AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

AKTUÁLIS

A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért 2009. évi tevékenysége.


Bírósági ítélet:
Tesco-Global Áruházak Zrt. - Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség


Együttműködési megállapodás a Gazdaságtudományi Vezetéselméleti és Érdekképviseleti Egyesület és az Alapítvány között


Bizottsági tájékozódás


Az alapítvány telefonszáma megváltozott!

Az új szám: 413-13-51

 

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKÉRT ALAPÍTVÁNYRÓL

 

 

A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkértt 1996-ban négy munkavédelem ügyéért elkötelezett magánszemély és egy gazdasági társaság hozta létre néhány százezer forintos vagyonnal.

Az Alapítvány célja: a munkavállalók munkavédelmi érdekegyeztetési és érdekképviseleti lehetőségeinek elősegítése. Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 6175. sorszám alatt nyilvántartásba vette. Az Országgyűlés elnöke által 2004.05.28-án közzétett, az érdekképviseleti és társadalmi szervezetek listáján a 455. sorszám alatt szerepel. A Nemzeti Civil Alapprogramnál a civil jelöltállítási rendszerbe történő bejelentkezését NCA-967-1/2003. szám alatt igazolták. A Magyarországi Munkavédelmi Fókuszpont hálózat - egyetlen civil szerveződéseként - 8. helyen szereplő tagja. Megállapodás köti a Fókuszponthoz.

 

Milyen formában nyújt segítséget a munkavédelmi képviseleteknek az Alapítvány?

 

·        FÓRUM rendszerek szervezésével

o       Az évenként megrendezett Munkavédelmi Képviselők Országos Fórumai szakmai tartalmának kialakításával, megvalósításával, az országos szintű tapasztalatcsere biztosításával.

 

o       A munkavédelmi képviselők Konzultatív Fórumának működtetésével. A fórumnak tagja lehet - egyszerű bejelentkezéssel - bármely megválasztott képviselő, aki vállalja az ezzel járó tennivalókat és lehetőleg rendelkezik e-mail címmel. A fórum tagjai megkapják mindazokat a tervezeteket, amelyek napirenden vannak (jogszabály változtatások, intézkedési elképzelések, pályázati tervezetek, akciók, rendezvények tervezetei, stb.), s azokról véleményt mondhatnak. A javaslatok a fórum koordinátorán keresztül írásban és szóban is eljutnak az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottságához, mint a munkavállalói vélemények egy komponense. A konzultatív fórum egyébként évente 3-5 alkalommal plenáris ülésen is foglalkozik a képviseleti munka időszerű kérdéseivel.

 

o       Az Alapítvány évente 5-10 ingyenes szakmai fórumot tart, általában regionális és/vagy szakmai területenként. Az elmúlt időszakban az EU-s jogharmonizációból adódó tennivalók megismertetése, a munkavédelmi képviseleti rendszer változásai szerepeltek e fórumokon. 2005-ben elsősorban a képviselőket foglalkoztató aktuális kérdések-válaszok kerekasztal, továbbá az együttműködés szükségességét, lehetőségeket, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges informálódási lehetőségeket tárgyaló fórumok szervezésére kerül sor.

 

·        KIADVÁNYOK-kal

 

o       2005-ben ismételten kiadásra kerül egy új tartalmú Munkavédelmi Képviselők Kézikönyve. Ez az ingyenes kiadvány elengedhetetlen munkaeszköz a napi munkában.

 

o       2004-ben hét ingyenes kiadvány került a munkavédelmi képviselők kezébe a „Munkavédelmi Képviselők Kiskönyvtára” sorozat keretében. Így: Gondolatok az Európai Unióról és a munkavédelemről; A munkavédelmi törvény és a jogharmonizáció; A munkavédelmi érdekképviselet szerepe és feladatai; Munkáltatók szerepe s feladatai a munkavédelemben; Egyéni védelem jelentősége a munkavédelemben; Alapismeretek a kémiai biztonságról; Szabványosítás és a munkavédelem.

 

o       Ezek mellett számos módszertani segédlet segítette és segíti a munkavédelmi képviselők választását, képzését, működését, a paritásos munkavédelmi testületek megalakítását és működtetésének megoldásait.

 

·        A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ honlap, www.mvkepviselo.hu megindításával és folyamatos működtetésével. A honlap rendszergazdája a DURA Stúdió, szerkesztője az Alapítvány.

 

o       A honlap az aktuális hírek; figyelemfelhívás és a rendezvények naprakész ismertetésén túl tartalmazza az országos szintű munkavédelmi testületek (OÉT Munkavédelmi Bizottság, Munkavédelmi Tárcaközi Koordinációs Bizottság, Konzultatív Fórum, stb.) üléseinek időpontját, témáit, kialakított álláspontját.

 

o       Ezt követően a honlapon megtalálhatók az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek és az aktuális intézkedések, a hazai munkavédelmi jog alapvető ismeretei, a munkabiztonság, a munkaegészségügy, a kémiai biztonság, a szabványosítás, a balesetbiztosítás, az egyéni védőeszközök legfontosabb tudnivalói a legszakavatottabb szerzők tollából.

 

o       A következő fejezetek a munkavédelmi képviselőkre vonatkozó ismereteket, tapasztalatcsere fórumot, valamint kérdések-válaszok részeket tartalmazzák. Ugyancsak itt szerepelnek az ingyenes kiadványok, segédletek felsorolása is.

 

o       A honlap két fontos része az on-line kapcsolatok biztosítása a munkavédelemmel kapcsolatos intézmények honlapjaival, valamint a hatályos munkavédelmi jogszabályok - törvény, országgyűlési nyilatkozat, országgyűlési határozat, munkavédelmi rendelkezések, munkaegészségügyi rendelkezések, ágazati, szakmai munkavédelmi rendelkezések, szabályzatok, a fegyveres erők, rendvédelmi szervek, büntetés-végrehajtás munkavédelmi szabályai, útmutatás, ajánlás, állásfoglalás, alapvető ILO egyezmény és ajánlás, továbbá az Európai Szociális Karta 3. cikk - letölthető teljes szövege.

 

 

·        Alapítvány PÉNZÜGYI FORRÁSAI

 

o       Alapvető forrás a pénzbírságok nyilvános pályázatán elnyert pénzeszközök.

o       A Nemzeti Civil Alapprogramból pályázat útján elnyerhető támogatások.

o       Az adó 1%-ának felajánlása az Alapítványnak (adószám: 18157059-1-42).

o       Szívesen vesszük a munkavédelemben érdekelt és más vállalkozások adományait is.

 

 

 

                                               a „Munkavédelmi Képviselőkért” Alapítvány

                                                             Kuratóriumának elnöke

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága
"Ajánlása és tájékoztatása"
megtalálható a MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK részben


MEGJELENT

"MÓDSZERTANI ÖSSZEÁLLÍTÁS
A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL, KÉPZÉSÉRŐL, MŰKÖDÉSÉRŐL"

A kiadvány tartalmazza:
  • Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága 2004. május 25-i "Ajánlás és tájékoztatás a munkavédelmi képviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről" című dokumentumot,
  • A képviselők (bizottság, testület) jogszabályokban biztosított jogosítványait (2004. május 1-i állapot szerint)
  • Iratmintákat a munkavédelmi képviselők (bizottság, testület) számára
A kiadvány beszerezhető a VEGYIPROP Kft-nél (1068, Bp. Benczur u. 45., T.: 413-13-51; F.: 461-2485


ARCHÍVUM


vissza

porno porno porno porno izle porno film izle free porn travesti