AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

Egy nagyvállalat kontra Munkavédelmi Bizottság

 

Egy nagyvállalat Munkavédelmi Bizottságának egyik tagját 2004-ben több, harcos kimenetelű intézkedését követően le akarták váltani művezetői beosztásából és át kívánták helyezni egy másik munkaterületre. Ehhez a vállalat vezetése hivatalosan a bizottság előzetes egyetértését kérte. A testület ismerve képviselőtársuk tevékenységét és a vezetőivel folytatott viták tartalmát, okát, a fenti intézkedésekhez nem adta hozzájárulását. A vállalat indoklásában természetesen nem jelent meg okként a képviselői tevékenység „megtorlása” de ez a testület tagjai előtt teljesen nyilvánvaló volt. Hivatalosan munkaszervezési intézkedésekkel, korszerű technológia bevezetésével indokolták elképzelésüket. Többszöri belső egyeztetést követően a vállalat munkaügyi perben akarta megváltani a Munkavédelmi Bizottság egyetértési jogosultságát. Elsőfokú eljárásban a bíróság a felperesnek, vagyis a vállalatnak az igazát látta bizonyítottnak. A bizottságot a peres eljárásban a szakszervezet jogásza képviselte, akinek tanácsára fellebbezést nyújtott be a testület. A több mint egyéves tárgyalás sorozatot követően a másodfok második tárgyalásán kihirdetett ítéletben bíróság úgy ítélte meg, nem látja megalapozottnak és helytállónak a vállalat indokait, bizonyítékait és az alperes „győzelmét” hirdette ki. A képviselő azóta is a cégnél dolgozik igaz egy másik munkaterületen. Az új választások alkalmával nem indult jelöltként, természetesen megviselte a hosszan elhúzódó eljárás de az volt a véleménye, hogy ezt nem csak önmagáért csinálta végig, talán az ország valamennyi munkavédelmi képviselője érdekében is.


vissza