AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi  bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája a Dunaferr Lőrici Hengermű Kft-nél.

 

A fémipari tevékenységet folytató vállalatnál 400 főt foglalkoztatnak. A munkavállalók 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak. A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A bizottság a munkáltatóval való együttműködést rendszeresnek értékeli. Ennek kiemelt területe a munkáltatói döntések előkészítésében való részvételük.

A munkavédelmi bizottságnak van kapcsolata a munkavédelmi hatósággal, esetenként konzultálnak velük.

 

A bizottság kidolgozott ügyrendje szerint dolgozik. Üléseiket alkalomszerűen tartják.

A bizottság napirendjei között legfontosabbnak a következőket tartják:

-         gépek, berendezések üzembe állítása,

-         az egyéni védőeszközök biztosítása és azok használata,

-         a balestek megelőzésével kapcsolatos kérdések.

 

A bizottság úgy értékeli, hogy munkájuk feltételeit a munkáltató megfelelően biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzések feltételei biztosítottak. Ellenőrzéseket alkalomszerűen tartanak. Ellenőrzéseik kiemelt témája: az egyéni védőeszközök használata, gépek berendezések biztonsági állapotának ellenőrzése, és a balesetek megelőzésére szolgáló intézkedések végrehajtása.

 

A bizottság számára lehetőség van arra, hogy részt vegyenek a munkáltató döntéseinek előkészítésében. Ez az új technológia bevezetésével, a munkavédelmi oktatással kapcsolatban valósult meg.

 

A munkavédelmi bizottság két alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól, mindkét esetben az egyéni védőeszköz ellátással foglalkoztak.

 

A munkavédelmi képviselők intézkedés kezdeményezésének formáját meghatározták az együttműködési megállapodásban. Több alkalommal kezdeményeztek intézkedést:

-         védőberendezések javítása, pótlása,

-         közlekedési körülmények javítása,

-         szociális létesítmények felújítása,

-         egyéni védőeszközök biztosítása, használata.

 

A munkabaleset bekövetkezéséről a munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot. A munkavédelmi képviselők csak esetenként vesznek részt a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában. A csak  kisebb sérülésekkel járó balesetek kivizsgálásában nem vesznek részt. Például, nem a kijelölt útvonalon közlekedők esetében (bokaficam), vagy a nem kellő figyelemmel történő munkavégzés esetén (kezére üt valaki).

A munkavédelmi képviselő munkabaleset kivizsgálásban való részvétele alkalmával esetenként előfordult vita a munkáltatóval a balesetet előidéző okok megítélésében. Például, ujj törésnél a munkáltató azt állapította meg, hogy a munkavállaló nem kellő figyelemmel végezte munkáját (betette a lyukba az ujját és rácsúszott az ék). A kivizsgálás során a képviselő bebizonyította, hogy nem volt megfelelő szerszám a munka elvégzésére. A képviselő nem tüntetett fel a munkabaleseti jegyzőkönyvben külön véleményt, mert a munkáltató elfogadta érvelését.

 

A munkavédelmi bizottság  gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató szabályozásával kapcsolatban. Részt vettek a szabályozás kidolgozásában, ennek során rész-egyetértéseket is gyakoroltak. Előfordultak viták is:

-         A munkavédelmi bizottság megtárgyalta különféle területeken a munkavédelmi sisak használatát. A munkavállalók érvelésével a bizottság sem értett egyet, de őket képviselve a paritásos bizottság elé vitte az ügyet. Ott a munkáltató érvelése nyert és kötelező lett a sisak használata az egész gyár területén.

 

-         A munkáltató pamutpóló használatát biztosította védőruhaként. A munkavállalók kérték, hogy flaneling használatát biztosítsák. Megállapodás született, hogy mind kettő használata elfogadott.

 

A bizottság részt vesz a vállalati szabályozás évenkénti rendszeres, vagy szükség szerinti felülvizsgálatában, a módosítások kidolgozásában.

 

A munkavédelmi képviselők jogaik gyakorlásának feltételeit az együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselőknek lehetőségük van arra, hogy az internetet használhassák.

 

A képviselők törvényben előírt képzését – arra feljogosított intézmény közreműködésével – végrehajtották. A szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkavédelmi képviselő munkajogi védettségét a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza. Munkajogi védettséggel kapcsolatos eljárásra eddig nem került sor.

 

 

A vállalatnál létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet. A testület létrehozását a munkáltató kezdeményezte.  Létszáma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírtaknak megfelelően titkos szavazással választották meg. Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai:

-         Ügyvezető Igazgató általános helyettese,

-         Munkavédelmi Vezető.

 

A paritásos munkavédelmi testület ügyrendjének kidolgozása folyamatban van. Ebben a tervezet szerint kitérnek az elnöki tiszt gyakorlására, az elnöklési és működési rendre.

 

 

A paritásos testület eddig egy alkalommal ülésezett. A munkavédelem szempontjából szükséges intézkedéseket tárgyalták meg. Állást foglaltak a munkavédelmi szabályzat tervezetéről.

 

A munkavédelmi bizottság a munkája feltételeivel elégedett. Tevékenységük eredményét tekintve elismerik, hogy még sokat kell tanulniuk a hatékonyabb képviselői munka végzéséhez.

 

Az Alapítvány rendezvényein való részvételre lehetőségük van és azokkal elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

_____ . _____

 

 

 


vissza