A MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEI

(2004. októberi állapot)

 

 

1.     1.     AGRÁR MUNKAADÓI  SZÖVETSÉG (AMSZ)

Az Agrárkamara jogutódaként 1995 júniusában alakult. Tagjai szakmai szövetségek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, oktató és továbbképző intézmények, agrár kutató-fejlesztő helyek, egyetemek, vízgazdálkodási társulatok, agrártermelők regionális szervezetei, önfoglalkoztató vállalkozók és gazdák, farmerek.

Tagjai az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, annak szakfórumainak és szakbizottságainak, valamint a tárcaszintű Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanácsnak és szakbizottságainak.

Tagjai a Magyar Munkaadók Nemzetközi Együttműködési Szövetségének. Kapcsolatot tartanak az EU mezőgazdasági termelőinek (farmereinek) szervezetével a COPA-val és annak szakosított munkaadói szervezetével a GEOPA-val.

         Dr. Kőrösi Imre (elnök), Dr. Szabadkai Antal (főtitkár)

         Union of Agrarian Employers

         Cím: 1091 Budapest, Üllői út 47-49. (222. szoba),

         Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 223.

         Telefon/fax: 215-1370, e-mail: amszeln@yahoo.com

         Honlap: www.amsz.hu

 

 

2.     2.     ÁLTALÁNOS FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETEK ÉS KERESKEDELMI TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (ÁFEOSZ)

Az 1949-ben alakult SZÖVOSZ   (Szövetkezetek Országos Szövetsége)

jogutódaként jött létre 1990-ben. Alapvető célja mind a szövetségi, mind pedig a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme, gazdasági tevékenységük közös anyagi eszközökkel történő előmozdítása, továbbá nemzetközi kapcsolatok ápolása. Az ÁFEOSZ országos társadalmi, gazdasági, vállalkozói, munkaadói, érdekképviseleti és mozgalmi szervezet, amelyhez a csatlakozás önkéntes.

Tagszervezetei 17 önálló jogú megyei szövetséget hoztak létre. Az országos szövetség érdekkörébe több mint 2100 áfész, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó (szövetségi tagok) tartozik; 62 iskolaszövetkezeti csoport – önálló jogi személyiség nélkül – az áfészek keretében működik.

Az ÁFEOSZ-hoz tartozó munkáltatók és vállalkozások a Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás; a Feldolgozóipar; az Építőipar; a Kereskedelem, járműjavítás; a Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; Pénzügyi tevékenység; Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás; Oktatás; és az Egyéb közösségi személyi szolgáltatás nemzetgazdasági ágakban, illetve 42 nemzetgazdasági alágazatban fejtik ki tevékenységüket.

Tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak és az Országos Szövetkezeti Tanácsnak. Részt vesz az OÉT szakfórumaiban és szakbizottságaiban, ahol képviseli a lakásszövetkezetek és vállalkozásaik, valamint a takarék-szövetkezetek és vállalkozásaik érdekképviseletét is. Teljes jogú tagja a Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetségnek. (További tagok: OKISZ, IPOSZ, KISOSZ.)

A 2003. évre – együttesen több kereskedelmi munkáltatói szövetséggel – ágazati bérmegállapodást írt alá a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével.

Nemzetközi kapcsolatai: Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége; Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Európai Regionális Gyűlés; Fogyasztási Szövetkezetek Nemzetközi Szervezete; Európai Fejlesztési Munkabizottság; Co-op Network Scandinavia; Európai Unió Fogyasztási Szövetkezeti Szervezeteinek Szövetsége és a Folklórszövetségek Nemzetközi Szövetsége. Tagjai az 1999. január 28-án alakult Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködés Szövetségének.

         Bartus Pál (elnök), Dr. Zs. Szőke Zoltán (főtitkár)

National Federation of General Consumer Cooperatives and Business Associations Co-Op Hungary

         Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 14.

