AKTUÁLIS
HÍREK
TANÁCSKOZÁSOK

Érdekegyeztetés
Képviselői fórum
Rendezvények

JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESET BIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ

Választás
Oktatás, képzés
Működés
Együttműködés

KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
TAPASZTALATCSERE
KAPCSOLATOK
FÜGGELÉK

Legfontosabb hatályos jogszabályok
ILO egyezmények, ajánlások
Európai Szociális Karta

Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

FŐCZE LAJOS Az Európai Unióról: 6

 

 

A MUNKAIDŐ EURÓPÁBAN ÉS NÁLUNK

 

 

A munkában töltött idő mértéke európai léptékű munkajogi kérdés az Európai Unióban – a tagországokban és a csatlakozóknál egyaránt.

A 93/104/EK irányelv rendelkezik a munkaidő megszervezésének egyes kérdéseiről, ennek keretében limitálva a munkaidő mértékét. Az irányelv rögzíti, hogy a tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmével összhangban a heti munkaidő tartamát jogszabályi rendelkezések, kollektív szerződések vagy a két szociális partner között kötött megállapodások útján korlátozzák. Az irányelv – felszólító módban megköveteli -, hogy az egyes hétnapos időtartamokra nézve az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a negyvennyolc órát.

A munkaidő megszervezésének egyes kérdéseit általánosan felülvizsgáló 2000/34/EU számú irányelv szerint ma már egyetlen tagállam sem él a negyvennyolc órás heti munkaidő legális lehetőségével.

Az EU tagországaiban a munkaidő jogszabályban meghatározott mértékét általában az ágazati hatályú kollektív szerződések csökkentik. (Az Egyesült Királyságban a munkahelyi megállapodásoké a fő szerep.) A szerződések megkötésére, módosítására irányuló tárgyalásokon a munkaidő kérdését komplex módon vitatják meg, így más tényezők mellett a beosztás is alku tárgya. Ennek tetten érhető következménye a munkaidő mértékének csökkenése.

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EFLWC) 2001. évre vonatkozó adatai szerint az egyes tagországokban az átlagos heti munkaidő a következő:

 

 

 

 

 

 

Tagállam

Kollektív szerződésben meghatározott átlagos heti munkaidő (óra)

Görögország

Finnország

Luxemburg

Írország

Belgium

Svédország

Portugália

Spanyolország

Ausztria

Olaszország

Németország

Egyesült Királyság

Hollandia

Dánia

Franciaország

40,0

39,3

39,0

39,0

39,0

38,8

38,7

38,6

38,5

38,0

37,7

37,5

37,0

37,0

35,0

EU-átlag

38,2

 

Az EU-hoz csatlakozó országok esetében az említett Európai Alapítvány felmérései szerint a munkaidő hosszabb és a nemek szerint egyre kevésbé differenciált. A csatlakozóknál a foglalkoztatottak 44,4 órát (EU-ban: 38,2 óra) dolgoznak átlagosan hetente. A férfiak 45,4 órát, a nők 43,3 órát. Az alkalmazottak esetében a heti munkaidő hossza 42,2 óra (EU-ban: 36,7 óra). A nem általános munkaórák, mint az éjszakai vagy a műszakban való munka, a hetente eltérő munkarendek szerinti munkavégzés, a hosszú munkahét, vagy a vasárnapi munkavégzés gyakrabban és nagyobb arányban találhatók a tagjelölteknél. Ugyancsak hosszabb a munkával kapcsolatos utazási idő is. Ugyanakkor a részidős munka ritkább. Csatlakozóknál 7%, az EU-ban 17%. A túlórák mértékét nehéz nyomon követni. Az Alapítvány kutatásaiból kitűnik, hogy a magyarok hetenként két órával többet dolgoznak, mint a tagállamok dolgozói. Fizetett szabadságból ellenben közel öt nappal kevesebb jár a magyaroknak. Figyelemmel arra, hogy nálunk eggyel több az ünnepek miatti munkaközi szüneti nap, ezért a magyaroknak 256, míg a tagállamok dolgozóinak 273,4 órát fizet ki a munkáltató anélkül, hogy dolgozni kellene érte.

Hazánk közeli Európa Uniós tagsága szembenézésre kötelez. A munkaidő megszervezésének elemzése országos, ágazati és munkahelyi szinten egyaránt elkerülhetetlen. Ennek az elemzésnek nemcsak a szabályozásra, hanem a legális és a megengedhetetlen gyakorlatra is egyaránt ki kell terjedni. Az arra hivatottaknak pedig határozottan meg kell követelni a törvényes munkaidő betartását. Tárgyalásokat kell folytatni a heti törvényes munkaidő 38 órára történő – bércsökkenés nélküli – fokozatos mérséklésére, a fizetett munkaszüneti napok számának növelésére.

A szakszervezetek számára legyen figyelemfelhívó Márai Sándor "Ég és föld" című munkájában megfogalmazottak: "Kezd el fiam, te személyesen. Nem megy másképp."

 

  • X -


vissza