Beszámoló

a Bilbaoban 2005. december 14-15-én tartott értekezletekről

 

 

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség 2005. december 14-én közös értekezletet tartott az Igazgató Tanács és a fókuszpontok képviselőinek részvételével a 2007. évi munkaprogram megbeszélése céljából. Másnap délelőtt volt a fókuszpontok szokásos utolsó éves megbeszélése, amit délután egy részleges fókuszpont értekezlet követett, amelynek során a 10 új tagállam tájékoztatást kapott a 2006. évben zajló Kezdeményezés az egészséges munkahelyért program tervezett tevékenységeiről és módszereiről.

 

 

  1. Az egyesített ülésen részt vettek mind az Igazgató Tanács tagjai (kormányzat, munkáltatók, munkavállalók, EU Bizottság), mind a 25 tagállam fókuszpontjainak képviselői, valamint az Ügynökség munkatársai (összesen 83 fő). A főbb témák a következők voltak: a 2007. évre tervezett munkaterv ismertetése, és annak munkacsoportok keretében történő megvitatása; a  tájékoztató tevékenység homlokterébe helyezni kívánt elsőbbségi csoport meghatározása, valamint a 2008. évi Európai Hét témájának megbeszélése. A 2007. évi munkaprogram a 2004. novemberében elfogadott 2005-2008. évi gördülő programon alapul, de bizonyos változtatásokra lehet szükség az új közösségi munkavédelmi stratégia, illetve Bulgária és Románia várható csatlakozása miatt. Továbbra is fontos teendő a megelőzési kultúra kialakítása és megerősítése. Korábban indult és 2007-ben is folyó programok:  munkavédelem és gazdasági teljesítmény; EH 2006: fiatal munkavállalók munkavédelmi helyzete; Kezdeményezés az egészséges munkahelyért; EH 2007: váz- és izomrendszeri megbetegedések; Európai Kockázatfigyelő; éttermek és szállodák.

 

 

Külön megbeszélés tárgyát képezte az információgyűjtés/ellátás szempontjából elsőbbséget élvező csoport kiválasztása. Korábban speciális figyelmet szenteltek a nemek szerinti különbségeknek, illetve a csökkent (megváltozott) munkaképességű munkavállalóknak; jelenleg folyik adatgyűjtés a fiatal munkavállalók (EH 2006), az idősödő munkavállalók és a multikulturális munkaerő (Kockázatfigyelő) munkavédelmi problémáiról. A 2007. évi munkaprogramba hat javasolt csoport közül kellett egyet kiválasztani (esetleg mást javasolni). A kiválasztás alapját képezte az érintett munkavállalók száma, a (többféle) veszély okozta magas expozíció, a következmények súlyossága, valamint az, hogy az adott csoporttal eddig nem foglalkoztak, illetve azzal kapcsolatban kutatást nem végeztek. A hat csoport: ideiglenes munkaerő, telefonos tájékoztató központban dolgozók, takarítók, buszsofőrök, teherautó (kamion) sofőrök, vágóhídi dolgozók.

 

 

A témát csoportmunka keretében vitattuk meg. Öt csoport alakult (kormányzati, munkavállalói, munkáltatói, Ügynökség és EU Bizottság), amelyeknek a prioritási csoport mellett a 2008. évi Európai Hét témájáról is ki kellett alakítaniuk álláspontjukat.  A prioritási csoport tekintetében az öt csoportban meglehetősen vegyes kép alakult ki, úgy tűnik, általában az ideiglenes munkaerő és a takarító munkások jelentenek problémát és nagy létszámú, különösen veszélyeztetett csoportot.

 

 

A 2008. évi EH témája mindenképpen a kockázatbecslés lesz, a tájékoztatást elsősorban a közép- és kis-, sőt mikrovállal-kozásokra kell koncentrálni. Különös súlyt kell fektetni az új kockázatokra, azok felmérésére és megelőzésére kell módszereket adni. A tájékoztató anyagokat az Ügynökség készíti, 20 nyelven.