         Telefon: 311-5036, Telefon/fax: 331-0582, e-mail: afeosz@afeosz.hu

         Honlap: www.afeosz.hu

 

 

3.     3.     IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ)

Az IPOSZ mintegy 120 éves múltra visszatekintő szövetség. Tagszervezeteinek száma 280, taglétszáma mintegy 50-60 ezerre tehető. A tagszervezetek túlnyomó része (229) általános ipartestület, amelyek megyeszékhelyen és nagyobb településeken működnek; országos hatáskörű szervezetek egy, vagy több szakmát összefogva (31); és megyei és budapesti szövetségek (2). Tevékenységüket elsősorban az építőiparban, szolgáltató ágazatban, taxi és közúti szállítás, nagykereskedelem-kiskereskedelem, szálláshely szolgáltatás, vendéglátás területén fejtik ki, de jelen vannak más ágazatokban is. Az IPOSZ a legnagyobb magántulajdonosokat tömörítő mikro-, kis- és középvállalkozások érdekképviseleti szervezete.

Tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, annak szakfórumainak és szakbizottságainak. Teljes jogú tagja a Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetségnek.

Széleskörű külföldi és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Aktívan bekapcsolódtak az UEAPME tevékenységébe, tagja a Nemzetközi Iparuniónak, a Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködési Szövetségének és az északi és balti országokat tömörítő Hanza Parlamentnek. Folyamatos kapcsolatot tart az Európai Fémipari Unióval és az Európai Építőipari Szövetséggel.

         Szűcs György (elnök)

         National Association of the Industrial Corporation

         Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.

         Telefon: 269-2946, Telefax: 269-2957, e-mail: szucs@iposz.hu

Honlap: www.iposz.hu

Újság: Iparos Újság, IPOSZ HÍRADÓ

 

 

4.     4.     KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEK-KÉPVISELETI SZÖVETSÉGE (KISOSZ)

Első jogelődje 1904-ben jött létre, mely 1947-ben vette fel véglegesen jelenlegi elnevezését. Képviseli a kereskedelem és a vendéglátás területén működő mikro, kis- és középvállalkozásokat a szociális párbeszéd intézményrendszerében. Kezdeményezője volt 2002-ben a kereskedelem, illetve a vendéglátás és turizmus területén az Ágazati Párbeszéd Bizottságok létrehozásának, melynek előkészítéseként együttműködési megállapodást kötött az abban résztvevő munkaadói szervezetekkel. Szintén együttműködési megállapodást kötött a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (GKM) a tagságot alkotó vállalkozások szakmai irányítása alapján, az Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal (FMM) a szakképzés, szociális és munkahely-teremtési kérdésekben, a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalával.

Tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, annak szakfórumainak és szakbizottságainak. Részt vesz a megyei és regionális szintű munkaerőpiaci tevékenységben. Oktatóbázissal biztosítja a munkanélküliek munkaerőpiaci képzését az OKJ-ben szereplő szakmákban. A regionális szinten történő tevékenység megvalósítása érdekében 7 statisztikai régióban a KISOSZ megyei szervezetei regionális egyeztető fórumot működtetnek.

Teljes jogú tagja a Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetségnek.

Tagja a Magyar Munkaadók Nemzetközi Együttműködési Szövetségének.

         Dr. Antalffy Gábor (elnök)

         National Federation of Traders and Caterers

         Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 43.

Telefon: 342-5574, Telefax: 322-5299, e-mail: kisosz@axelero.hu

Honlap: www.kisosz.hu

 

 

 

 

 

5.     5.     MAGYAR IPARSZÖVETSÉG (OKISZ)

Az ipari szövetkezetek első központja, az Iparosok Országos Központi Szövetkezete 1920-ban alakult. 1948-ban rendeleti úton hozták létre az Országos Kisipari Szövetkezetet (OKISZ). A hetvenes években jött létre az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa, majd az Ipari Szövetkezetek Országos Szövetsége. A rendszerváltást követően 1992-ben, az átalakulási és privatizációs folyamatokra reagálva jött létre a Magyar Iparszövetség (OKISZ).

