssel kapcsolatos jogaikat rendszeresen  gyakorolják, havi munkavédelmi bejárással, amelyről jegyzőkönyv is készül és véleményüket is beleírják.

A munkavédelmi képviselők részt vesznek az új munkahelyek kialakításának véleményezésében és annak üzembe helyezés előtti felülvizsgálatában.

 A bizottság minden munkavédelmet érintő változásról tájékoztatást kap a KEM Irodától.

A munkabaleset bekövetkezéséről a munkavédelmi képviselők minden esetben értesülnek.

 

 

 

 

A munkavédelmi képviselők minden esetben részt vesznek a munkabalesetek kivizsgálásában. Az esetek többségében egyetértettek a munkáltatóval, de rendszeresnek mondható a képviselők külön véleményének megfogalmazása. 

Az MTV teljes belső munkavédelmi  szabályozás kidolgozásában részt vettek a képviselők,  bizottsági üléseken  véleményüket elfogadták. A munkavédelmi bizottság egyetértésével lépett hatályba a munkavédelmi szabályzat.

 A munkavédelmi bizottság javasolta  munkavédelmi program kidolgozását. Munkavédelmi program van az MTV Zrt-nél, mely megfelel a vállalat biztonságtechnikai és környezetvédelmi politikájának.

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához a feltételek meghatározásra kerültek, a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban. Minden munkavédelmi képviselő számára biztosított az internet elérése és elérhetőség szempontjából biztosítottak szolgálati mobiltelefont. 

A munkavédelmi képviselők részt vettek a 16 órás és a 8 órás továbbképzésben, amelyet az arra feljogosított intézmény végezte és ehhez az MTV Zrt. lehetőséget nyújtott.   

A munkavédelmi képviselő munkajogi védettsége biztosított, volt eset amikor két esetben hozzájárultunk a felmentéshez (nyugdíjazás miatt) és egy esetben pedig képviseltük a dolgozó jogait. 

 

Az MTV Zrt-nél egyelőre még nem alakult meg a munkavédelmi paritásos testület. Létrehozása előkészítés alatt áll.

 

A bizottság ismeri az Alapítvány tevékenységét, megalakulása óta rendszeresen részt vesznek rendezvényein, ismerik célkitűzéseit. 

 

 

_____ . _____

 

 

 

 


vissza