 

 

 

  1. A december 15-i délelőtti ülés a 2005. évi utolsó szokásos fókuszpont értekezlet volt, 25 tagállam részvételével. Ezen elsőként az Ügynökség igazgatója ismertette a korábbi időszakról (2005. március – október) készült beszámoló óta történt fejleményeket. Ezen belül szó esett a 2005. és 2006. évi ügynökségi támogatásról, a hálózati partneri kapcsolatok további bővítéséről az Európai Unión belül és azon kívül, az Európai Építőipari Biztonsági Fórumról, a kommunikációs terv kialakításáról és megvalósításáról, a munkavédelmi információk Interneten történő szolgáltatásáról, az Ügynökség webterületének további fejlesztéséről, a 2005. évi Európai Hét eseményeiről, az új megelőzési politikáról és stratégiáról, a kockázatfigyelőről, a két működő témaközpontról (környezet, kockázatfigyelő), valamint személyi és pénzügyi kérdésekről. (Az igazgató beszámolójából többek között kiderült, hogy az Ügynökség madárinfluenzával kapcsolatos adatkérésére csak a magyar és a svéd fókuszpont adott tájékoztatást.)

 

 

Külön előadáson ismertették a kockázatfigyelő (KF) célját, szerepét, valamint az eredményeket bemutató honlapot. A KF célja általános áttekintést adni az európai munkavédelmi helyzetről (nem országok összehasonlítása!), rávilágítani a várható trendekre és következményekre, meghatározni az újonnan felmerülő kockázatokat, és összegyűjteni az azokra vonatkozó információkat és a lehetséges megelőzési módokat. A program megvalósítása négy lépésben történik: adatgyűjtés, elemzés, terjesztés, megvitatás (szemináriumok, szakértői csoportok keretében).

 

 

Az új kockázat fogalom valójában több esetet jelöl: új eljárások, technológia, újfajta munkahely, illetve társadalmi vagy szervezeti változás által előidézett, korábban ismeretlen kockázat, vagy régóta fennálló, de a társadalom vagy közönség által csak újabban kockázatnak tekintett körülmény, vagy korábban is létező, de új tudományos eredmények miatt csak most azonosított kockázat. A kockázatfigyelő témaközpont részletesen kidolgozott weblapon ismerteti az adott kockázattal kapcsolatos kutatási eredményeket, ismereteket és a megelőzést szolgáló megoldásokat. A 2005. évi témák között szerepelnek a kémiai és biológiai kockázatok, valamint a fiatal munkavállalók (a 2006. évi Európai Hét előkészítéseként), 2006-ban téma lesz a rezgés, bőrbetegségek és bőrexpozíció, az ultraibolya sugárzás, valamint a biológiai hatóanyagok, beleértve a világméretű járványokat (vö. madárinfluenza), és feldolgozzák a migráns munkavállalókkal foglalkozó szakirodalmat.

 


A 2006. évi Európai Munkavédelmi Hét központi témája a fiatal munkavállalók munkahelyi biztonsága és egészségvédelme lesz. Az Ügynökség koordinálja az egyes tagállamokban decentralizáltan folyó kampányokat, és készíti és adja a 20 nyelven készülő tájékoztató anyagokat. A kampányokat a fókuszpontok hirdetik meg és bonyolítják le, cél a kockázatok tudatosítása és a helyes  gyakorlat elősegítése, különös hangsúllyal az oktatáson és képzésen, illetve a fokozott védelmen a munkába állás első percétől kezdve. A célcsoportok egyrészt a fiatal munkavállalók és munkaadóik, másrészt az iskolák, főiskolák, szakmunkásképző intézmények. A kampányanyagok (külön weblap, plakátok, brosúrák, egy online magazin, interaktív internetes oldalak, sajtócsomag stb.) a fiatalok számára vonzó, érdekes formában készülnek.

 

 

A 2006. évi Európai Hét menetrendje némileg eltér a tavalyitól, amennyiben később indul és átnyúlik a következő évre:

- A kampány-partnerek találkozója Brüsszelben: 2006. tavasz

- Nyitórendezvény (EU 25): 2006. június 19.