Az OKISZ az ipari szövetkezetek, továbbá a különböző társasági formában működő kis- és középvállalkozások gazdasági érdekképviseletét ellátó szervezet, ahol a gazdálkodási forma szerinti megoszlása alapján ma az ipari szövetkezetek részaránya 30 %, a Kft-ké 44 %, a többi vállalkozásé mintegy 17 %, az egyéni vállalkozások részaránya 9 %.

Az OKISZ tagszervezeteinek fő szerveződési területei a gépipar, vegyipar, könnyűipar, építőipar és a szolgáltatás. 22 területi, illetve szakmai szövetség és 6 társult szakmai érdekképviseleti szövetség tartozik hozzájuk. A szervezetek mintegy 32 %-a Budapesten, a többi vidéken működik.

Tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, annak szakfórumainak és szakbizottságainak. Tagja a Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetségnek és a Kis- és Középvállalkozói Szövetségnek. Részt vesz a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége munkájában. Tagja a Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködési Szövetségének (2003-tól) és az EU-Vállalkozás Általános Igazgatósága által fenntartott Partnerkereső adatbázisnak. A Magyar Iparszövetségben működik 2001-től a SCOPE projekt keretében létrehozott Európai Hálózati Fejlesztési Iroda.

Érvényes kollektív szerződésük van az Autonóm Szakszervezetek Szövetségével.

Hörömpöly László (elnök)

         Hungarian Industrial Association

         Cím: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.

         Telefon: 343-5181, Telefax: 343-5521, e-mail: okisz@okiszinfo.hu

         Honlap: www.kisosz.hu

 

 

6.     6.     MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (MOSZ)

Jogelődje, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa 1967-ben alakult. Az 1989-ben megalakult MOSZ kinyilvánította nyitottságát a szövetkezetek mellett a gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és egyéni mezőgazdasági termelők érdekképviseletének vállalására is. Gazdasági és munkaadói érdekképviseleti szövetség, amelynek keretében országos és ágazati érdekek képviseletét látja el. 960 nyilvántartott közvetlen tagszervezete van, közvetett, illetve kapcsolódó szervezeteink száma 2380. Ezek a szervezetek adják a mezőgazdasági árutermelés kb. 50 százalékát, közvetlen tagjai által foglalkoztatják az ágazat munkavállalói közel felét, mintegy 48 ezer főt. A MOSZ képviseli a szövetkezetek kb. 300 ezer tagjának, illetve a tag társaságok további mintegy 100 ezer tulajdonosának vállalkozói, tulajdonosi érdekeit.

A MOSZ alapszabályi felhatalmazás alapján 2003. augusztus 12-én mezőgazdasági ágazati kollektív szerződést kötött a MEDOSZ-szal. A kollektív szerződés a MOSZ közvetlen tagjaira és azok alkalmazottjaira terjed ki.

Tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, annak szakfórumainak és szakbizottságainak.

Mivel tagszervezeteinek jelentős része – közel hétszáz –szövetkezet, a MOSZ részt vesz a szövetkezeti mozgalom szervezetei munkájában. Alapító tagja az Országos Szövetkezeti Tanácsnak.

A mezőgazdasági termelők érdekképviseleti szervezeteként tagja a Mezőgazdasági Termelők Nemzetközi Szövetségének (IFAP), valamint az Európai Mezőgazdasági Szövetségnek (CEA). A Phare program támogatásával egyre szorosabb munkakapcsolatokat épít ki az Európai Unió mezőgazdasági termelőit, vállalkozóit képviselő COPA-val illetve a mezőgazdasági szövetkezetek uniós szövetségével, a COGECA-val. A MOSZ a Magyar Munkaadók Nemzetközi Együttműködési Szervezete (CEHIC) alapító tagja. Ezen keresztül kapcsolódik a Munkaadók Nemzetközi Szövetségéhez (IOE), az Európai Munkaadói Szövetséghez (UNICE). A MOSZ képviselői rendszeresen részt vesznek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) éves közgyűlésének munkájában. Tagja az Európai Unió Mezőgazdasági Szakmai Szervezetei Munkaadói Csoportjának, a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének (SZNSZ) illetve az SZNSZ Mezőgazdasági Szervezetének (ICAO), továbbá a Nemzetközi Raiffeisen Szövetségnek (IRU).

