A Munkavédelmi Szabályzat módosítása a MÁV ZRt-nél

 

 

 

 

Új Mvsz, új Helyi Függelékek!

2005. szeptember 1-jétől hatályos az új MvSz, mely információt a MÁV ZRt. 33/2005. sz. értesítőjében is megtaláljátok. Az „új” szabályzat kiadása részben a MÁV ZRt-nél eddig végrehajtott szervezeti átalakítások, illetve a 2004. május 1-jétől hatályos Munkavédelmi Törvény (Mvt.) módosítások miatt szükséges. Egy korábban megjelent írásomban utaltam rá, hogy az EU csatlakozásunk előtt „Brüsszel” bekérte az akkor Magyarországon hatályos Mvt-t és megállapította, hogy azt több, mint harminc pontban módosítani szükséges. A változtatások oka egyebek mellett, hogy a Munkavédelmi Érdekképviseletet magasabb szintre emeljék. Utóbbit a munkáltató figyelembe vette, így a Munkavédelmi Érdekképviselet tekintetében, de az MvSz egészében is hűen tükröződnek az EU elvárásai.

 

 Az új Munkavédelmi Szabályzat megjelenésével a MÁV ZRt. minden Munkavédelmi Képviselőjének feladata van. Feladatunk, hogy olyan MvSz Helyi Függelékkel összefüggésben gyakoroljuk egyetértésünket, mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést teljes mértékben kielégíti. A jogérvényesítésen felül az érdekérvényesítésnek szintén komoly szerepe van, hiszen nem mindegy, hogy a kolléganők, kollégák milyen körülmények között végzik munkájukat. Az említett feladat egyes gazdasági társaságoknál is jelentkezik. Amely munkáltatónál még közvetlenül az egyetértés gyakorlása előtt, különböző okok miatt megszűnik a képviselők (Munkavédelmi Bizottság) mandátuma, ott egy hivatalos feljegyzés szükséges közvetlenül a mandátum megszűnése előtt, melyben a Munkavédelmi Képviselők illetve Bizottság esetén az MvB közli a munkáltatóval, hogy az egyetértést az újonnan megválasztott képviselők vagy a megalakult Munkavédelmi Bizottság fogja gyakorolni. Így a munkáltató munkavédelmi feladatait ellátó személynek az újonnan megválasztott érdekképviselet elé kell terjesztenie a Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függeléket.

 

A tárgyalás előtt a képviselőknek vagy a bizottságnak rendelkeznie kell Munkavédelmi törvénnyel, MvSz és MÁV ZRt. Kollektív Szerződéssel, melyben a hideg és meleg környezetben történő munkavégzés feltételeit is rögzítették. Fontos továbbá, hogy az egyetértést a helyi alapszervezet és az üzemi tanács véleményének figyelembevételével gyakoroljuk. Az egyetértést bizottság esetén annak írásos felhatalmazása alapján az elnök aláírásával teszi hivatalossá. Ahol önálló képviselő vagy képviselők ténykednek, ott minden képviselő aláírása szükséges a HF kiadhatóságához. Mottó: „a munkavédelmi törvény és általában a munkavédelmi szabályozás munkásvédelmi jellegű, azaz a munkavállalói jogok érvényesítésének filozófiáján nyugszik”. Ezen idézetet is szem előtt tartva kell, érdemes végeznünk a vállalt feladatokat.

 

Jó egészséget, balesetmentes munkát kívánok minden kolléganőnek, kollégának.

 

Pék Károly Ágoston munkavédelmi képviselő