- Európai Hét: 2006. október 23-27.

- Zárórendezvény Bilbaoban: 2007. március.

 

 

Kis mértékben változik az Ügynökség támogatási rendszere. A 2004. évi támogatás felhasználását, illetve hasznosulását egy független cég értékelte, amely levonta a tanulságokat és ajánlásokat fogalmazott meg. Radikális változások egyelőre nem várhatók, a cél az addicionalitás fokozása, azaz olyan termékekre és tevékenységekre kell a támogatást fordítani, amelyek e támogatás nélkül nem jöttek volna létre. Az Ügynökség külön Extranet területet hoz létre a támogatás felhasználásával kapcsolatos tagállami tapasztalatcserére, egyúttal megpróbálja tisztázni és részletesen megfogalmazni a megtéríthető költségek körét, valamint az egyéb kritériumokat és  technikai részleteket.

 

 

Az Ügynökségi részesedést a tavalyi 70%-ról 80%-ra emelik, és a pályázható tevékenységek között az Európai Hét és a weblap fejlesztése mellett harmadik elemként megjelenik – a 10 új tagállamban – a Kezdeményezés az egészséges munkahelyért program. A társfinanszírozás rendszere és feltételei (lévén EU előírások) gyakorlatilag változatlanok. Változatlanul problémát jelent a max. 50%-os alvállalkozói rész, amely magában foglal minden beszerzést és egyedi megbízást is. Az Ügynökség által 2006-ban biztosított teljes keret 940.000 € az EU 25-nek + 360.000 € a 10 új tagállamnak. Az igényelhető maximális támogatási összeg országcsoportonként változik, Magyarország esetében mindkét kategóriában 40.000 €. Egyszerűsödik a beszámolási rendszer, egy éves jelentést kell készíteni (korábban külön beszámoló készült a támogatott tevékenységekről, illetve általában a Fókuszpont éves működéséről). Az Ügynökség listába foglalja a támogatás felhasználásáról készülő beszámolóhoz szükséges dokumentumokat és mellékleteket. A 2006. évi támogatás igényléséhez szükséges ismertetőt és űrlapokat az Ügynökség 2006. elején juttatja el a fókuszpontokhoz.

 


3.   A december 15. délutáni értekezleten a Kezdeményezés az egészséges munkahelyért elnevezésű programról kapott tájékoztatást a 10 új tagállam. Az Ügynökség munkatársa ismertette az ez ügyben október 13-14-én Varsóban tartott szeminárium főbb történéseit (a kampány nevének megváltoztatása, kommunikációs stratégia, az EuroInfoCenter-ek bevonása). Jelenleg folyik az eszközök és dokumentumok kidolgozása és véglegesítése.

 

A tagállamoknak (fókuszpontok) meg kell határozniuk lehetséges partnereiket és a célközönséget (kis- és középvállalkozások), a szemináriumok tartalmát és helyét, valamint a kampány során igénybe vehető médiumokat (az ezekre vonatkozó előzetes információkat az Ügynökség már korábban begyűjtötte), néhány országnak kell még pontosítania (Magyarországnak nem). Az egyes országok nemzeti programját 2006. január végén véglegesítik, ugyanekkorra várható a szövegek elkészülte és adaptálása. A szervező cégre EU tendert írnak ki, a szerződéskötés várható ideje 2006. február vége. Az Ügynökség speciális weblapot készít 13 nyelven (bolgárul és románul is; március vége); kampányanyagok 10 nyelven (március vége); a szeminárium-sorozat megtervezése (Ügynökség, fókuszpont, vállalkozó: március vége); indító értekezlet (Ügynökség, fókuszpont, vállalkozó: április eleje). Hivatalos indítás áprilisban (pl. április 28-ával összekötve – a munkabalesetben elhunytak napja).

 

 

Budapest, 2006. január 2.

 

 

                                                                                              Gádor János