         Nagy Tamás (elnök), Horváth Gábor (főtitkár)

         National Federation of Agricultural Cooperators and Producers

         Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.

         Telefon: 332-5515, Telefax: 353-1999, e-mail: mjancso@mosz.tvnet.hu

         Honlap: www.mosz.net.hu

         Újság: HÍRLEVÉL (MOSZ)

 

 

7.     7.     MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (MGYOSZ)

1998. július 23-án a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Magyar Munkaadói Szövetség fuzionálásából jött létre. Az eredetileg 1902-ben alapított és 1948-ban feloszlatott Gyáriparosok Országos Szövetsége több mint 40 év szünet után 1990-ben kezdte meg ismét működését. A szövetség célja a gazdaságban kialakult magántőke megjelenítése, hatékony szerepvállalásának elősegítése és a kívánatos gazdasági és tulajdonszerkezet kialakítása volt. Elsősorban a hazai nagyipari nagytőkés körök érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetévé vált.

A Magyar Munkaadói Szövetség a Magyar Gazdasági Kamara (1990) jogutód szervezete volt. A szövetség rugalmasan kívánt tág teret biztosítani a tagok sokszínű gazdasági és munkaadói érdekeinek kifejezésére és képviseletére. Szorgalmazta a munkaügyi kapcsolatok fejlesztését, elősegítette a vállalati és középszintű munkaügyi megállapodások, kollektív szerződések elterjedését. Az egyesülés előtt 10 ágazati kollektív szerződés volt a területükön érvényben.

Az Érdekegyeztető Tanács két alapító tagjának egyesülését követően az MGYOSZ a legnagyobb munkaadói érdekképviseletté vált. Célja olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység ellátása, amely a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását segíti, és megteremti a Magyarországon működő tőke képviseletét is. Tagjai között közvetlen tagsággal rendelkező vállalkozások, illetve szakmai szövetségek és regionális, megyei szervezetek találhatók. Az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatás valamennyi területéről mintegy 6000 vállalkozást képvisel, amelyek több mint 1,2 millió munkavállalót foglalkoztatnak.

Tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, annak szakfórumainak és szakbizottságainak.

Az MGYOSZ kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, elsősorban a hasonló tevékenységű nemzeti szövetségekkel, így mindenekelőtt az olasz CONFINDUSTRIA-val, a német BDI-vel és BDA-val, az osztrák ÖVI-vel és a spanyol CEOE-vel. Az MGYOSZ által kezdeményezett és alapított Magyar Munkaadók Nemzetközi Együttműködési Szövetsége társult tagságot kapott az Európai Gyáriparos Szövetségek Szervezetében.

Széles Gábor (elnök), Wimmer István (főtitkár)

Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

Telefon: 474-2041, Telefax 474-2063, e-mail: wimmer@mgyosz.hu

Honlap: www.mgyosz.hu

Újság: Magyar Gyáriparos

 

 

8.     8.     STRATÉGIAI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (STRATOSZ)

1994-ben alakult, mint a stratégiai jelentőségű és közszolgáltató vállalatok országos gazdasági érdekképviselete.

A STRATOSZ országos szerveződés szerint működik, de folytatja a korábban megkezdett regionális és szakmai szervezeteinek kiépítését. 3 tagszövetsége és 36 gazdálkodó tagszervezete van. A foglalkoztatottak becsült száma a nemzeti aktív keresők 18 százaléka. Hozzájárulásuk a nemzeti össztermékhez 38 százalék.  12 nemzetgazdasági ágazatban fejti ki tevékenységét, ezek közül legjelentősebb a távközlés és informatika, a posta, a közúti és vasúti közlekedés, az általános közlekedés, energia és média.

