A Munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai

(Mvt. 57. §)

 

 

 

Sor

szám

 

feladat

 

joghely

jellege

(kötelező

vagy célszerű)

 

módja

 

mb. szaktev.*

1

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat**

Mvt. 21. § (3) bek.

kötelező

elvégzése

 

XX

2

időszakos biztonsági  felülvizsgálat***

Mvt. 23. § (1) bek.

kötelező

elvégzése

X

3

Soron kívüli ellenőrzés

Mvt. 23. § (2) bek.

kötelező

közreműködés

XX

4

mentési terv készítés

Mvt. 45. § (1) bek.

kötelező

közreműködés

 

5

megelőzési stratégia (mb. tartalom)

Mvt. 54. § (1) bek. g) pont

kötelező

kidolgozás

XX

6

kockázatértékelés

Mvt. 54. § (2) bek.

kötelező

közreműködés

XX

7

munkavédelmi oktatás

Mvt. 55. §

kötelező

közreműködés

 

8

egyéni védőeszköz juttatás belső rendje

Mvt. 56. § és

65/1999. (XII. 22.) EüM r. 5. §

kötelező

meghatározása

XX

9

munkabalesetek kezelése

Mvt. 64. §

kötelező

kivizsgálása

 

10

súlyos m.baleset

+ tömeges mb. kezelése

Mvt. 65. § (2) bek.

kötelező

kivizsgálása

X

11

robbanásvédelmi vizsgálat****

3/2002. (III. 11.) FMM-ESZCSM e. r. 4. § (8) bek., 9. § (1) bek.

kötelező

lefolytatása

X

12

robbanásvédelmi dokumentáció****

kötelező

elkészítése

X

13

bizt.-i és egészségvéd. koordinátor*****

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM e. r. 14. §

kötelező

ellátása

X

14

munkaeszköz ellenőrző felülvizsgálata

14/2004. (IV. 19.) FMM r. 4. § (1) bek.

célszerű

közreműködés

megbízott személy

15

munkaeszköz időszakos ellenőrző felülvizsgálata

14/2004. (IV. 19.) FMM r. 5. § (1) bek.

célszerű

közreműködés

megbízott személy

16

ismételt használatbavételi vizsgálat

14/2004. (IV. 19.) FMM r. 6. §

kötelező

elvégzése

X

17

bányászati mbizt. szaktev-ek

1993: XLVIII. tv. 50/A. § (2) bek. b) pont

kötelező

elvégzése

X

18

egyéb mbizt. szaktev-i feladat

jövőbeni

kötelező

közreműködés

X

19

munkaalkalmassági vizsgálatok nyilvt.

33/1998. (VI. 24.) NM r.

célszerű

közreműködés

 

20

munkáltatói mv. rendel-kezések (szabályozás)

Mvt. 2. § (3) bek., 48. §

célszerű

előkészítése

 

21

munkáltatói munkavédelmi ellenőrzés

Mvt. 54. § (7) bek. b) pont

célszerű

lefolytatása

 

22

összehangolás

Mvt. 40. § (2) bek.

célszerű

előkészítés

+ végrehajtás

 

23

rendkívüli helyzetek kezelése

Mvt. 42. § d-e) pontok, 54. § (7) bek. c) pont

célszerű

 közreműködés

 

24

foglalkozás-eü. szolgáltatások

teljesítésével kapcsolatban

Mvt. 58. §

célszerű/köte-lező

együttműködés

 

25

munkáltató egyéb mv-i tájékoztatási kötelezettsége

vh-i rendeletek

célszerű

közreműködés

 

26

mv. képviselettel

(munkavállalókkal)

együttműködés

Mvt. 62. § és 73. §

célszerű

előkészítés

 

27

paritásos mv. testületben részvétel

Mvt. 70/B. § (4) bek.

kötelező

képviselet

 

28

egyéb munkáltatói mv. feladatok (napi rutin)

mv-re vonatkozó szabályok

célszerű/köte-lező

végrehajtás

 

29

mv. hatósággal kapcsolat

Mvt. VII. fejezet

célszerű

végrehajtás

 

 

Budapest, 2005. február 3.

  * Az üres rovatok (spec. személyi feltétel hiánya) esetén eljárhat az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. melléklet 4. pontja szerint a természetes személy munkáltató (vagy kijelölt munkavállalója), XX= m.eü.szaktev. is

** üzembe helyezés, újraindítás, áttelepítés esetén

*** szakirányú alapképzettség szükséges

**** legalább Kf. tűzvédelmi szakképesítésű közreműködése is feltétel

***** tervező v. kivitelező is elláthatja mv. szakképzettség esetén