AKTUÁLIS
HÍREK
TANÁCSKOZÁSOK

Érdekegyeztetés
Képviselői fórum
Rendezvények

JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESET BIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ

Választás
Oktatás, képzés
Működés
Együttműködés

KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
TAPASZTALATCSERE
KAPCSOLATOK
FÜGGELÉK

Legfontosabb hatályos jogszabályok
ILO egyezmények, ajánlások
Európai Szociális Karta

Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

Ki fizeti meg a szociálpolitika árát?


(Részlet)


Minden, magát minőséginek valló szociálpolitikának foglalkoznia kell a munkahelyi egészség- és biztonságvédelemmel is. A régi kockázatok helyett ugyanis állandóan újak jelentkeznek. Napjainkban a munkahelyi távolmaradások több mint 50 százaléka tudható be a stressznek, amely éves átlagban mintegy 20 milliárd eurós többletkiadást teremt. Az egészségügyi problémák összességében 500 millió munkanap kiesést jelentenek az Európai Unió gazdaságának. Szintén figyelemreméltó adat, hogy a jó egészségi állapotnak örvendő dolgozók 15-30 százalékkal keresnek többet rossz egészségű társaiknál. A munkahelyi egészségvédelemben azonban már számos jó gyakorlatot is kialakítottak, így például a Volkswagen vállalatnál. A cég külön “egészségmenedzsmentet” vezetett be dolgozói számára, amely harmonizál a gazdasági megfontolásokkal, és túlmutat a vállalatoktól megkövetelt szociális felelősségen. Az intézkedésekkel nemcsak a munkavállalók egészségi állapotán sikerült javítani, de elégedettségüket, s ezzel párhuzamosan munkamoráljukat is fokozták. Az intézkedéseknek köszönhetően a munkahelyi távolmaradások aránya jelentősen csökkent, s ezzel a vállalat mintegy évi 120 ezer eurós összeget takarított meg.(OFAKHT-hírlevél, 41. szám)


vissza