1999-ben lett tagja az Országos Munkaügyi Tanácsnak. Ma tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, annak szakbizottságainak és szakfórumai közül az Európai Integrációs Tanácsnak és az Ágazati Tanácsnak.

A STRATOSZ a jelölt országok munkaadói szövetségei közül elsőként lett társult tagja a CEEP-nek, a közszolgáltató vállalatok európai szintű nemzetközi szövetségének. A szövetség mint megfigyelő, már több éve bekapcsolódott az ILO munkájába. A Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködési Szövetségén keresztül tagja az Európai Ipari és Munkaadói Szövetségek Uniójának (UNICE) és a BIAC-nak (az OECD országok ipari és üzleti tanácsadói bizottsága).

Jelentős nemzetközi tapasztalatai alapján felismerve, hogy a munkaadói szövetségeknek az európai integráció során jelentős további tömörülésen kell átesniük, 2000-ben együttműködési megállapodást kötött a VOSZ-szal, melynek értelmében a két munkaadói szövetség kölcsönösen belépett egymás szervezetébe, és tagként részt vesznek egymás munkájában.

Tóth István (elnök), Csuport Antal (ügyvezető igazgató)

National Association of Strategic and Public Utility Companies

Cím: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.

Telefon: 414-2184, Telefax: 414-2189, e-mail: stratosz@axelero.hu

Honlap: www.stratosz.hu

 

 

9.     9.     VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

1988. február 20-án alakult Vállalkozók Országos Szövetsége néven. Jelenlegi nevét 1998-ban vette fel, amikor érdekképviseletét kiterjesztette valamennyi vállalkozásra, jogi státusukra való tekintet nélkül. Az európai igényekhez igazodó szervezeti rendszert hozott létre: szakmai és regionális szervezeteket.

Több tucat szakmai érdekképviseleti szövetséggel kötött együttműködési megállapodást, ezek közül kiemelkedő a STRATOSZ-szal 2000. évben kialakított együttműködés.

Legfőbb törekvései közé tartozik a kis- és középvállalkozások európai csatlakozásra felkészítése, tőkeerejük, piacképességük növelése és a nagyvállalatok speciális igényeinek képviselete. Szinte valamennyi nemzetgazdasági ágban jelen vannak, ezek közül legjelentősebb a feldolgozóipar, az építőipar, a kereskedelem és járműjavítás. A tagság kétharmadát a közepes és nagyvállalkozások adják. A közvetlenül regisztrált egyéni és társas vállalkozások száma közel 8000, az itt foglalkoztatottak létszáma a nemzetgazdaság aktív keresőinek 26 százaléka. Tagszervezetein keresztül 462 munkahelyi és 1 ágazati (a sütőiparban országosan kiterjesztett) kollektív szerződéssel rendelkeznek.

1999-ben rangos kitüntetést alapított, melyet az „Év Vállalkozója díjat” elnyert vállalkozások képviselői vehetnek át.

Tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, annak szakfórumainak és szakbizottságainak.

1991-ben felvételt nyert az ILO-ba, az IOE végrehajtó bizottságába, aminek következtében az 1996-ban Budapesten rendezett Európai Regionális Találkozó házigazdája volt. A Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködési Szövetségén keresztül tagja az Európai Ipari és Munkaadói Szövetségek Uniójának (UNICE). Konkrét üzleti együttműködést alakított ki a szlovák, szlovén, román és ukrán területek gazdasági érdekképviseleteivel.

         Tolnay Tibor (elnök), Dr. Károlyi Miklós (főtitkár)

         National Association of Entrepreneurs and Employers

         Cím: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.

         Telefon: 414-2181, -82, -83, Telefax: 414-2180, e-mail: center@vosz.hu

Honlap: www.vosz.hu

         Újság: VOSZ HÍREK

 

 

PANYKÓ ANTAL – a Munkaadói Oldal Titkára

         Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

         Telefon: 472-8293, Telefax: 472-8294, e-mail:munkaado@fmm.gov.hu

 

 

 

-   X X X   -