AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület a Budapesti Elektromos Művek Rt-nél.

 

 

Az áramszolgáltató részvénytársaság 1896 főt foglalkoztat.

9 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A hosszas munkával előkészített együttműködési megállapodás nem lépett hatályba. A megállapodásról lefolytatott tárgyalásról felvett emlékeztető tartalmazza a munkáltató és a munkavédelmi bizottság együttműködésének kérdéseit.

 

A munkavédelmi bizottságnak a munkáltató megfelelő hatáskörrel felruházott megbízottjával való együttműködése rendszeres. A munkáltató megbízottja segíti és szorgalmazza a munkavédelmi képviselet tevékenységét.

 

A bizottság döntési folyamatban való részvétele „követő” módban valósul meg. Hiányolja a bizottság a munkavédelmi hatóságokkal való kapcsolatot. Nem kapnak tájékoztatást időben a hatósági ellenőrzésekről.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozta ügyrendjét, tevékenységét annak megfelelően végzi. Üléseit az eseményektől függően, de legalább félévenként tartja. A bizottság ülésein az utóbbi időben elsősorban munkaszervezési kérdések szerepeltek.

 

A bizottság munkájának feltételei az emlékeztetőben foglaltak szerint biztosítottak.

 

A képviselők egyénileg „direkt” ellenőrzéseket nem végeznek, az általuk tapasztalt hiányosságokat napi rendszerességgel szóvá teszik. Minden régióban működnek megválasztott képviselők, akikkel a bizottság elnökének helyettese rendszeresen találkozik.

 

A munkáltatói döntések előkészítésében való bizottsági részvétel nem valósul meg, mivel hiányzik a munkáltató részéről az előzetes tájékoztatás.

Tájékozódási jogával a munkavédelmi bizottság több alkalommal élt. A tájékozódási igény elsősorban a munkaszervezéssel kapcsolatban merült fel. A munkaszervezési kérdések lényegesen érintik a munkabiztonságot, illetve a képviselői szervezet struktúráját.

 

Intézkedés kezdeményezésre a bizottság szintjén két alkalommal került sor, határozat formájában. Erre azért volt szükség, mivel a felmerült kérdésben nem kaptak időben tájékoztatást.

A munkavédelmi képviselők egyéni kezdeményezés alapján bizottsági szinten tárgyalták:

-         -         a munkaruha, védőruha ellátás kérdéseit,

-         -         nyomkövető rendszer bevezetését és kezelését,

-         -         anyagtárolással összefüggő kérdéseket.

 

A munkabalesetek bekövetkezéséről az illetékes képviselő minden esetben tájékoztatást kapott. A képviselők minden esetben részt vettek munkabaleset kivizsgálásban. A kivizsgálások során a munkáltató képviselője és a munkavédelmi képviselő között nem volt vita az okok megállapításában és a szükséges intézkedésben. Ennek megfelelően a képviselők külön véleménye munkabaleseti jegyzőkönyvben nem került feltüntetésre.

 

A munkáltatói szabályozás kidolgozásában a munkavédelmi bizottság részt vett. Észrevételeiket a munkáltató figyelembe vette. Egyetértésük alapján lépett hatályba a vállalati munkavédelmi szabályozás.

 

A munkáltatónál nem készült munkavédelmi program.

 

A munkavédelmi képviselők munkafeltételei az emlékeztető szerint biztosítottak. A képviselők előírt képzése, továbbképzése megtörtént, arra feljogosított intézmény által.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével kapcsolatban az eljárási kérdést nem rögzítették, ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

Munkavédelmi paritásos testületet mind ez ideig nem hoztak létre, ennek alapvető oka, hogy a munkáltatónál a közeljövőben nagy arányú átszervezés várható.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy a részvénytársaságnál javultak a munkavédelmi eredmények. A bizottság több esetben szorgalmazta a kockázatértékelések elvégzését, ilyen  munka jelenleg is van folyamatban.

A bizottság elégedett a munkáltató által biztosított munka feltételeivel.

Ismerik az Alapítvány tevékenységét, rendezvényein esetenként vesznek részt. Összességében elégedettek az Alapítvány rendezvényeivel. Az Alapítvány munkájának fejlesztésével kapcsolatban egyelőre nincsenek javaslataik, de ha lesz, azt a későbbiekben jelezni fogják.

 

 

____.____

 

 

 


vissza